Uw vrije wil om uzelf te blijven

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 27 October 13:02

     De macht die mannen en vrouwen, die veranderd willen worden veranderd, is de liefdevolle Geest van God die overgebracht wordt op de geest van de mens. Zijn verlangen is dat u gaat inzien dat u Zijn zoon of dochter mag of kan worden en vervuld kan worden met zijn kracht. Hij wil dat iedereen geestelijk één met Hem wordt zoals Hij is en ieder afzonderlijk zodanig zichzelf blijft dat het onderling toch nog allemaal verschillende mensen zijn. De enige methode om hier zeker van te zijn is dat u uit u zelf tot Hem wil komen en omdat u 'uzelf kan blijven' kan dit drempelverlagend werken. Het is de bedoeling dat u uw eigen wil toont en dat deze in overeenstemming komt met zijn wil waardoor u laat blijken dat dit het geen is wat u wilt, niet dat Hij u dwingt maar dat u uit eigen vrije wil gekozen hebt.

                  

     Het is interessant te bemerken dat wanneer u uw vrije wil uit, in overeenstemming met de wil van God, uw persoonlijkheid zal toenemen. Als u ernaar streeft te gehoorzamen dan zal u, door de heilige Geest, kracht van hem ontvangen. Dit kan uw natuurlijke aanleg vergroten zodat u de dingen die u doen wil zelfs nog beter kan gaan doen. Als u de Meester blijft volgen ontvangt u meer en meer macht. Elke keer wordt uw mogelijkheid om precies te doen wat Hij verlangd, vergroot. Uiteindelijk zal ergens in de eeuwigheid de dag komen dat u al zijn macht ontvangt. Op dat moment hebt u de grootste vrijheid om uzelf te uiten en uzelf te zijn. Toch bent u tegelijkertijd volkomen één met God. Dit alles moet zonder dwang of geweld plaats kunnen vinden zodat u vrijelijk vooruitgang kan maken want dat is zijn bedoeling.

                                             

In het begin is het de taak van de zendelingen om u te onderrichten, te overreden en te getuigen en het dan aan u over te laten om u te laten kiezen wat u wilt doen. Bedenk dat er in het woord van God  zondermeer voldoende kracht aanwezig is waardoor de eerlijken van hart zullen horen en zullen antwoorden.

     De grondslag van dit uitermate belangrijke plan is uw vrije wil en het recht om te kiezen want de vrije wil is een eeuwig beginsel. Dat was al zo toen wij als geestkinderen in de geestenwereld waren want wij verheugden ons dat wij een vrije wil hadden.

     Een tegenplan voor het evangelie van onze Heer werd door Lucifer gepresenteerd. Het was een plan van geweld dat de mens zou beroven van zijn vrije keuze. Het plan van Lucifer werd verworpen en de Schriften vertellen ons dat hij, met een derde van allen die met hen samenspanden werd uitgeworpen. Zij allen blijven het plan van de Heer bestrijden dat gebaseerd is op de vrijheid van het individu. (Isis?)

                                 

     God zelf garandeert elk menselijk wezen op aarde het recht op een vrije wil, ongeacht ras of huidskleur. Het is een gedeelte van Gods stelsel om niemand met geweld de hemel in te brengen, het verstand niet te dwingen maar om het vrij te laten zodat het voor zichzelf kan handelen.

                              

Hij legt de mens die Hij zelf heeft geschapen zijn eeuwig evangelie voor welke door toedoen van Joseph Smith is hersteld. Hij legt de mens de beginselen van leven en zaligheid uit en laat het dan aan hen over het te kiezen of te verwerpen. Hij maakt daarbij volkomen duidelijk dat de mens zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn daden en keuze en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.