Vermogens taks

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Sunday 26 October 18:49

cd40ce3ca7b145237bb1c14832b2c012_medium.

FNV en de SP willen een vermogens taks invoeren

Het belastingstelsel in ons land moet snel veranderen volgens het FNV. Deze vakvereniging doelt daarbij niet op de vlak taks, wat een stokpaardje is van het CDA en DD 66. Deze partijen zijn ook voor een verandering op het gebied van de belastingen, maar geheel anders dan wat de SP en FNV voor ogen hebben. De vlak taks zou in de toekomst 35% op het belastbaar inkomen bedragen. Een percentage dat zeer gunstig is voor de vermogenden in ons land. SP en FNV denken hierover anders. Zij stellen, dat er een paar mensen in Nederland zwemmen in het geld, terwijl anderen steeds armer worden.

Er dient volgens het FNV geld in de economie gestoken worden, waardoor het voor iedereen beter wordt en er echte banen te komen. Het zorgt voor meer zekerheid voor gezinnen en werkenden. Daarnaast zullen winkeliers hiervan kunnen profiteren omdat de mensen meer te besteden krijgen. Er zijn in ons land nog steeds 650.000 mensen zonder werk en de vermogenskloof groeit nog steeds. De oplossing die de vakvereniging aanreikt is een vermogenstaks in te voeren voor superrijken.

Het huidige belastingstelsel is volgens het FNV onvoldoende ingericht naar draagkracht. Met een zogenaamde Dag obert Duck-taks moet de ongelijkheid tussen zeer rijk en arm kleiner worden. De SP wil miljonairs meer laten betalen. Deze partij zal hiertoe een voorstel indienen bij het debat over het belastingplan 2015.

De thans geldende vermogensheffing gaat uit, dat er over het vermogen een belasting van 1,2% betaald wordt. Hierbij geldt een vrijstelling van 21.000 euro. DE SP wil deze heffing voor mensen met een miljoen of meer verhogen naar 1,9%. De vrijstelling wordt in dat voorstel verhoogd naar 31.000 euro.

Het is allemaal aardig uitgedacht, maar een voorstel hiertoe zal onherroepelijk verworpen worden. De VVD is zondermeer tegen en de PvdA zal ook niet tot acceptatie overgaan, alleen al om geen moeilijkheden te krijgen met de coalitiepartner. Van CDA en DD 66 hoeft de SP ook geen steun te verwachten. Zij zullen duidelijk gaan inzetten voor de vlak taks.

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De graaiers zitten niet alleen soms in de top van het bestuurswezen, maar vooral onder aan de ladder.
Mooi geschreven, ik heb redelijk moeite met het begrijpen van het belastingstelsel, mis een redelijkheid in het geheel, maar dat terzijde, je artikel is duidelijk
Het belastingstelsel is inderdaad ingewikkeld. Men heeft de bedoelinghet te vereenvoudigen door een vlak taks in te voeren. Alleen die pakt zeer slecht uit voor de lagere inkomens. Het FNV en SP willenl een andere aanpak. Zij denken aan een vermogens tak voor super rijken. Vandaar hun voorstel. Wel bedankt voor je reactie.
Gaat inderdaad niet gebeuren. Het resultaat is overigens minder dan iedereen denkt. Bovendien, kijk naar Frankrijk. Dat verhoogde de belasting voor rijken, maar hervormden niet. Nu zit het hele land in de penarie.
Het voorstel verkrijgt hier beslist geen meerderheid. Er is al eerder getracht een dergelijk voorstel te berde te brengen, is van tafel geveegd.
Wat ik overigens ronduit stuitend vind is het feit dat tijdens de Algemene Beschouwingen (waar de rijksbegroting voor 2015 werd besproken) de SP wel met veel 'plannetjes' komt, maar die financieel niet kan onderbouwen (stóm, vergeten). Nu blijkt dat die onderbouwing er wel is: het verhogen van de belastingen.
Plus het feit dat heel veel zeer rijken met een noodgang op tijd het land, met hun gehele vermogen, verlieten. Hoe dom kun je als bestuurder wezen om dit niet te kunnen voorzien.
Komt er nooit doorheen.
De kloof kleiner maken ja, maar daar is dit niet de manier voor. Dan vertrekken mensen met geld gewoon naar een ander land.
Ik heb in het artikel aan gegeven, dat het voorstel geen schijn van kans heeft. Ik ben wel vanmening, dat de indienerswel een punt hebben hebben. De rijken worden steeds rijker en armen worden armer