Het Goddelijke Oordeel Over Drugs

Door Zeynep gepubliceerd op Saturday 25 October 15:09

Wat is drugs?

Er zijn verschillende manieren om te beschrijven wat drugs is. Ten eerste kunnen we kijken naar wat ze doen.

Wanneer we kijken naar wat ze doen, dan hebben alle drugs gemeenschappelijk dat het stoffen zijn die de hersenen op een bepaalde manier prikkelen. Die hersen­prikkels veroorzaken op hun beurt allerlei geestelijke en lichamelijke effecten. Deze effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsveranderend.

Stimulerend:

Bij gebruik van deze middelen krijgt de gebruiker het gevoel meer energie te hebben en alerter te zijn. bijvoorbeeld middelen met een stimulerende werking zijn cocaïne, amfetamine .

Verdovend:

Hierbij krijgt de gebruiker het effect van een slaperige roes. Door de kalmerende en ontspannende werking worden de scherpe kantjen van het leven wat minder scherp of volledig weggedrukt. Voorbeelden van middelen met een verdovende werking zijn heroïne en andere opiaten, maar ook alcohol en slaapmiddelen.

Bewustzijnveranderend:

Bij het gebruik hiervan verandert de stemming en waarneming: de wereld ziet er heelemaal anders uit. Voorbeelden van middelen met een bewustzijnsveranderende werking zijn LSD, paddo's en andere tripmiddelen.

Dit onderscheid naar werking is niet altijd even scherp te maken. Sommige mid­delen hebben een 'gemengd' effect. XTC is enerzijds oppeppend en verandert anderzijds de waarneming: hasj en weed kunnen- afhankelijk van de hoeveelheid en de situatie - bewustzijnsveranderend en versuffend werken.

Het Goddelijke oordeel

Allerlei soorten drugs, zoals cocaïne, heroïne, hasjiesj en XTC etc, zijn in de Islam verboden. Het gebruik, de handel en productie zijn allen verboden en strafbaar in de Islam.

Het bewijs :

De Boodschapper (vrede zij met Hem) heeft gezegd:

"Alles wat bedwelmend is, is gamr en alle (soorten van) gamr is haram"

"Alles wat bedwelmend is, is gamr en alles wat bedwelmend is, is haram" (overgeleverd door Moeslim) Umar ibnu el- ghattab (moge Allah (SWT) te vrede met hem zijn) heeft gezegd: El- gamr is alles wat het verstand doet bedekken en versluieren. Hieruit leiden we af dat het woord el-gamr een algemene betekenis heeft, het omvat alles wat het verstand doet bedekken en versluieren. In de realiteit past deze omschrijving van el-gamr bij het feit van drugs, dus drugs is gamr en gamr is haram (zonde).

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.