Wachtgeld niet naar beneden

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Wednesday 22 October 17:42

7cafd643a86294608bc4d931735e12ab_medium.

Geen versobering van het wachtgeld voor wethouders en burgemeesters

Minister Plasterk tot verbazing van een Kamermeerderheid zijn wetsvoorstel tot versobering van de wachtgeldregeling voor wethouders en burgemeesters ingetrokken. Als Politici aftreden op hun 57 st, hebben zij gedurende 10 jaar recht op wachtgeld. In het onderhavige wetsontwerp werd deze tijd verkort tot maximaal 5 jaar.

Het openbaar bestuur was fel tegen het eerder genoemde plan. De belangenverenigingen van gemeenten, burgemeester, provincies en waterschappen trokken aan de bel. Zij vonden het namelijk het verder afkalven van de rechtspositie van bestuurders. Een goed vangnet is noodzakelijk om capabele mensen aan te trekken. De bestuurders worden gesteund door regeringspartij VVD. De inperking van de wachtgeldregeling heeft de grens bereikt. Het geeft al aan hoe gevoelig het is iets om de wachtgeldregelingen voor ambtenaren aan te pakken.

De roep hiertoe is maatschappelijk zeer groot omdat er ook regelmatig aan de WW getornd wordt. Die regeling wordt steeds sober onder het mom, dat hierdoor de arbeidsmarkt transparanter wordt. Bij het aanvaarden van een functie in het openbaar bestuur doet men altijd een stap terug ten aanzien van een topfunctie in het bedrijfsleven. Daarnaast geeft men aan, dat een bestuurlijke functie van tijdelijke aard is en het logisch is, dat daar een goede wachtgeldregeling tegenover staat.

Deze redenatie is een dooddoener omdat indien men de bestuurlijke functie niet meer kan vervullen er voor de persoon in kwestie een groot netwerk is. Het is dus wel degelijk mogelijk snel een andere baan te vinden. Het kan ook zo zijn, dat men eerst profiteert van de wachtgeldregeling. Vandaar de roep in de maatschappij om hier echt paal perk aan te stellen.

Het intrekken van het wetsvoorstel door de Heer Plasterk kan ook ingegeven zijn door eigen motieven. In maart zijn er Provinciale Staten verkiezingen en is het beslist niet denkbeeldig, dat de PvdA een zware nederlaag lijdt. Dit heeft dan zeker gevolgen voor de regeringscoalitie. De val van het huidige kabinet zou een logisch gevolg kunnen zijn. Veel ministers  zullen dan onder de wachtgeldregeling vallen en hieraan nu tornen is snijden in eigen vlees.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed onderbouwd artikel
Het is een schande en m i een vb van rechtsongelijkheid tussen een burger en een ambtenaar
In het bedrijfsleven moeten we na ontslag toch ook subiet aan het werk en een mindere functie / salaris accepteren ?

Sinds maart werk ik met groot plezier overigens voor 50procent van mijn laatst verdiende loon. ( 32u)Moet er nu ook nog 40 uur voor werken ook
Had ook nog voor 2jr ww. kunnen gaan voor meer geld...

Ach die ambtenaren toch goed voorbeeld doet goed volgen staat echter niet in de d v d vd ambtenarij
Ja verschil moet er zijn. Zij gaan ervan uit, dat het een offer is om een dergelijke functie te aanvaarden. Een behoorlijke wachtgeldregeling iswel het minste wat er tegenover moet staan. Bedankt voor de reactie.