Een eigen huis in stralend licht

Door B B Koster gepubliceerd op Monday 20 October 22:27

50859_eigen_huis_in_stral6047.jpgEr zijn veel mensen met een eigen woning. Het grootste deel is in bezit van een bank omdat er nog een hypotheek, een schuld op rust. Een schuld die met rente afbetaald moet worden; vergelijkbaar met een wurggreep… Betaal of geef op! Wij verkopen dan uw huis en u zit opgezadeld met een restschuld. Corruptie van ’s werelds grootste banken heeft er voor een groot gedeelte voor gezorgd dat er een wereldwijde crisis is ontstaan.

Velen maken zich zorgen over deze ontwikkelingen, vooral de huizenbezitters. Aan mij is altijd verteld: "koop een huis of onroerend goed, een waardevolle investering!" O, is dat zo? Degenen die in 2008 of eerder een huis hebben gekocht kijken nu tegen een forse waardedaling aan.

Heeft u de woning moeten verkopen of huurt u een woning? Toch kunt u een eeuwige woning na dit leven bezitten. Die woning is onbetaalbaar omdat het object alleen door genade verkregen kan worden. Daarboven is een heerlijk oord, o zo schoon, o zo schoon, klinkt het in een lied… En in dat oord wordt voor ieder wedergeboren kind van God een woning gebouwd. Jezus zei het zelf: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats voor u gereed te maken” (Johannes 14:2)

Ik bezocht mijn moeder in het ziekenhuis. We hadden een goede tijd en we spraken over verschillende zaken die ons bezig hielden. Op een gegeven moment begon mijn moeder over een kinderliedje: ‘Daar boven in de hemel’. Hoe vaak ik dit liedje wel niet op de kinderclub gezongen had… Ik kon mijn emoties niet langer meer bedwingen want het raakte mij… Liefdevol sprak ze woorden van troost over mij uit. Boven zou ik de mensen terug zien die me dierbaar zijn… Ook mijn vader en moeder! Door complicaties en een tekort aan bloed zag ze er verzwakt uit. Ik vreesde toen het ergste omdat ik niet goed op de hoogte was over haar toestand. Toch duurde het nog een tijd voordat ze het tijdelijke voor het eeuwige zou verwisselen.

Ook vertelde ze me dat ze vroeger zich zo vaak afgevraagd had waarom ook zij genade in Gods ogen gevonden had. Het was in de tijd dat we kinderen waren en ze ons naar school bracht dat ze langs de huizen reed van mensen die niks van God willen weten. Mijn antwoord was: “Mama, dat komt omdat jij die genade hebt aangenomen. Voor elk mens is die genade maar het moet wel aangenomen worden”. "O ja", zei ze… Ook u kunt die genade aannemen met de hand van het geloof. Die hand wordt in actie gezet door te danken dat Jezus Christus, God geopenbaard in menselijke gestalte, de prijs voor uw zonden heeft betaald. Danken is geloof in actie!

Mijn woning daarboven is wachtend op mij, en als ik daar aan kom hoe gelukkig zal ik zijn… De prijs voor mijn zonden is betaald aan het kruis omdat ik óók die genade heb aangenomen! Ik vind het een hele mooie gedachte dat mijn moeder niet eerder werd thuisgehaald dan dat haar levenswerk af, en haar woning gereed was. Engelen droegen haar ziel naar het hemelse paradijs. Geen escorte maar een vorstelijke behandeling voor een kind van God! “En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben" (Johannes 14:3).

Geen moment zou ik willen ruilen met de rijkste huizenbezitter die geen ‘project’ in de hemel heeft lopen. “Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? (Mattheüs 16:26). Door Zijn genade mag ik weten voor eeuwig een kind van God te zijn door het verlossingswerk voor mij volbracht aan het kruis van Golgotha. Daarom weet ik dat er ook voor mij een woning is als ik het tijdelijke voor het eeuwige verwissel… Jezus stierf ook voor u en wil ook voor u een eeuwige woning gereed maken. “En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid” (Openbaringen 22:5). Als u deze genade aanneemt zal er ook voor u een woning zijn in het stralende Licht!

 

De bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010. Bron Bijbelteksten: Biblija.net

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Lieve Sopia,

Je kunt een kind van God worden als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven. De heilige Geest komt dan inwoning maken en je word wedergeboren! Vanaf dat moment mag je weten voor eeuwig gered te zijn! Is dat niet fantastisch?
Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat wij allemaal kinderen van God kunnen worden, want dat wil ik ook graag. Maar ik hoop toch echt in een paradijs op aarde te leven, wat God ons ook beloofd heeft.
"En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid" Openbaring 22:5. Dat zullen degene doen die naar de hemel gaan. Als alle goede mensen naar de hemel gaan, over wie gaan ze dan regeren?
Ik begrijp dus niet helemaal hoe jij erbij komt dat alle goede mensen naar de hemel gaan. Heeft God de aarde dan voor niets geschapen? Hoe zie jij dat dan?
De bijbel spreekt ook over Gods voornemen met de aarde en de mensheid. Er wordt beloofd: „Nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn . . . De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:10, 11). „God zelf zal bij de mensen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:3, 4).
„De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven.” Psalm 37:29.

De bijbel voorzegt dat er binnenkort een eind komt aan oorlog, misdaad, geweld en goddeloosheid. Ziekte, ouderdom en de dood zullen er niet meer zijn. Eeuwig leven in een paradijs op aarde zal een realiteit worden.
Ik zou graag willen weten hoe jij deze Bijbelteksten verklaard.

Sophia