Schulden kosten miljoenen

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Monday 20 October 15:51

ee23f618c950dbccd1ecc0dd3819b7af_medium.

Mensen met schulden kosten samenleving miljoenen

Het Nibud heeft in het kader van haar 35 jarig bestaan een rapport uitgebracht over huishoudelijke schulden. Men is van mening, dat de samenleving miljoenen kan besparen indien men oog heeft voor het financieel gedrag van consumenten. Minstens 15% van de Nederlandse bevolking heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Het gaat hier om 1,1 miljoen Nederlanders en volgens het Nibud zullen nog meer landgenoten in de problemen komen. De huidige aanpak van het probleem heeft meer weg met dweilen met de kraan open volgens dit instituut. De samenleving zal zich meer met de problematiek bezig moeten houden. Men denkt daarbij dat iedereen hierin van belang kan zijn. O.a. een vriend of kennis, bedrijf, bank en overheid zouden een rol kunnen spelen bij het voorkomen van schulden.

De samenleving is per huishouden gauw 100.000 euro kwijt aan een huishouden met financiële problemen. Het geld zit in afschrijving, hulpverlening, verzuim en ziektekosten, verloren arbeidsuren, uitkeringen en huisuitzettingen. De huishoudens met forse schulden voelen zich vaak buitengesloten uit de maatschappij. Ook hebben gezinnen met geldproblemen te vaak spanningen binnen het gezin en met de samenleving.

Volgens het Nibud worden de financiële problemen gezien als enkel het gevolg van eigen handelen. Vaak wordt de consument door omstandigheden gedwongen keuzes te maken. Er is meer sprake van onbewust gedrag. De consument is natuurlijk zelf verantwoordelijk voor schulden. Alleen hij heeft wel ondersteuning nodig om de problemen op te lossen. Op dit ogenblik draagt de sociale omgeving hieraan niets bij .Het schuldenprobleem wordt deze omgeving verergerd in plaats van moeite te doen een oplossing aan te reiken.

De samenleving werkt schulden in de hand.De huurtoeslag is hiervan een duidelijk voorbeeld . Deze moet vooraf aangevraagd worden, wat vaak leidt tot schulden. Ook het vergeten uit te checken in het openbaar vervoer kan een kostbare geschiedenis worden. Het voor honderden euro’s rood staan en te gemakkelijk op krediet kunnen kopen en zo zijn er meer voorbeelden. Men dekt te vaak het ene gat met de andere.

Minister Asscher van Sociale zaken heeft het rapport van Nibud gelezen en vindt dit een waarschuwing aan iedereen. Hij geeft aan, dat de overheid al volop inzet op het voorkomen van schulden. Er is overleg met de gemeenten en het kabinet zal 100 miljoen per jaar voor armoedebestrijding ter beschikking stellen. Het beleid van dit kabinet heeft mede ertoe bijgedragen, dat het aantal mensen met schulden verder opgelopen is. Er bestaat in dit land wel degelijk armoede. Het bestaan van de voedselbanken is hiervan het bewijs.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Lees ook maar even mijn artikeltje: http://plazilla.com/page/4295188405/hoe-sta-je-er-financieel-voor-een-snelle-test
Het is gewoon een kwestie van de tering naar de nering zetten, maar er zijn veel te veel mensen die maar raak geld uitgeven dat ze niet hebben - in de wetenschap dat ze toch wel geholpen worden als het water hen tot aan de lippen staat. Daar zorgen de "sociale mensenrechten' wel voor.
Het is in veel geval niet eens een kwestie van armoede, maar van lichtzinnigheid en overschilligheid. En inderdaad - het wordt hen ook veel te gemakkelijk gemaakt. De hele credietcrisis in 2007/2008 is veroorzaakt door mensen die meer uitgaven dan ze konden betalen en uiteindelijk de kous op de kop kregen. Dat begon met de Amerikaanse hypotheken toen, en verplaatste zich via de banken naar Europa.

Het is een zegen dat wij het BKR hebben hier, anders was het nog veel erger uit de klauw gelopen. Ik zou ook de jongeren niet de kost willen geven die op hun twintigste al diep in de schulden zitten, zonder ook maar ooit zelf een cent verdiend te hebben. Het is belachelijk dat die ook al 'rood' kunnen gaan staan.
Hetgeen wat je schrijft kan ik wel onderschrijven, alleen er zijn velen die door bepaalde omstandigheden in de problemen geraakt zijn. Voor hen is het wel noodzakelijk, dat ze geholpen worden.
Daar ben ik het mee eens, maar jammer genoeg wordt er niet of nauwelijks gekeken naar de 'eigen schuld-factor' . Ik zou b.v. eens willen weten hoeveel verslaafden daar tussen zitten. Maar dat valt dan natuurlijk weer onder het medisch beroepsgeheim - dat mag je niet registreren.
Er zijn er b.v. genoeg die maar blijven bestellen bij postorderbedrijven, niet betalen en de spullen dan via Marktplaats etc. weer verkopen om aan cash te komen.
volkomen juist. Wel bedankt voor de reacties.