Vrouwen zijn somberder

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Friday 17 October 12:52

081d39f26e48a716e04b702256de32bd_medium.

Vrouwen zijn somberder over de economie dan mannen

De vrouw heeft in de maatschappij een geheel andere plek gekregen dan vroeger. In de begin periode na de tweede wereldoorlog was de taak van de vrouw geheel anders. De zorg voor het huishouden en de kinderen werd haar veelal toevertrouwd. Dit kwam meestal omdat jongens vaker doorstudeerden en de meisjes vaak als vervolgopleiding na de toenmalige lagere school de huishoudschool bezochten. Op die wijze werden zij in feite klaar gestoomd om later net als hun moeder het huishouden te doen.

Deze situatie is volledig veranderd jongens en meisjes studeerden door en vooral de laatste groep maakte een ware inhaalslag zowel als student als op de arbeidsmarkt. De vrouw werd zelfbewuster en trachtte ook op de arbeidsmarkt in aanmerking te komen voor een goed betaalde baan. Dit laatste is ook een van de redenen, dat vrouwen somber zijn over de econome. Vrouwen denken over de huidige werkeloosheid veel negatiever dan mannen. Bijna twee op de drie vrouwen denkt, dat de werkeloosheid de komende jaren gaat stijgen. Onder de mannen is dat percentage 55%. Toch ook nog meer dan helft.

In 2012 was het doemdenken tussen vrouwen en mannen ongeveer gelijk. Het consumenten vertrouwen is niettemin gedurende 2013 gestegen, zowel bij mannen als vrouwen. Dit vertrouwen is bij de mannen nog hoger opgelopen, terwijl het bij vrouwen gelijk bleef.

Alles heeft ook een bepaalde reden. De werkeloosheid onder jonge vrouwen 5% hoger dan bij mannen, wat vaak te maken heeft met de beroepskeuze. Vrouwen werken veel in de kinderopvang en ouderenzorg. In deze sectoren verdwenen door bezuinigingen veel banen. Mannen zijn veel werkzaam in beroepssectoren die in een economische lift zitten. Te denken valt aan de industrie en de transportsector.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) gaf in september 2014 aan, dat de werkeloosheid voor de vijfde maand op rij gedaald was. Het aantal werklozen nam met 4000 af. Bij deze cijfers zijn wel vraagtekens te stellen. Hebben de 4000 werklozen, die genoemd worden weer een baan gekregen of zijn die personen in de bijstand terecht gekomen.  Ik vrees van wel, mensen met een bijstandsuitkering komen steeds moelijker aan een baan. Het percentage, dat wel slaagt loopt drastisch terug. Het geeft ook aan, dat vrouwen zich niet ten onrechte zorgen maken over de economie.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.