Het schaduwkabinet 1. Het alternatief voor de regering Michel I Het werkgelegenheidsbeleid.

Door Jacobjones gepubliceerd op Thursday 09 October 10:02

Als auteur en grondlegger van de factorenpolitiek, vond ik het mijn plicht om een creatief alternatief voor te stellen als tegenpool van de regering Michel I. Hieronder vindt u mijn voorstel en in feite mijn eigen regeerverklaring. Mijn belangrijkste agendapunt waarmee ik alle problemen oplos is werk. Ik begin dan ook met deze rubriek. In mijn vervolgartikelen vind je uiteraard mijn andere beleidspunten.

 

Werk

 

Mijn doelstelling is om 95 % van de werklozen aan het werk te krijgen. Dit betekent een besparing van 12 miljard euro per jaar. Op 5 jaar is dat een slordige 60 miljard euro. Ik hoef dan ook de overheid niet af te slanken en mensen te ontslaan zoals de regering Michel van plan is.

 

Een deel van deze opbrengst (minder uitkeringen) gebruik ik om nieuwe jobs te creëren ook bij de overheid zodat de belastingen beter kunnen worden geïnd. Elk bedrijf moet minstens om de twee jaar een grondige controle krijgen.

 

Maar in principe moet de werkloosheid tot nul worden herleid. Dit lijkt misschien een utopie maar het is in de praktijk wel haalbaar. Dan moet ik wel quota invoeren. Deze quota zijn jaarlijks aanpasbaar in functie van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt en variëren naargelang de gezinstoestand en de verdiensten.

 

Het quotum voor alleenstaanden zou bijvoorbeeld altijd minimum 1 zijn dat betekent dat hij of zij recht hebben op een fulltime job. Wie dit quotum overschrijdt zou extra belast worden op de meerverdienste omdat hij de job van een werkloze afneemt. Dat geld moet dienen om die werkloze te betalen.

 

Het quotum voor gezinnen (twee volwassenen) zou bijvoorbeeld in het begin slechts 1,7 bedragen. Concreet wil dit zeggen dat een gezin  recht heeft op 1,7 fulltime jobs te verdelen over beide partners. Naast dit quotum wordt er nog een andere parameter gebruikt namelijk het minimuminkomen afhankelijk van de gezinssituatie. Zit je met 1,7 jobs onder dat minimum dan kan het best zijn dat je toch 2 of zelfs 2,2 jobs mag hebben. Deze minima worden ook jaarlijks aangepast in functie van de levensduurte. Het minimuminkomen bijvoorbeeld voor een gezin met 2 kinderen leg ik bijvoorbeeld vast op 3.000 € netto per maand. Haal je als gezin met je 1,7 jobs meer dan die 3.000 € dan betaal je niets extra.

 

Hopelijk kan de toestand op de arbeidsmarkt zich na verloop van tijd regulariseren en kunnen de quota verhoogd worden.

 

De VDAB en zijn Brusselse en Waalse tegenhangers worden volledig hervormd. De VDAB is niet langer een doorgeefluik van vacatures maar wijst effectief jobs toe aan de werkzoekenden uiteraard in overleg met de werkgever die een bepaald profiel voor ogen heeft. Alleen als een werkgever mensen aanneemt via de VDAB heeft hij het recht op loonlastenverlagingen.

 

Bovendien wil ik met mijn werkgelegenheidsbeleid ook het fileprobleem aanpakken en werkgevers aanmoedigen om die werknemers in dienst te nemen die het dichtst bij het bedrijf wonen. We maken dan ook die werknemers goedkoper die binnen een straal van 20 km rond het bedrijf wonen of bereid zijn er te komen wonen. Hoe groter de afstand hoe duurder de werknemer wordt.

 

Daarnaast richt ik ook jobruilbanken op. Dat is een overheidsdienst waar mensen met een job die dagelijks een lange afstand naar het werk moeten afleggen kunnen ruilen van job met iemand anders die bijvoorbeeld in omgekeerde richting ook zo’n lange afstand aflegt. De bedrijven die hier aan meewerken, krijgen  hiervoor een premie. Door het aantal verplaatsingen korter te maken, zullen de files ook korter worden.

 

Ook komen er verschillende wachtlijsten voor werkzoekenden waarop ze kunnen intekenen. Er is bijvoorbeeld een wachtlijst voor administratieve jobs, één voor dagarbeiders, één voor Horecapersoneel, …  Het is de bedoeling om langdurige werkloosheid volledig uit te roeien. Werkgevers die de wachtlijst volgen, zouden van een lastenverlaging kunnen genieten.

 

En als laatste maatregel verhoog ik de pensioenleeftijd naar 67 jaar voor de mensen die in 2014, 18 jaar zijn geworden. Voor alle mensen die reeds aan het werk zijn, blijft de pensioenleeftijd op 65 wat maar meer dan fair is.

 

Kortom het departement werk is het belangrijkste punt in mijn regeerverklaring.

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.