In Balans - management en organisatie - samenvatting hoofdstuk 32: Regels voor de activa (HAVO)

Door H_justin gepubliceerd op Tuesday 07 October 09:45

Hoofdstuk 32

'Regels voor de activa'

 

Samenvatting/begrippenlijst
Vak: Management en Organisatie
Boek: In balans (theorieboek 2b)
Klas: HAVO

§32.1: Waarderingsgrondslagen

 • Waarderingsgrondslag: De wijze waar je de activa in de administratie zet.
 1. Verkrijgingsprijs (= inkoopprijs+bijkomende kosten, ook wel te verstaan als wat de onderneming daadwerkelijk heeft betaald of de historische aanschafprijs, bijv. met de lifo-methode of de fifo-methode)
 2. Actuele waarde: (= de waarde op de balansdatum, bijv. met herwaarderingsreserve

§32.2: Vaste activa

 • Immateriële vaste activa: Vaste activa die je niet kunt zien/aanraken.
 1. Vergunning
 2. Licentie
 3. Goodwill (= het extra bedrag dat je moet betalen als je een onderneming overneemt)
 • Materiële vaste activa: Vaste activa die je kunt zien/aanraken. (bijv. een gebouw, inventaris, terrein, enz) Op deze vaste activa wordt meestal afgeschreven.
 • Financiële vaste activa: Vaste activa waarbij deelnemingen bestrokken zijn.
 1. Kapitaalverschaffing (= BV/NV koopt aandelen in een andere BV/NV)
 2. Dochteronderneming (= Onderneming waarbij meer dan 50% zeggenschap bij een andere onderneming ligt)
 3. Groepsmaatschappij (=BV/NV die verbonden is met andere BV/NV en zo een groep vormt)
 4. Wet Melding Zeggenschap (= Wet die ervoor zorgt dat iedereen op de hoogte is als een onderneming 5% of meer aandelen bezit van een andere onderneming, dus eigenlijk een soort meldingsplicht)

§32.3: Vlottende activa en liquide middelen

 • Vlottende activa bestaat uit;
 1. Voorraden (= goederen berekend volgens de waarderingsgrondslag)
 2. Vorderingen (= debiteuren)
 3. Overlopende activa (= Nog te ontvangen bedragen of vooruitbetaalde bedragen)
 4. Effecten (= Met overtollige kasmiddelen effecten kopen om hogere dividendpercentage te ontvangen)
 5. Liquide middelen (= betalingsmiddelen, bijv. kas en depositorekening)

Lees hier meer samenvattingen van het vak management en organisatie
(Zowel HAVO als VWO!)

 

---
Gemaakt door H_Justin
Op dit artikel zit Copyright.
Dit artikel is geschreven tbv opleiding.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.