Toeslagen steeds duurder

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Sunday 05 October 12:47

15edfb5204c67776a5f3ce6205ff96a4_medium.

De toeslagen worden steeds duurder voor de overheid

De huurtoeslag, zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag worden voor de overheid een kostbare geschiedenis. Het rijk keerde in 2013 in totaal 10,4 miljard euro uit. De zorgtoeslag is al opgelopen tot 5,1 miljard euro. Dit is een verdubbeling van het bedrag, dat bij de invoering van deze toeslag in 2006 nodig was. De zorgtoeslag is tot stand gekomen omdat in dat jaar, het zorgstelsel volledig op zijn kop ging. Men ging uit van een beter stelsel, dat voor iedereen betaalbaar moest zijn en wat rustte op het solidariteitsbeginsel. Iedereen dezelfde goede zorg. Alleen men had er niet op gerekend, dat de zorgkosten zo explosief zouden stijgen. Voor de zwakkere groepen in de samenleving werd het bijna onbetaalbaar. Dit komt mede omdat er ook een eigen risico ingevoerd werd, waarvan de hoogte in een paar jaar tijd fors gestegen is. De regering dacht dit op te vangen door de zorgtoeslag regelmatig te verhogen. Deze oplossing kostte echter te veel en daarom werd er in het aantal zorgtoeslagen drastisch gesneden. Voor de zorgtoeslag was er oorspronkelijk een inkomensgrens van € 50.000.00 van het belastbaar inkomen. Deze inkomensgrens is in zeer korte tijd teruggebracht tot € 25.000.00. Het houdt in, dat iemand met een modaal inkomen geen recht heeft op zorgtoeslag. De zorgtoeslag zal in de toekomst slechts aan de laagste inkomens verstrekt worden.

De huurtoeslag gaat veelal naar de lagere inkomens. Deze toeslag is bedoeld om deze groep van betaalbare woningen te voorzien. De huurtoeslag wordt veelal aan verhuurder overgemaakt om te voorkomen, dat de toeslag voor andere doeleinden bestemd wordt. De huurtoeslag is niet uit lucht komen vallen, deze bestond altijd al in de vorm van de huursubsidie. Deze subsidie werd door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening(VROM)geregeld. De bedragen die hiermede gemoeid waren dus minder zichtbaar, omdat de kosten van het ministerie van VROM alleen terug te vinden zijn in de Rijksbegroting. Het bedrag wat nu aan huurtoeslagen uitbetaald betaald, bedraagt ruim 2,4 miljard euro.

Het kind gebonden budget wordt uitbetaald aan ouders met kinderen. Deze toeslag is van oorsprong de Kinderbijslag. Een regeling die al bestaat vanaf de oorlog. De kinderbijslag is door de Duitsers ingevoerd. In Duitsland bestond die regeling al. Het Duitse regime was van mening, dat het stimuleren van meer kinderen goed voor de natie was. In Nederland is de kinderbijslag ook na de oorlog gebleven en is later omgezet tot een van de toeslagen: het Kind gebonden budget. De uitkeringen hiervan zijn nu bevroren en worden dus niet verhoogd.

Ten slotte de Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag heeft het rijk gelanceerd om beide ouders van kinderen in staat te stellen aan het arbeidsproces mee te doen. Een kwart van de totale uitgaven voor de toeslagen is bestemd voor de Kinderopvang. Het zijn huishoudens met een besteedbaar inkomen van 52.000 euro die hiervan gebruik van maken. Alleen is het de vraag of deze toeslag op de duur door de vele bezuinigingen zijn doel niet voorbij schiet. Veel ouders zoeken andere oplossingen voor de opvang van hun kinderen, omdat de kinderopvang steeds duurder wordt en de toeslag regelmatig omlaag gaat. Hierdoor sluiten veel instellingen voor de kinderopvang of gaan slechts in afgeslankte vorm verder. Vooral door inkrimping van de personeelsbezetting wordt de kwaliteit van de kinderopvang slechter. Ook dat is een reden van veel ouders alternatieven te zoeken. Vaak wordt besloten, dat een van de partners stopt met werken. Het tegenover gestelde van wat de regering voor ogen had.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.