Geen geloof, ook geen vruchten van geloof

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 29 September 11:32

    De 'heilige der laatste dagen' die het offer 'de opoffering aller aardse dingen' brengt zal ook het getuigenis bezitten dat zijn levenswandel in de ogen van God aangenaam is. En zij die dit getuigenis bezitten zullen geloven dat zij het eeuwige celestiale leven verkrijgen en zullen door geloof in staat gesteld zijn tot het einde te volharden.

                              

Zij zullen dan geloven dat zij de kroon ontvangen welke voor hen, die de verschijning van God hun hemelse Vader liefhebben, is weggelegd. Doch diegenen welke het offer niet brengen kunnen zich in het geheel niet in dit geloof verheugen. Daarom kunnen zij het eeuwige celestiale leven niet verkrijgen want zij zullen geen autoriteit zien in de openbaringen van God.

     Wat de mens heden nodig heeft is geloof in de levende Christus wat meer is dan slechts een gevoel want het is een kracht die aanzet tot daden, een geloof die het leven een doel en het hart moed geeft.

                      

     Alle 'heilige der laatste dagen' hebben een hersteld evangelie nodig dat echt toegepast wordt, een evangelie dat naar waarheid gepredikt wordt en wordt vergezeld met goede edele daden die de aandacht trekken waar zelfs hun vijanden respect voor kunnen opbrengen. Alleen geloven dat Jezus een groot leraar was of zelfs de grootste man die ooit op aarde leefde, daarvan is het bewijs geleverd dat dit onvoldoende is om de ziekmakende misstanden van de maatschappij in de wereld te verslaan.

     Het is zondermeer duidelijk dat de behoefte van de wereld, en in het bijzonder de huidige omstandigheden die ons overal omringen, meer is dan alleen Jezus Christus te aanvaarden als de grootste mens die ooit op aarde heeft geleefd. Nee, wat werkelijk essentieel is, is te geloven dat Hij werkelijk een goddelijk wezen is, dat hij onze Heer en Heiland is, ja zoals de apostel Petrus het ervaarde toen hij verklaarde: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.' (Matteüs 16:16.)

                                

     Wanneer er geen geloof is zijn de vruchten van het geloof ook afwezig. Geen mens ter wereld heeft ooit geloof gehad zonder er nog iets bij te hebben. De mens die geen enkele goddelijke gave heeft bezit ook geen geloof en hij misleid zichzelf als hij denkt het te bezitten. Er is niet alleen onder de heidenen een gebrek aan geloof, ook bij de zogenaamde christenen is dit soms ver te zoeken want de gave van talen, gezondmaking, profetie, profeten en apostelen en alle verdere Goddelijke gave en zegeningen worden daar niet aangetroffen.

     Doelbewust geloof gaat altijd gepaard met werken en het is alleen door deze combinatie dat de mens iets kan bereiken want het is de sleutel tot succes, geluk en vooruitgang. Bedenk dat geloof een gave van God is. Enkele van de zegeningen die voortvloeien uit gehoorzaamheid aan het grote beginsel van geloof zijn: Het verlangen waardvolle doelen te bereiken, een vastberaden gedrag en de capaciteit om te weten wat men wil,

                            

vertrouwen en de kracht om het moeilijke of soms wel het hopeloze te bereiken, trouw en standvastig in het dienen van de medemens en tenslotte, vrede, geluk en vooruitgang zullen het resultaat zijn als waardevolle doelen bereikt worden. Het was nodig dat ieder mens toen hij nog een geest was de geestenwereld verliet om naar de aarde te komen en te leren in geloof te wandelen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.