Nieuwe zorgpremie bekend

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Tuesday 23 September 16:11

cedf3c90100e78a7d434a42b47f21ad8_medium.

De eerste nieuwe zorgpremie is bekend

Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste haar premie bekend gemaakt. Deze premie is opnieuw veel lager dan de verwachting van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport( VWS). Het komt daarop neer dat de premie voor basispremie niet omhoog gaat en gelijk blijft met 2014. Ook de premies voor de aanvullende verzekeringen gaan niet omhoog. Voor velen is dit dus een meevaller. Volgens de zorgverzekeraar is de kostenraming van VWS te hoog ingeschat. Van daar, dat DSW haar premie lager kan vaststellen dan de verwachting van ministerie van VWS.

De minister van VWS gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars de reserves eenmalig afbouwen met € 800 miljoen. Het komt overeen met € 70 premie. DSW acht op haar beurt verantwoord vanuit de reserves de premie met € 100 lager vast te stellen. Op dit punt is het maar de vraag of de grote zorgverzekeraars hierin meegaan.

Als minpunt komt naar voren, dat de bezuiniging op Verpleging & Verzorging niet gehaald wordt. Dit onderdeel is vanuit de ABWZ overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Het ter beschikking gestelde budget van het ministerie is te weinig omdat de kosten hoger uitvallen. Het verlies hieruit voortvloeiend heeft DSW niet in de premie verwerkt, maar het is maar de vraag of de andere zorgverzekeraars dit ook doen. Ook dit kan dus de hoogte van de premie nog beïnvloeden.

De aftrap heeft plaatsgevonden. In de loop van de volgende maand zullen de premies van de andere maatschappijen bekend worden en dan kunnen we zien of het goede voorbeeld van DSW gevolgd wordt. In de afgelopen jaren is hiervan altijd sprake geweest. Men wenst toch niet graag verzekerden te verliezen. De concurrentie is door samenvoegingen wel steeds minder geworden, maar concurrentienijd is nog altijd aanwezig.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het risico van een afschuifsysteem is inderdaad mogelijk. Er zijn diverse partijen bij betrokken. De staat, de gemeenten en de zorgverzekeraars. Makkelijker konden we hetniet maken, maar wel moeilijker. Het draait allemaal om geld en degene die zorg nodig heeft, wordt er de dupe. Ik vrees een grote verslechtering van de zorg
Op zich ben ik het daarmee eens. Het gaat wel om de "zware zorg" en door niet meer te betalen uit de collectieve middelen kan het kabinet al veel bezuinigen. Door te weinig geld als overgangsmaatregel ter hand te stellen, is het niet denkbeeldig dat het tekort op de premiebetaler verhaald wordt. De zorg is wat dat betreft al veel te duur.
Ja, ware het niet...
Toen de indicatie voor opname in een verpleeghuis strenger geformuleerd werd waren de meeste huisartsen ineens bereid om dan maar een zwaardere indicatie af te geven, alleen maar om mensen ter wille te zijn die bij de nieuwe eisen uit de boot zouden vallen.
Nu zul je het beleven dat er méér gevallen dan voorheen onder de door de overheid bekostigde zware en langdurige zorg gaan vallen (WLZ). Alleen de gemeenten al zullen erop aansturen om zoveel mogelijk kosten op het bordje van het Rijk te schuiven, en de zorgverzekeraars natuurlijk ook. Op die manier ben je een deel van de beoogde besparingen al weer kwijt.
Mooi. Nu het zorgvolume nog beter aanpakken. Wij schieten er niets mee op als er steeds meer geld uit de collectieve middelen bij moet.