Vogels: Aalscholver

Door Spinsel gepubliceerd op Saturday 20 September 21:02

62a53929abf5ead300de9efe2f15ef41_medium.Een tamelijk opvallend grote  vogel in Nederland is de Aalscholver.  (Phalacrocorax carbo) de aalscholver wordt in Nederland ook wel Scholver, Scholverd, Schollevaar of Koolgans genoemd. De hier in Nederland voorkomende en andere West Europese landen behoort tot de familie van de Aalscholvers. Van deze soort zijn er (en dat verschild per geraadpleegde bron) tussen de 26 en de 42 verschillende vogels. Het is een grote watervogel die voornamelijk leeft van vis. Samen met de Genten, Slangehalsvogels en Fergatvogels vormen ze een eigen clade. 

Kenmerken

Doorgaans is de Aalscholver tussen de 100 en 120cm lang. De vogel heeft een flinke spanwijdte tussen de 121cm en 149cm .Behalve de opvallend witte wang is de vogel volledig zwart. Ook is er een gele aanhechting bij de plaats van de aanhechting van bek. De snavel van de Aalscholver is lang en heeft een haakvormige punt Anatomisch gezien is de dij geen dij maar een bevederde scheenbeen (Tibia) van de vogel. In de brodtijd verschijnt er een witte dijvlek. Doordaat de aalscholver zwemvliezen heeft tussen de voortenen kan hij zwemmen en hij vangt zijn meest gegeten voedsel nl. vis door te duiken. 

Voedsel

478a26f9f1e14735608c4e1f9afc7c63_medium.Levende vis, zoals paling, voorn, snoekbaars,  en baars is het belangrijkste voedsel van de Aalscholver. Per dag eet de vogel zeker 500 gram vis. In de kan dit uitlopen tot 1000 gram per dag. Vooral als ze de zorg hebben voor een nest van 3 halgvolgroeide jongen. Beroepsvissers beschouwen de Aalscholver als oorzaak voor de achteruitgang van de palingstand. Maar of dit echt de oorzaak is, is nooit wetenschappelijk bewezen. Door de beroepsvissers wil de Aalscholver ook wel Waterraaf genoemd. Maar de waterraaf is verre van populair voor de vissers.

De Aalscholver in Nederland

Al in de 17e eeuw waren er grote kolonies Aalscholvers in Nederland. Vanaf de 19de eeuw tot de helft van de 20ste eeuw werd er heel erg op Aalscholvers gejaagd. Dit kwam mede op aandringen van de beroepsvissers en de boseigenaren. In 1955 werdt een quota ingesteld van 500 broedparen (of minder)van de kolonies die in de beschermde gebieden lagen. Op dat moment werdt de Aalscholver redelijk zeldzaam. In 1960 kreeg de vogel het nog moeilijker omdat het IJsselmeer werd ingepolderd en daardoor kwamen de visgronden van de vogel. De quota was niet meer nodig omdat er in Nederland 1150 broedparen geteld waren. Aan het einde van 1990 steeg het aantal broedparen mede door nieuwe  kolonies in de nieuwe IJsselmeerpolders. Volgens SOVON daalde in 1993 het aantal broedparen op vreemde wijze. Maar het aantal begon op de waddeneilanden weer te stijgen. In Nederland broeide er 23.325  broedparen. Een vergelijkbaar verloop was te zien in Denemarken. Sinds 1993 is het aantal broedparen in Denemarken ongeveer constant.

In 1998 vroegen de vissers om via afschot het aantal te beperken omdat de hoeveelheid snoekbaars aanzienlijk daalde. Ook werd hierbij gedacht aan vernietigng en verstoring van de nesten, eieren en jongeren. De Aalscholvers zouden op en rond het IJselmeer ongeveer zo'n 60 tot 120 ton Snoekbaars eten.

Voortplanting

681c8b3a693c1224bd63eab5fd2babf0_medium.Voor voorplanting in heeft de vogel behoefte aan voortplanting in grote kolonies. Deze kolonies vind je dan met name aan de Europese kusten en de Balkan. Tegenwoodig zie je hem ook steeds vaker bij kanalen en sloten. 

Het gedrag

Een Aalscholver zit regelmatig op palen met hun vleugels uitgespreidt. Het zitten met de  vogels uitgespreidt is voornamelijk om zijn vleugels te laten drogen. De gedachte dat  de voorkomende oorzaak hiervan is een gebrekkige of een te kleine vetklier dan andere watervogels was onjuist (aldus Sellers in 1995). De vogels die duiken om hun prooi te vangen mogen gewoon geen al te groot drijfvermogenhebben.  Hun anatomie wordt juist door hun grote gekenmerkt door zwaardere botten en kleinere luchkamers dan de meeste andere soorten. Tijdens deze manier van zitten perst de Aalscholver ook de lucht uit hun vleugels.  Toch gaan Aalscholvers en familiare slangehals vogels gaan juist nog wat verder. Zij laten juist hun vleugels en verpak nat worden. Het water krijgt vrij spel om binnen te dringen en alle lucht verdwijnt en dat is mogelijk omdaat de baarden van hun veren ver uit elkaar staan. Tegenover andere vogels die graag een goed isolerend verpak hebben kies Aalscholver voor een tegenstelling. Dit komt omdat een Aalscholver over het algemeen diep duikt en langer achter een vis aan moet jagen, gaat dat met een nat verenpak veel beter met minder opwaartse druk. De ver naar achter geplaatste poten bewegen gelijktijdig en daardoor lijkt het of de vogel zich wat schokkerig verplaatst. 

Verspreiding

Voor een deel is een Aalscholver een trekvogel Op de wereld telt men 30 soorten Aalscholvers. In Noord Amerika is hij vooral te zien rond de Baai van St. Laurens. In Zuid Afrika wordt deze vogel ook gezien, de vogels in deze streek hebben de vogels een witte borst en keel. Ook in Israel wordt deze vogel veel gezien vooral rond de het Zee van Gallilea.

Tamme Aalscholvers worden in Zuid-Oost Azië gebruikt om vissen te vangen voor hun baas. Het is een spitse haakvormige snavel dat hem een goede visser maakt. Al in tijden werdt in de Oriënt en in delen van India al afgericht voor de visvangst. Om te voorkomen dat de vis vrij los om de hals gedaan.  Op deze wijze kon de Aalscholve alleen kleine vissen doorslikken.

De Bougainvilles  Aalscholver is werelds grootste producent van guano. Deze soort leeft in Chili en Peru in kolonies van kolonies van milioenen exemplaren.  

De soort telt 5 ondersoorten:

 • P. c. carbo: van de noordoostelijke Verenigde Staten en oostelijk Canada tot westelijk Europa.
 • P. c. sinensis: van centraal Europa tot India en China.
 • P. c. hanedae: Japan.
 • P. c. maroccanus: noordwestelijk Afrika.
 • P. c. novaehollandiae: Australië en Nieuw-Zeeland.

De Aalscholver

Iuinc status: onbeschermd (2012) 

Taxonomische indeling

 
Rijk Animalia (Dieren)
Stam Chordata (Chordadieren)
Klasse Aves (Vogels)
Orde Suliformes
Familie Phalacrocoracidae (Aalscholvers)
Geslacht Phalacrocorax
Soort Phalacrocorax carbo
(Linnaeus, 1758)
Ondersoorten
 • Phalacrocorax carbo carbo
 • Phalacrocorax carbo hanedae
 • Phalacrocorax carbo lucidus
 • Phalacrocorax carbo lugubris
 • Phalacrocorax carbo maroccanus
 • Phalacrocorax carbo novaehollandiae
 • Phalacrocorax carbo sinensis
 • Phalacrocorax carbo steadi

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.