Ontslag: regels, wanneer wel/niet, veranderingen 2015.

Door Candice gepubliceerd op Thursday 18 September 19:41

Ontslag: regels, wanneer wel/niet, veranderingen 2015.

8eeca64bc86973eff853dd5f646f07f7_medium.

1. Ontslag en dan?

Ontslag is nooit leuk en vind nog altijd veel plaats. Als u ontslagen wordt is het zaak om zo snel mogelijk een uitkering aan te vragen. Wacht u te lang, daar u denkt zeer snel weer nieuw werk te hebben of om een andere reden, dan kan dat consequenties hebben voor uw uitkering. B.v. 5% strafkorting. Op zich is dat vreemd, want u spaart de staat feitelijk geld uit. Als iedereen die werkloos wordt 10 dagen zou wachten met de aanvraag en de ww gaat in vanaf de aanvraagdatum zou er een flink bedrag worden uitgespaard, geld dat ze nu extra pakken door de 5% boete. Voorkom dit dus door uw uitkering direct aan te vragen. 


2. Direct to do tips:

- Inschrijven bij uitzendbureaus en op werksites zoals b.v.
www.monsterboard.nl/
www.werksite.nl/vacatures/
www.nationalevacaturebank.nl

- Zorg voor een up to date c.v.
- Indien nog niet aanwezig; een V.o.G. (verklaring omtrent gedrag)
- Eventuele kopietjes rijbewijs, I.D., certificaties, diploma's, getuigschriften. Zet ze ook op uw pc in speciale map.
- Solliciteer veel en zorg voor bewijzen.

3. Wanneer mag u worden ontslagen?

Niemand kan zomaar worden ontslagen. Er bestaat echt een ontslagrecht waar werkgevers zich aan hebben te houden. Er dient dus een geldige reden te zijn.    Dit zijn die geldige redenen:

- Bedrijfseconomische redenen. (collectief ontslag)
- Bij een reorganisatie, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing. Tevens wanneer bijvoorbeeld een deel van de activiteiten van het bedrijf wordt afgestoten. 
- Bij slecht functioneren of niet geschikt zijn voor uw werk. (uiteraard dient dit aantoonbaar te zijn)
Uw werkgever moet u meerdere malen gezegd hebben dat u niet of onvoldoende presteert. Bij voorkeur in beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken.     U moet tijd krijgen om uw functioneren te verbeteren. Als u niet goed functioneert door ziekte, mag u niet worden ontslagen.
- U heeft een meningsverschil met uw werkgever. Als de relatie tussen u en uw werkgever niet meer te herstellen is, mag hij u ontslaan.
- U heeft ernstige gewetensbezwaren tegen uw werkzaamheden.
Dit gaat alleen op als uw werkgever geen andere functie of aangepaste werkzaamheden voor u heeft.
- U bent langdurig arbeidsongeschikt.
U mag de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent niet ontslagen worden. Daarna is de mogelijkheid tot ontslag aanwezig.
- Bij onbehoorlijk gedrag. En daar valt heel veel onder.
U gedraagt zich onbehoorlijk als u bijvoorbeeld diploma’s vervalst, collega’s bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt.
Als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt. 
Ook als u zich niet houdt aan de geheimhoudingsplicht gedraagt u zich onbehoorlijk.

- Wanneer u en uw werkgever allebei instemmen met het ontslag.
Dit heet ontslag met wederzijdse instemming. U en uw werkgever spreken dan af hoe en wanneer u ontslag neemt in een beëindigingsovereenkomst.
- U bereikt de AOW-leeftijd. Als u de leeftijd bereikt waarop u in aanmerking komt voor AOW mag uw werkgever u ontslaan.

4. Ontslagbescherming. Uw werkgever mag u niet ontslaan:

- Tijdens de eerste 2 jaar dat u ziek of arbeidsongeschikt bent. 
Als uw werkgever tijdens uw 2 jaar ziekte te weinig aan re-integratie heeft gedaan. Uw werkgever dient uw loon door te betalen. 
Uiteraard bent u wel verplicht mee te werken aan een re-integratieprogramma en bereikbaar te zijn.

- Als u zwanger of met bevallingsverlof bent en in de eerste 6 weken na uw bevallingsverlof.
- Als u lid bent van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoording. (3 jaar ontslagbescherming bij normaal functioneren)
- Als u de dienstplicht moet vervullen in uw land van herkomst.

5. Geen geldige redenen voor ontslag zijn:

- uw godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, handicap. (discriminatie)
- omdat u ouderschapsverlof wilt opnemen.
- omdat u lid bent van een vakbond.
- omdat u lid bent van een bepaalde politieke organisatie.
- omdat het bedrijf wordt overgenomen.
- omdat u niet op zondag wilt werken.

6. Ontslagrecht: nu en vanaf 2015:

Vanaf 2015 zullen veranderingen in de ontslag procedures gaan gelden. In grote lijnen komen deze veranderingen er op neer dat UWV de aangewezen instantie wordt om over bedrijfseconomische ontslagaanvragen en ontslag zieke werknemers te oordelen. De kantonrechter zal in individuele situaties (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding) worden ingeschakeld. Bovendien komt de kantonrechtersformule te vervallen als leidraad voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze wordt vervangen door een soberdere transitievergoeding, die bedoeld is voor (om)scholing en professionele begeleiding van werk naar werk. Wel zijn er diverse uitzonderingen (o.a. ook vanaf 2015 mogen werkgever en werknemer onderling elke ontslagvergoeding afspreken in een vaststellingsovereenkomst). De huidige situatie blijft naar verwachting gelden tot 1 juli 2015. Daarna gaat het nieuwe ontslagrecht in.

7. Huidig ontslagrecht en ontslag procedure:

Een werkgever kan ontslag aanvragen om bedrijfseconomische of om persoonlijke redenen, zoals een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever dient het ontslagverzoek in bij UWV. De gang naar de kantonrechter is echter ook een mogelijkheid, zeker als er sprake is van ‘dringende redenen’ of ‘verandering in omstandigheden’. In beide gevallen dient de werkgever de aanvraag goed te documenteren en de werknemer krijgt de gelegenheid zich te verweren. Indien het ontslag wordt toegestaan door UWV (ontslagvergunning) heeft de werknemer geen recht op een ontslagvergoeding. Ontslag via de kantonrechter "levert" meestal wel een ontslagvergoeding op. Zolang de nieuwe wet nog niet definitief is ingegaan (1 juli 2015), wordt de ontslagvergoeding meestal aan de hand van de kantonrechtersformule vastgesteld. 


Naar verwachting zal het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 van kracht worden. 

8. Kabinetsplannen aanpassing WW:

Het kabinet wil de maximale duur van de WW terugbrengen. Ook wil het kabinet de opbouw van WW-rechten aanpassen. De Tweede en Eerste Kamer hebben de plannen al goedgekeurd.

Plan aanpassing duur WW:
Vanaf 1 januari 2016 wil het kabinet de duur van de WW-uitkering stapje voor stapje terugbrengen. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Cao-aanvulling:
Werkgevers en werknemers kunnen voor een uitkering na deze 2 jaar zelf afspraken maken. Daarmee kan de totale duur van de uitkering (WW + cao-aanvulling) gelijk blijven aan de huidige duur van maximaal 38 maanden.

Plan aanpassing opbouw WW:
Het kabinet wil ook de opbouw van WW-rechten aanpassen. In de eerste 10 jaar van hun loopbaan bouwen werknemers per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouwen zij per gewerkt jaar een halve maand op. WW-rechten die u al heeft opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.

Passende arbeid:
Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien. Dat betekent dat het niveau of salaris van een baan geen belemmering meer mag zijn om die baan te accepteren of daarop te solliciteren.  U moet dan dus veel breder naar werk gaan zoeken. Deze maatregel gaat in per 1 juli 2015.

Inkomensverrekening:
Op 1 juli 2015 gaat ook de inkomensverrekening in de WW in. Dat betekent dat u van elke verdiende bruto euro altijd 30% zelf mag houden. Hierdoor loont het altijd om vanuit de WW aan het werk te gaan.


De nieuwe regels gaan niet gelden voor mensen die voor invoering van de wet al een WW-uitkering hebben.

Bronnen:
http://www.transitievergoeding.nl/ontslagrecht-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werkloosheid-en-ww/kabinetsplannen-aanpassing-ww
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werkloosheid-en-ww/nieuws/2013/11/29/wet-werk-en-zekerheid-naar-de-tweede-kamer.html

 

***Candice***

 
 

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een heel goed artikel.....

Dank je
Goed artikel!
Dank je
Goede informatie.
Dank je
Goede informatie
Dank je
Overzichtelijk en helder artikel....

Blijven knallen met solliciteren is het credo; mij kostte het 11 maanden weer nieuw werk te vinden (toch ietwat inherent aan mijn leeftijd, maar goe...)
Andere tip: doe nooit zuur over je vorige arbeidsplek; ook al ben je zeg maar niet al te charmant gelupt... vertaal bad luck in kansen :0
Yep