Opname

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Wednesday 17 September 19:15

e29becacfeaa6a2ee0b7e78d06b60205_medium.

Opname in een verpleeg-of verzorgingshuis

De indicatie hiervoor is een stuk moeilijker geworden. Alleen de zogenaamde zware zorg komt vanaf 1 januari 2015 in aanmerking voor een verpleeg-of verzorgingshuis. Wanneer je niet onder deze categorie hoort moet je het thuis maar zien te rooien. Helemaal verdrietig hoef je daarover niet te zijn, omdat de opname in dergelijke te huizen voor velen een dure aangelegenheid is. De eigen bijdrage is dusdanig hoog geworden, dat we terug gegaan zijn in de tijd. Het gehele vermogen mag je bij het bejaardenhuis inleveren.

De hoogte van de eigen bijdrage is namelijk vooral van het spaargeld afhankelijk. Elk jaar telt 8% van het spaargeld mee als inkomen. Beter gezegd 8 procent van de grondslag sparen en beleggen telt mee als vermogensbijtelling. Als uitgangspunt wordt niet gekeken naar het actuele vermogen, maar dat van 2 jaar geleden. Het kan er toe leiden, dat men bij entree in het bejaardenhuis zelfs meer dan € 2000.00 per maand moet betalen. In 2014 wordt dus gekeken naar de aangifte over 2012.

Er zijn twee soorten eigen bijdrage t.w. de lage eigen bijdrage van maximaal € 819.00 per maand als je net in instelling woont en de partner thuis verblijft. Alleenstaanden die nog een eigen huis hebben dat te koopstaat betalen ook deze lage eigen bijdrage. Het wordt anders als het perceel verhuurt is. De te ontvangen huur telt mee in box 3, wat dus een hogere eigen bijdrage betekent. Dit is mede van toepassing bij verkoop van het eigen huis. De opbrengst valt in box 3 en ook dan wordt de hogere bijdrage berekend. Het komt erop neer, dat men het beste niets kan bezitten. Spaarzaamheid wordt bestraft. Wanneer men niet in aanmerking komt voor de lage bijdrage, betaalt men altijd de hogere bijdrage oplopend tot € 2248.60. Een ongelijkheid die zijn weerga niet kent.

Bepaalde zorggroepen spelen in op deze ongelijkheid. Zij hebben het antwoord in de vorm, dat ouderen zelf een appartement bij hen huren. Alleen er wordt wel aan vastgekoppeld, dat ze maaltijden en andere diensten maandelijks afrekenen. Mensen die zwaardere verpleeghuiszorg nodig hebben kunnen in die gevallen een beroep doen op de overheid, zonder ervoor de hoge bijdrage te betalen. De constructie die aangereikt wordt, is zelfs bereikbaar voor mensen met een laag pensioen.

Het eigen vermogen kan ook voor een groot deel weggeschonken worden. Het is tot 1 juli 2015 nog steeds mogelijk belastingvrij € 100.000 aan kinderen of andere personen te schenken, mits deze het gebruiken voor de aankoop van een huis, of het aflossen van een hypotheek. Alleen de vermogensvermindering heeft pas  effect na 2 jaar.

De peildatum voor het inkomen en vermogen is 2 jaar geleden. Wat de kinderen betreft is er altijd ook de mogelijkheid om jaarlijks € 5229.00 te schenken, zeker wanneer de eenmalige regeling van € 100.000 ophoudt. Indien mensen hun fiscale vermogen willen verminderen en toch over geld willen beschikken is een papieren schenking de oplossing. Dit laatste moet bij notariële akte geschieden. 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.

Het blijft een ongelijkheid, dat de een voor dezelfde kamer een lage bijdrage betaalt en de ander aangeslagen wordt voor de hogere bijdrage. Het verschil is veel te groot, alleen omdat die ene niets over gehouden heeft en de ander een spaarzaam leven geleden heeft. Daarom is het ook te verklaren, dat men zich hiervoor wenst in te dekken. Op zich heeft dat beslist niet met fraude te maken.
Volgens mij heb ik hier al eerder op gereageerd.
Ik snap de verontwaardiging nog steeds niet. Het is toch niet meer dan normaal dat iedereen die zichzelf financiëel enigszins kan redden voor zijn eigen verzorging betaalt? Hoe komt men er toch bij dat een mens, zodra die niet meer zonder hulp kan wonen, op gemeenschapskosten verzorgd moet worden?
In wezen vind ik het schunnig om mensen aan te raden hun spaargeld of de overwaarde van hun huis maar weg te geven of zoek te maken, alleen met het doel dat als ze afhankelijk worden een beroep op de overheid te kunnen doen. Dat staat voor mij gelijk aan flessentrekkerij.
Degenen die daarvan profiteren (de kinderen of kleinkinderen) hoeven niets extra bij te dragen, maar pikken wél het vermogen in.
Voor degenen die alleen maar AOW hebben moeten ze maar een goedkopere oplossing zoeken. Het moet toch verdorie mogelijk zijn om voor 1000 € p.p. in de maand kost en inwoning te regelen? Bij (zware) ziekte kun je dan de extra kosten uit een ziektekostenverzekering betalen, net als bij jongere mensen ook. Dat is dan de 'zware zorg' die ook in het nieuwe model nog steeds een gemeenschapstaak is.

Ik snap ook wel dat het hele leger van hulpverleners dat door de 'staatsverzorging' enorm gegroeid is (net als het taxivervoer) nu voor z'n broodwinning vreest, De bittere waarheid is echter: het kan gewoon niet meer uit.

De meesten mensen staan wél achter het principe dat 'de vervuiler betaalt', maar vreemd genoeg willen ze er niet aan dat de 'consument' betaalt, behalve dan in de supermarkt of aan de pomp. Ook zorg is consumptie, en die is jarenlang kunstmatig veel te goedkoop gehouden. Daar moest heel veel geld bij: dat zie je aan onze staatsschuld.

Wat die boven genoemde 'zorggroepen' doen is helemaal juist: wie niet in staat is om méér te betalen zoekt maar naar goedkopere oplossingen, zoals woongemeenschappen b.v. Dat zie je in andere landen ook.

Stel dat 4 alleenstaande AOWérs hun inkomsten bij elkaar leggen: voor 4000 Euro per maand kun je best een huis met 4 slaapkamers huren en gezamenlijk koken toch? Met één wasmachine, één of twee TV's en wat mij betreft zelfs een of meer gemeenschappelijke huisdieren, Dan blijft er voldoende over om voor 1 dag per week een werkster in te huren, en niemand hoeft zijn spaarpot zoek te maken of op te eten. Als de fiscus er dan ook nog voor zorgt dat je geen 'voordeurdeler' wordt zie ik best een mooie toekomst voor 'bejaardencommunes'. In Berlijn b.v. heb je er legio.
We laten ons verzorgen HIER in dit eigen huis. Wie het niet goed doet krijgt een trap onder zijn/haar zitvlak.
Of we laten ons grotendeels verzorgen door een of twee robots die al heel veel kunnen en in Japan zijn er al grote voorderingen mee gemaakt betreft commando's enz. en hiermee wordt er gericht op de ouderenzorg.
Juist. That's the spirit! Dat ga ik dus ook doen. Met of zonder robots.
Ik ga toch niet in zo'n standaardhok zitten waar ik drie keer per dag gevoerd en één keer per week schoongespoten word, terwijl ik er niets meer over te vertellen heb?