Gevolgen van de AOW Verhoging 2015

Door Spinsel gepubliceerd op Wednesday 17 September 08:58

e94e5aa3eac87642edfb86ba1d8089bc_medium.Als je de AOW-leeftijd bereikt, krijg je AOW

De AOW-uitkering is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog je AOW-uitkering is hangt af van:

 

 

  • Of je samenwoont of niet
  • Het aantal jaren dat je vóór je AOW-leeftijd in Nederland hebt gewoond
  • Je geboortedatum

De hoogte van de AOW-uitkering wordt ieder jaar aangepast.

Als je alleen woont
Als je alleen woont krijg je per maand € 1.074,25 (exclusief vakantiegeld en tegemoetkoming KOB). De tegemoetkoming KOB is per 1 februari 2014 aangepast en bedraagt over heel 2014 € 301,91 per jaar.

Als je getrouwd bent of samenwoont
Als je bent getrouwd of samenwoont krijg je per maand € 734,41 (exclusief vakantiegeld en tegemoetkoming KOB). Als je partner de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt hij of zij dezelfde uitkering

Als je partner jonger is dan de AOW-leeftijd

Als jij de AOW-leeftijd al hebt bereikt, maar je partner nog niet, kun je nu nog recht hebben op een partnertoeslag AOW. Dat kan als je partner geen of weinig inkomen heeft. Jouw AOW kan samen met de partnertoeslag per maand maximaal € 1.468,82 bedragen. Daarnaast krijg je in mei vakantiegeld.  

Als je partner eigen inkomsten heeft bijvoorbeeld uit werk of pensioen, wordt de partnertoeslag lager. Hoe veel lager hangt af van de hoogte van het inkomen en het soort inkomen van je partner. Als het gezamenlijke huishoudinkomen hoger is dan € 2.599,21 per maand, wordt de partnertoeslag met 10% verlaagd.

Als je partner inkomen heeft

Loon en andere inkomsten uit arbeid.

Het inkomen van je partner wordt voor een deel van de partnertoeslag afgetrokken. De eerste € 221,67 wordt niet afgetrokken. Van het salaris erboven wordt tweederde afgetrokken. Als je partner meer verdient dan  € 1.310,33 bruto per maand, krijg je geen partnertoeslag.

Inkomsten in verband met arbeid. Deze inkomsten van je partner (zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vut of vervroegd pensioen) worden volledig van de toeslag afgetrokken. Als je partner meer inkomsten heeft dan € 725,77 bruto per maand, krijg je geen partnertoeslag.

Inkomsten uit vermogen. Inkomsten van je partner uit vermogen, zoals rente of dividend wordt helemaal niet van de toeslag afgetrokken

Let op!

De AOW-partnertoeslag vervalt in 2015. Als je op of na 1 januari 1950 geboren bent, krijg je geen toeslag meer. Als je voor 1 november 1949 geboren bent, verandert er niets. Je ontvangt de toeslag tot jouw jongere partner de AOW-leeftijdbereikt.

Als je 65 jaar wordt in november 2014, heb je nog recht op toeslag tot jouw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt. Voorwaarde is wel dat je voor 1 januari 2015 bent getrouwd of samenwoont en voor 1 maart 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Als je 65 jaar wordt in december 2014, heb je nog recht op toeslag tot jouw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt. Voorwaarde is wel dat je voor 1 januari 2015 bent getrouwd of samenwoont en voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Daarnaast wil het kabinet de toeslag vanaf 2015 afschaffen als je op dat moment geen toeslag ontvangt omdat je partner een te hoog inkomen heeft. Heeft je partner daarna een lager inkomen, dan krijg je in 2015 geen toeslag, ook niet als het inkomen van je partner lager wordt of wegvalt.

Een wetsvoorstel waarin dit plan staat, moet nog worden behandeld in de Eerste Kamer. Zodra er meer over bekend is, kun je dit op onze website lezen.

Als je niet altijd in Nederland hebt gewoond

Als je tussen je aanvangsleeftijd verzekering en je AOW-leeftijd (dat wil zeggen in die periode van 50 jaar) niet altijd in Nederland hebt gewoond, krijg je geen volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat je niet in Nederland woonde, krijg je 2% minder AOW. Als je bijvoorbeeld in die periode 13 jaar niet in Nederland hebt gewoond,  dan wordt je AOW-uitkering 26% lager. 

Als je denkt dat je niet genoeg hebt

De meeste mensen hebben naast de AOW ook nog pensioen uit hun werk. Wil je weten of je inkomen straks voldoende is, is dat binnenkort online te berekenen

Als je denkt dat je pensioen uit je werk samen met de AOW niet genoeg is, zorg er dan tijdig voor dat je geld op zij zet voor later of te overleggen met je werkgever of je wat langer kan door werken. Soms kun je bijsparen in je pensioenregeling. Maar dat kan bijvoorbeeld ook in een lijfrente of bij de bank.

Meer weten over de AOW?

Wil je meer weten over de AOW kijk dan op www.svb.nl.

Als je 65 jaar wordt in november 2014, heb je nog recht op toeslag tot jouw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt. Voorwaarde is wel dat je voor 1 januari 2015 bent getrouwd of samenwoont en voor 1 maart 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Als je 65 jaar wordt in december 2014, heb je nog recht op toeslag tot jouw jongere partner de AOW-leeftijd bereikt. Voorwaarde is wel dat je voor 1 januari 2015 bent getrouwd of samenwoont en voor 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.