Hier maak ik me zorgen om , om onze toekomster

Door Mathijas gepubliceerd op Tuesday 16 September 15:10

Hallo Beste Lezers 

                     

Veel mensen maken zich zorgen , en ja ik maak mee ook zorgen , maar waar ik me het meeste zorgen om maak heet nabije toekomst 

dus over toekomst dat nabij is 

en meer in de zin van dat we in 2020 meer  dan 7.000.000 miljoen 50 Plussers zullen hebben .

en in princiepen is het bijna de helft van de Nederlandse bevolking.

daarbij maak ik me grote zorgen er over dat er per jaar z'n 150.000 duizend Nederlanders vertrekken naar buitenland en om precies te zijn zijn het mensen dat tussen 1 a 50 jaar oud zijn .

naast dat maak ik me grote zorgen over mensen dat in het verkeer sterven .

en als ik zo nu er naar kijk , dan zie ik dat tot 2020 dus +- over 5 jaar zulle er 750.000 gezonde mensen uit Nederland verteken 

en wat dat betreft blijft er in Nederland z'n 14 a 15 miljoen mensen in 2020 

dat voor ruim 7 miljoen mensen moet zorgen .

want ja tegenwoordig worden onze ziektes alleen maar erger .

en als ik naar alles kijk dan zie ik dat er binnen kort voor ruim 7 miljoen mensen moet er gezorgd worden door ruim 10.000.000 mensen 

en als ik er naar kijk dan denk ik dat er sowieso 7 miljoen mensen moeten verzorgd worden door bijna even veel mensen.

en als ik zou in theorie denken er over dat straks iedere mens voor iedere mens moet gaan zorgen , dan zie  ik dat er ruim 3 miljoen mensen zullen er over blijven dat gewone werk gaan verrichten .

dan maak ik me wat dat betreft erge zorgen er over .

want straks zijn meer oudere mensen dat verzorgd moeten worden en de groep van jonge mensen blijft dalen .

en dat is na mijn mening dat ik grappig wil verworden : ballen als een stekker .

letterlijk en figuurlijk .

maar ja wat gaan we er aan doen of wat kunnen we er aan doen .

want ja iedere mens dat oud is moet verzorgd worden .

ik heb hier voor een perfecte voorbeeld voor 

Nederlandse populatie bestaat uit 10 mensen 

dat 10 beroepen hebben , en dat iedere mens eigen beroep uit oefent .

dus als 50 % er van niet kan werken door dat hun zijn te oud er voor 

dan betekend het dat er de helft van bannen bestaat er niet omdat mensen dat niet kunnen , en als de helft van de bevolking moet andere helft verzorgen dan betekend het dat ze eigen werk niet kunnen doen .

en dat is een grote probleem .

jaa en wat kunnen we er aan doen ?

eigenlijk niks want ja het is aal geschied.

maar ja nu is het volgende , mensen dat vertrekken uit Nederland worden ook ouder en als daar geen ouderen voorziening is of als hun terug naar Nederland willen omdat in Nederland een prima zorg is dan zullen ze op gegeven moment terug komen , dus kortom nog meer oudere mensen...

en stel dat deze situatie ook in buitenland zo is , dat er even veel bejaarde mensen wonen als dat er jongere mensen er wonen . 

dan betekend het dat het een wereld wijde probleem is en dat is nog grotere probleem dan dat het in Nederland is.

Maar dan op dat moment is geen terug weg na mijn mening  en ik denk dat men moet zich alvast er op voorbereiden , want het 2020 is dichter bij dan dat het iedereen denkt.

dus kortom nog 5 jaar te gaan en dan hebben we 7 miljoen bejaarde mensen in Nederland dat verzorgd moeten worden dag in en dag uit waarvan 3,5 miljoen intensief .

Maar ja dat word echt lastig.

zelf persoonlijk denk ik dat als er mensen zijn dat fit zijn zelf veel voor elkaar kunnen iets betekenen , als ze dat willen dan moeten ze hun eigen hang gaan in bejaardentehuis en dan moet je denken aan zelf kantine werken of zo iets in die zin , en dat er meer mensen met een uitkering aan het werk moeten in bejaarde te huis of bij mensen thuis en dat daar voor een vergoeding voor ontvangen dat niet gekort word , want anders denk ik dat jongeren generatie niks er voor wilt doen als het steeds vrijwilligers werk blijft of is .

maar dan als nog als er zo 700.000 man dat werkloos is op deze manier aan het werk komt en gaat ouderen verzorgen dan is deze grote gaat nog niet gevuld en ik denk dat straks vrijwel iedereen op den duur meer last er van krijgt.

dan blijft er als nog een grote groep van ruim 6 miljoen mensen over dat niet werkt en wordt verzorgt door ruim 3 miljoen mensen .

en wat dat betreft blijft er groep over van ruim 7 miljoen mensen dat voor de helft jonger is dan 20 jaar .

en dat betekend dat er 3,5 miljoen mensen moet het gewone werk doen .

dus wat dat betreft mijn reken som ziet er zo uit :

3,5 miljoen mensen is gezond en heeft gewone werk, en de rest van Nederland werkt met bejaarde mensen of is bejaard in 2020 

en wat betreft deze reken som dat waarschijnlijk een feit wordt of is inmiddels een feit aan het worden heet kortom vergrijzing 

en daar wordt ik echt bang van .

want het is iets dat echt is en dat steeds dichterbij komt , dus wat gaan we er aan doen ? 

latten we oudjes stikken en mensen met een uitkering thuis zitten , of zou het beter zijn als mensen met een uitkering op deze manier iets kunnen verdien en dat daar op niet gekort worden ? 

of latten we het zo verder uitlopen zo dat opgegeven moment niemand meer is die voor oudjes wilt zorgen ?

ik weet het eigenlijk niet wat beter zou zijn of wel of niet zou gaan werken , maar in iedere geval als dit zou uitgewerkt worden dan zouden er minstens 700.000 mensen bijkomen dat in bejaardentehuis per direct zouden kunnen werken .

want eerlijk is eerlijk in 2020 en later zijn er meer dan 7.000.000 miljoen mensen dat niks kunnen en dat is grote probleem dat gaat veel meer dan alleen geld kosten , of wat vind u hier zelf van ?

Gr. Mathias 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.