Crisis

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Sunday 14 September 13:10

8a743b8ba87062bd09748edeb118316a_medium.

Nederland zwoegt onder de gevolgen van de crisis

Naar verwachting is er een voorzichtig herstel te verwachten, maar de schade van de afgelopen jaren is moeilijk in te lopen. Dit is de verwachting die de minister van Financiën uitspreekt in de miljoennota. Nederland kampt o.a. met een hoge werkeloosheid. Een daling hiervan is wel ingezet maar of dit structureel zal zijn is nog zeer de vraag. Een herstel van de werkgelegenheid is belangrijk, omdat er dan sprake kan zijn van vertrouwen in de economie.

Een bedreiging is de huizenmarkt. Er staan nog te veel hypotheken onder water. Die huizen zijn dus minder waard dan de afgesloten leningen. Het is niet alleen een probleem voor de betreffende huishoudens, maar vormt ook een bedreiging voor herstel van de consumptie. Er is op dat op gebied wel hoop omdat veel hypotheek en overige schulden dalen. De koopkracht stijgt hierdoor.

Gemiddeld gaan we er in 2015 een ½ % op vooruit. Ouderen met een pensioen en alleenverdieners met een modaal inkomen gaan er echter fors op achteruit. Alleenstaande bijstandsouders met een minimumloon zien inkomen met 10 % stijgen, omdat zij minder belasting betalen als ze aan de slag gaan.

De koopkracht van werkenden wordt wel gunstiger door de verhoging van de arbeidskorting. Voorts is afbouwgrens van deze korting is verhoogd naar € 49.000, was € 42.000. De pensioenopbouw voor inkomens boven een ton worden afgetopt. Dit beperkt de pensioenafdracht en verhoogd de koopkracht. Alleen men vergeet de gevolgen bij pensionering, het pensioen wordt later fors lager. De bekende sigaar uit eigen doos.

Er zijn ook ongunstige geluiden. De zorgtoeslag voor lage en middeninkomens wordt sneller afgebouwd. De hervormingen van de kind regelingen pakken slecht uit voor inkomens boven het wettelijk minimumloon. Kinderbijslag en kind gebonden budget worden bevroren. Het belastingtarief in de eerste schijf gaat per saldo met ¼ % omhoog.

De uitgaven die het kabinet pleegt komen o.a. ten goede aan AIVD, Defensie, Asielzoekers en noodhulp.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Misschien moeten toch wat meer mensen zwoegen, degenen die aan het werk zijn doen al hun best , zij die niets omhanden hebben en graag willen kunnen misschien dingen creëren wat ze zelf niet konden vermoeden.
bijvoorbeeld kunstenaars en zzp ers ontstaan daaruit.
elkander helpen , nieuwe nuttige ideeën uitvoeren , en blijven nadenken over hoe het beter kan.
uitgaven zijn terecht, veiligheid voor iedereen en zorg voor anderen hoog in het vaandel.