Charles Darwin was een Engelse autodidact

Door Yneke gepubliceerd op Tuesday 09 September 11:37

dfe1d5ab270d9537002fac381750b860_medium.

Autodidact is iemand die zijn kennis door zelfstudie heeft verkregen, los van begeleiding of educatieve organisaties.

De kennis die Charles Darwin verzamelde was op het gebied van natuurlijke historie, biologie en geologie.

Geboren in Shrewsbury (Shropshire) op 12 februari 1809 dat is al een hele tijd geleden, op 19 april 1882 overlijd hij in  Downe (Kent).

Het werk van Charles Darwin zorgde voor een revolutie binnen de wetenschap.

Ook had zijn werk invloed op de maatschappij , relegie en filosofie.

De reis van de Beagle

711faecd9bc09fd7cb5502070a46fa7e_medium.

Deze reis duurde vijf jaar van 1831 tot 1836 waar hij de meeste tijd aan land doorbracht en zich ontwikkelde als natuurwetenschapper. Hij onderzocht de geologie en de natuur van de gebieden waar de Beagle aanlegde en zond planten , opgezette dieren en fossielen terug naar Cambridge en voegde daar de beschrijving bij van zijn bevindingen.

De meeste van Darwins geleerde vrienden wezen de theorie af omdat deze de sociale orde zou ondermijnen.

 

Selectie van de natuur

Terug aan het werk in Londen kwam Darwin in aanraking met het werk van Thomas Malthus. Malthus' ideeën over menselijke populaties hielden in dat wanneer het aantal nieuw geborenen niet beperkt blijft, de populatie tenslotte te groot wordt en er geen voedsel meer voor iedereen is. Darwin besefte dat dit ook van toepassing was op soorten in de natuur. Hij legde dit concept naast de ideeën van onder andere de Franse botanicus Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) over een  strijd om het bestaan in de natuur.

Augustin Pyramus de Candolle

07267b3ed69b9813acd2303e4ee772a2_medium.

De Candolle dacht dat deze strijd om het bestaan de oorzaak is van de dood van het "overschot" aan individuen, waardoor het aantal binnen een soort ongeveer gelijk blijft. Op 28 september 1838 schreef Darwin dat het overschot aan nakomelingen in de natuur, en het daarom sterven van een deel daarvan, ertoe leidt dat de individuen met de beste eigenschappen overblijven. Omdat alleen de overlevende individuen zelf nageslacht hebben, zullen de voordelige eigenschappen in de loop der tijd vaker voorkomen, terwijl nadelige eigenschappen verdwijnen. Een soort kan daardoor zodanig veranderen dat een nieuwe soort ontstaat.[40] Hij vergeleek dit nieuwe idee over selectie door de natuur met de manier waarop veefokkers dieren met bepaalde eigenschappen selecteren.

 

Publicatie van Darwins theorie en reacties

Rond 1856 onderzocht Darwin of eieren en zaden lange tijd in zeewater kunnen doorbrengen, om te weten te komen of soorten in staat zijn oceanen te overbruggen. Hooker was er inmiddels van overtuigd dat soorten kunnen veranderen, maar Thomas Henry Huxley, een jonge anatoom en vriend van de twee, bleef van mening dat tot dan toe geen bewijs voor evolutie was gevonden. Aan de andere kant was Lyell gefascineerd door Darwins ideeën over de verspreiding en migratie van soorten, zonder overigens de implicatie ervan te beseffen. Toen hij werk van Alfred Russel Wallace las over nieuwe soorten zag hij direct de overeenkomsten met Darwins werk. Hij spoorde Darwin aan zijn eigen ideeën te publiceren, voordat Wallace met de eer zou gaan strijken.

 

Natuurlijk waren er verschillende manieren waarop mensen reageerden op de theorieën van Darwin en in de jaren 70 van de 19de eeuw verschenen er karikaturen van Darwin zoals deze die  u hieronder ziet staan.

044f025631ac491244f2ec97a97885f2_medium.

 

Darwins theorie is gebaseerd op vier ogenschijnlijk simpele waarnemingen.

  1. Ten eerste zag Darwin in dat bij alle soorten meer nakomelingen geboren worden dan er ouders zijn . Dat zou betekenen dat natuurlijke populaties onbegrensd door zouden groeien (theorie van Thomas Malthus).
  2. Darwin zag echter ook, dat in de natuur met het verstrijken van de tijd populaties ongeveer gelijk blijven van grootte. Hij verklaarde dit door te veronderstellen dat er in de natuur een strijd om het bestaan is, waarbij een deel van elke generatie zal sterven.
  3. De derde waarneming is dat er binnen soorten variatie bestaat, niet alle individuen hebben dezelfde eigenschappen.
  4. De laatste waarneming is, dat in alle in de natuur voorkomende soorten bepaalde eigenschappen worden doorgegeven aan nakomelingen. Een voorbeeld van zo'n erfelijke eigenschap bij de mens is bijvoorbeeld oogkleur: er komen individuen voor met blauwe en met bruine ogen.   

 

Hoe men ook denkt over Darwin en zijn theorieën,  hij  was een hartstochtelijk natuuronderzoeker en verzamelaar van planten, dieren, fossielen en gesteenten. Met name de door hem meegebrachte dieren, planten en fossielen uit Zuid-Amerika, Oceanië en Australië zouden de kennis over de natuur in deze werelddelen een grote stap vooruit brengen. 

 

Darwins eerste schets van een evolutionaire boom uit zijn eerste notitieboek (Transmutation of Speciesuit 1837)

 

d89c2b08167dca6c15787976cd90c8eb_medium.

 

Deze bijzondere autodidact heeft veel verandering in ons bestaan gebracht met zijn onderzoeken en ontdekkingen.

Zouden er nu nog autodidacten zo ver kunnen gaan als Darwin toen ging? Of weten wij alles al of denken wij alles al te weten.

Het volgende is wel duidelijk , namelijk na de invoering van de schoolplicht is het aantal autodidacten teruggelopen, omdat vrijwel iedereen sindsdien onderwijs heeft genoten.

-Yneke-

 

Bedankt voor het lezen

 

afbeeldingsbronnen ; https://www.google.nl

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Hier heb je werk veel werk van gemaakt en .. het loont de moeite
Heel boeiend artikel, Yneke
Dank je wel ;-)
Interessant
dank je
Mooi artikel en volgens mij is de evolutietheorie echt wel bewezen.
Evolutie daar kan men niet omheen want het bestaat, precies Anerea, je hebt helemaal gelijk!
Boeiend
Dank je wel
Geweldig artikel.
Dank Candice