De werking van het Nederlandse, unieke, pensioenstelsel

Door Anna Schreijenberg gepubliceerd op Monday 08 September 19:17

Ons Nederlandse pensioenstelsel, weldegelijk uniek, en opgebouwd uit 3 pijlers. Deze pijlers samen bepalen de hoogte van het pensioen wanneer de loopbaan beëindigd wordt.

Pijler 1: AOW

De eerste pijler is AOW, ook wel staatspensioen genoemd. Iedereen die in Nederland tussen het 15e en 65e levensjaar in Nederland gewerkt of gewoond heeft, heeft recht op een AOW-uitkering. De AOW wordt gefinancierd door middel van het omslagstelsel. De volwassene Nederlandse burgers jonger dan 65 jaar betalen premies. Een groot deel van de staatspensioenen wordt uit deze premies betaald. Een klein deel wordt gefinancierd uit algemene middelen van de overheid. De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon. Iemand die samenwoont krijgt 50% van het minimumloon (700 euro p/m) en een alleenstaande krijgt 70% van het minimumloon (1000 euro p/m). Men bouwt dus per verzekerd jaar tussen het 15e en 65e levensjaar 2% pensioenuitkering op. 

Pijler 2: werkgeverspensioen 

Veel werkgevers bieden het personeel een aanvullend pensioen aan, bovenop de eerste pijler. De pensioenregeling is verschillend per werkgever. Soms betaalt de werknemer zelf ook mee, dat wordt de eigen bijdrage genoemd. Er zijn 4 varianten op pensioenregeling: 

Het beschikbaar premiestelsel

De werkgever stelt per jaar een vooraf bepaalde bijdrage beschikbaar aan het personeel. Deze bijdrage is vastgelegd door middel van premies. Deze bijdrage bedraagt vaak een bepaald percentage van het salaris. De hoeveelheid geld in de pensioenpot is afhankelijk van de beleggingen die gedaan worden om de hoeveelheid geld in de pensioenpot op de juiste hoogte te houden. 

Middelloonregeling

Het pensioeninkomen is bij de middelloonregeling een gemiddelde van alle jaarsalarissen dat men in dienst is. Bij deze regeling geldt dat de hoogte van het uiteindelijke pensioen afhankelijk is van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is. Het pensioen bedraagt dan 1,75% van de pensioengrondslag van dat jaar. 

Eindloonregeling

Bij de eindloonregeling wordt de hoogte van het uiteindelijke pensioeninkomen bepaald door het salaris dat de werknemer verdient op moment van uitdiensttreding. Ook bij deze regeling bedraagt het pensioen 1,75% van de pensioengrondslag per jaar. 

Gematigd eindloonstelsel

Dit systeem is een combinatie van de middelloon- en de eindloonregeling. Tot een bepaalde leeftijd wordt de eindloonregeling aangehouden en daarna geldt de middelloonregeling. 

Wanneer men niet in loondienst is, ontvangt men dus ook geen werkgeverspensioen. ZZP’ers of mensen met een eigen bedrijf moeten dus zelf voor hun aanvullend pensioen zorgen. Er zijn echter vernieuwingen op het gebied van pensioenen van ZZP'ers, hierover meer in deelvraag 3: Wat is de situatie voor ZZP'ers in Nederland en België? (zie pagina 6)

Pijler 3: privévoorzieningen 

Deze pijler wordt gevormd door de inkomensvoorzieningen die mensen zelf treffen. Vaak sparen mensen voor zichzelf. Het is mogelijk dat iemand een vrijwillig aanvullend pensioen nodig heeft als er een pensioenbreuk of –gat te repareren valt. Dan heeft deze persoon bijvoorbeeld in het buitenland gewerkt of is deze persoon van baan veranderd. 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.