De verzoening kan zonder profeten niet aanvaard worden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 07 September 17:18

     Christus belijden betekend niet dat wij bedroefd moeten zijn of ons ten dode toe terneergedrukt moeten voelen omdat we onvolmaakt zijn. Wij kunnen namelijk door Hem, door zijn gaven te aanvaarden en door zijn barmhartigheid en lankmoedigheid, opgeheven worden. Wij moeten altijd proberen om deze zegeningen in gedachten te houden, ‘want hoe kent iemand de meester die hij niet heeft gediend en die voor hem een vreemdeling is en verre is van de gedachte en voornemens van zijn hart?’ (Mosiah 5:13.) Zij die Hem volgen en als Hem willen zijn en willen doen wat Hij deed zullen de bekeerling, die lijdt en zijn zonden betreurt opheffen en hem zegenen met liefde en vergeving.

     Nu is het volgens mijn mening voor mensen in de wereld niet mogelijk Christus te aanvaarden en zalig te worden tenzij ze tegelijkertijd de profeten accepteren die Christus heeft gezonden om de heilige verordeningen onder hun handen te ontvangen. Christus en zijn profeten zijn één. De mens kan niet in Christus geloven als er geen profeten zijn die Christus en zijn verlossende waarheden aan ons bekend maken.

                             

De apostel Paulus sprak verstandig over dit onderwerp en zei: ‘Hoe zullen zij Hem dan aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? (Romeinen 10:14-15.)

     Slechts dankzij Christus is er zaligheid. Slechts dankzij profeten van God, gezonden in verschillende tijdperken van de geschiedenis van deze wereld is het getuigenis van Christus tot stand gekomen, ‘het plan van zaligheid’ onderwezen en is er heden een wettige bediening van de verordeningen voor de zaligheid van de mensen die daartoe de volmacht hebben gekregen. Zij voltrekken de verordeningen zodat ze op aarde bindend zijn en in de hemel voor eeuwig verzegeld.

                                           

     Daarom heeft de Heer profeten gezonden. Niemand veronderstelt dat hij in Christus kan geloven en Petrus, Jakobus en Johannes verwerpen. De Heer en zijn profeten gaan hand in hand. Christus zei: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.’ Daarna zij Hij tegen zijn apostelen: ‘…gij zijt de ranken. (Johannes 15:1, 5.) De ranken en de wijnstok zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hij onderwees ook dat als de ranken van Hem verwijderd zouden worden, zij zouden verdorren, afsterven en in het vuur geworpen worden. Indien de mensen in de wereld de vruchten van het eeuwige leven van de ranken willen plukken, moeten zij de profeten aanvaarden want de profeten zijn de ranken van de wijnstok.

                                          

      Onze hemelse Vader heeft zijn kinderen lief en biedt ze in dit leven de nodige richting en leiding. De leringen van onze hemelse Vader zijn niet te vergelijken met de alledaagse, voorspelbare adviezen die je in allerlei goedkope paperbacks in de boekwinkel of op internet aantreft. Zijn leringen zijn gebaseerd op de wijsheid van een almachtig en alwetend Wezen die zijn kinderen liefheeft. Zijn woorden bevatten het eeuwenoude geheim namelijk de sleutel tot geluk in dit leven en in de wereld hierna.

     Onze hemelse Vader openbaart zijn wijsheid aan zijn kinderen op aarde door middel van zijn dienstknechten de profeten (zie Amos 3:7). En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.