Toeslagen

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Sunday 07 September 07:55

870f70755ad38fa8d245ce403dc12884_medium.

Toeslagen en subsidieregelingen

Zo langzamerhand is er overal wel een subsidieregeling of toeslag voor. Deze regelingen zijn hoofdzakelijk bedoeld om producten of diensten betaalbaar te houden. In ons land zijn te veel burgers op bedoelde regelingen aangewezen. We hebben een wet minimumloon. De inkomsten die men hieruit verkrijgt zijn net voldoende om de dagelijkse boodschappen te doen.
Alleen de andere kosten zoals gas, water, licht, zorg, huur, onderwijs enz. kan zonder bepaalde toeslagen of subsidies niet betaald worden. Er is simpel gezegd geen geld voor. Mensen met lage inkomens zijn geheel afhankelijk geworden van dergelijke regelingen en dan nog maar niet spreken over bijzondere bijstand en andere gemeentelijke voorzieningen.

Door onwetendheid zijn er veel mensen die buiten de boot vallen en in pure armoede zich wenden tot een plaatselijke voedselbank. Dit laatste is beslist niet nodig, alleen dan dient de regering de dertien bestaande regelingen te stroomlijnen. Voor elke regeling, waarvoor de mensen in aanmerking komen dezelfde voorwaarden scheppen en de voorlichting op dat punt sterk verbeteren. Nog beter is het de regelingen in zijn totaliteit af te schaffen.

Dit laatste kan alleen plaatsvinden indien de minimumlonen en uitkeringen op een dusdanig niveau gebracht worden dat deze regelingen overbodig zijn. Het bespaart zeer veel geld en daar is het kabinet zeker gevoelig voor. Alleen men kan nu al met zekerheid zeggen, dat het niet gebeurt. De regering en iedereen die daar iets over te zeggen hebben, komen liever met nog meer noodverband aandragen dan de zaak grondig aan te pakken.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zolang het een zero-sum operatie is is er ook niets aan de hand. Maar zodra je er méér aan besteedt dan nu gaat het fout.
Het toeslagensysteem heeft zijn doel inderdaad gemist: als je iemand vooraf geld geeft dat hij in de loop van het jaar pas nodig heeft is de verleiding veel te groot om dat 'extraatje' aan andere dingen uit tegeven. Het rechtsstreeks verrekenen van de toeslagen met zorgverzekeraars en woningcorporaties is al een stap in de goede richting. Dan wordt het eerder een 'subsidie in natura' i.p.v. in geld.
Dat de ziekenfondspremie vroeger betaalbaar was (maar vergeet niet dat de particulier verzekerden jarenlang een 'solidariteitstoeslag' bovenop hun premie moesten betalen omdat het ziekenfonds toen ook al niet uitkon!) ligt er gewoon aan dat de zorgkosten in het algemeen zo enorm gestegen zijn. Dat komt dan weer door de veroudering en doordat velen, inclusief de zorgverleners zelf, er misbruik van maken.
Waar ergens een grote grabbelton met geld beschikbaar is kunnen velen de verleiding niet weerstaan om te proberen daar beter van te worden.
Ik heb getracht iets aan te halen wat volkomen doorgeslagen is. Toen de verplichte ziekenfonds was de zorgtoeslag niet nodig. Het was toen voor iedereen betaalbaar. Zo is het ook gegaan met de huren. De mensen kunnen niet buiten de huurtoeslag. Het is voor gewone mensen onbetaalbaar. Vandaar ook mijn idee alle toeslagen afschaffen, mits er iets anders tegenover komt. Er moet wel een financiele compensatie zijn.
Nog een keer dan: waar moet dat extra geld dan wel vandaan komen?
Als je al die mensen die niet rond kunnen komen (en dat zijn er steeds meer geworden) méér wilt geven, wie betaalt dat dan? Dat geld is er niet, óf wij moeten een nieuwe gasbel of olie vinden. Nog meer schulden kunnen wij niet maken: dan schuiven wij de rekening door naar de volgende generaties.
In Duitsland hadden ze tot voor kort helemaal geen minimumloon, en daardoor hebben ze een voorsprong opgebouwd in vergelijking tot de overige EU-landen. En toch zijn er veel minder mensen 'arm' dan elders.
De reden is dat ze zoveel exporteren. Méér exporteren kunnen ze omdat ze goedkoper produceren. Daarom hebben ze daar meer overschotten en verhoudingsgewijs minder schulden.

Al die Oosteuropeanen b.v. komen liever naar ons land: vanwege het hogere minimumloon en de betere collectieve voorzieningen. Die concurreren onze eigen werklozen uit de arbeidsmarkt.
De bittere waarheid is dat hier bij ons teveel mensen economisch niet actief zijn: door veroudering, te lage of verkeerde opleiding of omdat ze geen ander werk willen aanpakken. Geef je die nóg meer dan wordt het nóg aantrekkelijker om niets te doen. Dat wordt alleen maar een spiraal naar beneden.
Want degenen die dan méér moeten betalen (via hogere belastingen en premies) zullen zich ook drie keer bedenken voordat ze zich extra inspannen, als ze van elke verdiende Euro nog meer moeten afdragen dan nu.
Nivellering is niet de oplossing: Je smeert de armoede alleen maar over nog grotere groepen uit. Zie Frankrijk b.v., daar zie je nu hoe het NIET moet.