De geroepene, deel 35 de blauwe dood en de Joodse wijken

Door San-Daniel gepubliceerd op Wednesday 03 September 06:38

 220px-Doktorschnabel_430px.jpg

' Balavigus een Joodse arts, is vermoord in  opdracht van de kerk. Hij had met mij in Cordoba gestudeerd en was een Leviet,' vervolgde Boismont. 'Hij had een manier gevonden om in zijn wijk de blauwe dood, of ook wel de zwarte dood zoals die nu vaker genoemd werd,  tot stoppen te brengen. Het probleem van de blauwe dood was natuurlijk groot, groter dan de kerk had ingeschat. Als je eerst roept dat de ziekte een straf van God is en daarna worden de meest reine en oprechte Christenen ziek, de flagellanten, dan roept dat twijfels op. De kerk staat niet toe dat er aan haar uitspraken wordt getwijfeld.   Als de ziekte daarna zonder aanzien omzich heen grijpt en priesters vallen ten prooi, maar ook een bisschop en een kardinaal, dan wil je eigenlijk wel van het oorspronkelijke verhaal af, dat de zwarte dood, een straf,  een ziekte van God was.' 'Die mannen waren kerkelijke leiders, hoe of waarom zou God die straffen?' Boismont keek nadenkend voor zich uit.

'Wat erg van die vriend  van u, die met u had gestudeerd, 'zei Eva. 'Zijn einde is vervelend geweest,' antwoordde Boismont,' dat vindt ik nog het ergste en alleen omdat de wetenschap en de kerk botsen'. 'Is hij door de kerk met die ziekte besmet geraakt,' wilde jean weten,' door een flagellant?' 'Dan zou ik er nog vrede mee gehad hebben,' antwoordde zijn meester. 'Nee hij is gevangen genomen in Château de Chillon, het kasteel van Chillion in opdracht van de kerk en doodgemarteld.'

'Wat was de aanklacht, wat hij dan gedaan, wilde jean weten'' De aanklacht en wat hij gedaan had zijn twee aparte zaken, zei Boismont wrang. 'Je moet zaken altijd rustig overwegen voor je tot uitspraken komt.' 'Wat hij gedaan heeft, is simpel, hij heeft gezorgd dat zijn wijken gevrijwaard bleven van de zwarte dood..' 'Na martelingen van vele dagen heeft hij alles wat de kerk wilde bekend. Hij was Joods dat was eigenlijk zijn probleem en zijn wijk was welgesteld en Joods.'

220px-Doktorschnabel_430px.jpg

'Ja,' zei Eva, wat was daar problematisch aan?'  De kerk houdt al eeuwen de Joden verantwoordelijk voor de kruisiging van Jezus Chistus. De Joden hebben de eerste Christen, Jezus, laten vermoorden door de Romeinen, dat is zo'n beetje de zienswijze van de pausen geweest tot nu toe, als het hen uitkomt. De hele Christelijke kerk is opgebouwd en gevormd op grond van die kruisiging.  Joden zijn nogal herkenbaar in de maatschappij, hun culotje op het achterhoofd, hun sabath, en hun eetgewoonten en hun wijken.

'Balavigus was een Joodse arts, een Leviet.' Hij volgde het bijbels boek Leviticus tot in de letter. Hij dronk net als Samuel, waar jij straks gaat studeren' en Boismont knikte richting jean,' in Cordoba, geen druppel alchohol, noch liet hij zijn baard of haar knippen. Hij was een bijzonder gediciplineerd man. Hij had aanzien als arts in zijn wijk en paste het boek Leviticus met de reinigings wetten toe op zijn wijk. Mensen willen wel van alles volgen om gevrijwaard te blijven van vreselijke ziekten.  Waar de halve stad stierf aan de zwarte dood, stierf er maar een enkeling in zijn wijk. En het boek Leviticus volgend, als iemand maar een plek op zijn huid kreeg dan werd die afgezonderd en na 7 dagen, kwam de rabbijn langs om te zien of de plek verminderde of verergerde.

'Hij voerde de wetten in, die betrekking hebben op afval verbranding, het reinigen met vuur en de etenswetten. De kerk keek met argus ogen en afgunst toe hoe de Joodse wijken gespaard bleven van de zwarte dood. Balavigus, is de eerste arts geweest die de verklaring vond voor de blauwe of zwarte kleur die gepaard gaat met de ziekte,.' 'Ik wilde net vragen of het bekend was', vroeg Jean,' waarom de mensen verkleurden. Omdat na disectie in een afgelegen gebied ver van zijn wijk hij bij opensnijding van een lijk, zag dat de aderen onder de hevige koorst bezweken waren en aaneensluitende onderhuidse bloedingen, zeg maar bloed uitstortingen te weeg hadden gebracht. net zoals je een blauwe of zwarte plek krijgt afhankelijk hoe hard je een been of arm stoot.'

'De kerk liet Balavigus gevangen zetten en na dagenlange martelingen tekende hij een verklaring die stelt dat hij met de Joodse gemeenschap de lucht en de putten van de stad behekst en vergiftigd had, Behalve zijn wijk, om zo heerschappij over de stad en haar gebied te hebben.' ' Een dag later werd hij gedood.' 'ik zal je zijn marteldood besparen,' vervolgde Boismont aangeslagen door het zelfvertelde relaas.  

220px-Doktorschnabel_430px.jpg

Naar aanleiding van de bekentenis over de vergiftigde bronnen werden talloze pogroms uitgevoerd in heel Europa, van Frankrijk tot Italíe en vandaar weer, door de kerken dankbaar aangegrepen, om zich te ontdoen van de moordenaren van Christus en zich te verrijken, naar de Noordelijke landen. In totaal zijn 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd, in de steden werden de totale Joodse bevolking uitgemoord. De Joden werden levend verbrand en hun bezittingen werden geconfisqueerd. 

'Allemachtig,' riep Eva, 'dat doet onze kerk toch niet!' 'Lief kind,' sprak Boismont je hebt geen idee waar onze kerk toe instaat is. 'Ze wijzen een zondbok aan, slachten die af en vergrijpen zich aan hun bezittingen. Nu is de kerk met een reiniging bezig van vrienden en bekenden van Balavigus.' 'Oeh, 'zei Jean, 'u bent er één van.' 'Dat klopt,' zei Boismont, 'in het begin van mijn verhaal zei ik al dat er diverse redenen zijn dat we dit gebied verlaten en naar het tolerante Cordoba gaan. Waar Arabische, Christelijk en Joodse wetenschappers samen werken.' daarom reizen we ook gescheiden, de kerk wil mij het zwijgen opleggen, jullie staan daar los van, behalve als jullie in mijn gezelschap zouden verkeren.'

Daarnaast wil ik dat jij in Cordoba studeert en ik wil informatie van Broeder Benedictus in Saliente en het is mij van groot belang om met Samuel de Leviet in Cordoba te spreken over zijn leer. De reinigings wetten, want het mogen duidelijk zijn, die hebben in de Joodse wijken goed gewerkt.'  ' Het is mij duidelijk, zei jean,' dank u voor uw openheid!'  Dan gaan we nu naar bed,' glimlachte Boismont', morgen gaan we allen vroeg op pad.'

San Daniel 2014. 

lees ook deel 36, Humilis op weg naar de eeuwigheid

 

 

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Fijn instituut de kerk.....
nog altijd