Wereld oorlog 3 , we weten dat het misschien gaat komen maar wat is de echte rede er van ?

Door Mathijas gepubliceerd op Tuesday 02 September 14:34

Hallo Beste Lezers 

 

Veel mensen weten het dat het dat de wereld oorlog nr 3 zo goed als is begonnen.

we weten dat mensen blijven strijden en we weten dat er veel ellende gaat komen 

maar wat we niet weten is waarom ?

veel mensen speculeren er over en hebben eigen mening van wat er gaat komen , maar waarom ? wat is de hoofd rede , is het olie , gas, geld , land , geloof of is er iets anders wat we alleen de bazen van de wereld weten ?

Want ja als het gaat komen dan moeten we het minstens weten wat is de hoofd rede waarom mensen blijven vechten en zullen blijven strijden...

zijn het misschien piramides, goud , oude boeken of geschriften ?

of is het misschien iets anders waarvan we het niet eens weten.

In iedere geval ik denk zo er over , als er andere landen gaan met elkaar vechten dan uit eindelijk wil ik de hoofd rede weten en de vraag is of er ooit een land met dat soort nieuws gaat komen, want ja ik heb verschillende filmpjes gezien en soms weet ik niet eens waar in moet of wil ik graag weten ...

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Hoi Mathijas,

Je hoeft inderdaad niet bang voor God te zijn, God is een God van Liefde en heeft altijd het beste met de mensen voor. Wat erg dat jou vader op zo’n afschuwelijke manier om het leven gekomen is, maar ik weet zeker dat hij bij God in gedachten is. Weet je dat God ons beloofd heeft dat alle goede mensen die gestorven zijn een opstanding zullen krijgen. Daarom is het ook zo belangrijk om God te leren kennen, en te weten wat God van ons verlangd. Wat denk jij, is het genoeg om alleen maar goed voor een ander te zijn of zal God meer van ons verlangen.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij beseffen dat God de Bijbel voor ons geschreven heeft, zodat wij leren wat zijn voornemen is met deze aarde en alle mensen die erop zijn.
Heel wat mensen denken dat wij naar de Hemel gaan of naar de Hel. Zoals je misschien wel weet denken wij als Jehovah’s getuigen hier heel anders over. Wij leren uit de Bijbel dat God de aarde voor de mensen gemaakt heeft en zij mogen daar voor eeuwig op wonen.
Ook leren we dat Gods Koninkrijk zal regeren vanuit de Hemel en dat Jezus als De Koning op de troon zal zitten maar niet alleen.
Tijdens zijn bediening op aarde verzekerde Jezus zijn getrouwe apostelen dat zij samen met anderen opgewekt zouden worden tot hemels leven en op tronen zouden zitten (Lukas 22:28-30). Jezus had het niet over letterlijke tronen, want zoals hij aangaf zou het Koninkrijk zich in de hemel bevinden. Volgens de Bijbel komen deze mederegeerders uit elke stam en taal en elk volk en elke natie. Ze zouden tot een koninkrijk en tot priesters voor onze God worden en als koningen over de aarde regeren (Openbaring 5:9, 10).

Redding staat open voor alle mensen die blijk zullen geven van waarachtig geloof in de voorziening die God door bemiddeling van Jezus heeft getroffen. De Bijbel zegt dat slechts 144.000 personen naar de hemel zullen gaan om bij Christus te zijn. Het staat in Openbaring 14:1, 3.Wat zullen zij in de hemel doen? (Openb. 20:6) het spreekt vanzelf dat zij over iemand zullen regeren. (Matth. 5:5; 6:10)

Jezus Christus krijgt het bestuur over alle volken, nationale groepen en talen en zal samen met zijn medebestuurders als koningen over de aarde regeren. De onderdanen van dat koninkrijk zijn de mensen die gunstig reageren op het goede nieuws dat in deze tijd gepredikt wordt, en de mensen die tot leven op aarde worden opgewekt met het vooruitzicht daar altijd te mogen blijven. Waaronder waarschijnlijk ook jou vader.

De Bijbel geeft een schitterende beschrijving van de goede dingen die het Koninkrijk zal brengen. Hier volgen er een paar:

„Hij doet oorlogen ophouden tot het uiteinde der aarde. De boog verbreekt hij en hij slaat de speer werkelijk aan stukken; de wagens verbrandt hij in het vuur.” — Psalm 46:9.

„Zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen, en zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten. Zij zullen niet bouwen en iemand anders het bewonen; zij zullen niet planten en iemand anders ervan eten.” — Jesaja 65:21, 22.

„Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” — Openbaring 21:3, 4.

„In die tijd zullen de ogen der blinden geopend worden, en zelfs de oren der doven zullen ontsloten worden. In die tijd zal de kreupele klimmen net als een hert, en de tong van de stomme zal een vreugdegeroep aanheffen.” — Jesaja 35:5, 6.

„Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn [Jezus’] stem zullen horen en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens.” — Johannes 5:28, 29.

„De zachtmoedigen (...) zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.” — Psalm 37:11.

Al deze teksten spreken over hoe het hier op aarde zal zijn. In het Paradijs.

Ik zou graag willen weten hoe jij hierover denkt. Je hoeft hier niet op te reageren als je dat liever niet doet, maar ik mag hier graag met anderen over praten.

Sophia


Hallo Sophia
ten eerste jij bent vriendelijk en op vriendelijke reacties reageer ik graag op ,
Ik weet dat met mensen best veel aan de hand is , want ik ben een denkbeeldig denker , als ik kaas zie dan zie ik hoe hij gemaakt werd en als ik hamburger zie dan denk ik in een flits hoe hij is gemaakt is en dus van daar dat ik liever vijgen eet in plaats van vlees als snack
en heb best veel moeite om bij de mac te gaan eten.
aan ander kant plant ik boompjes dat ik thuis kweek of dat ik ze pluk tussen de stoep tegels en plant ze in een bos of parkje

zelf persoonlijk denk ik dat men moet kijken naar de toekomst en zich bezig houden met herstellen van verleden want als je kijkt naar verleden dan zie je wat de god of de natuur heeft gemaakt en juist in z'n omgeving wil ik wonen. dus vandaar dat ik afval prik of boompjes aan het planten ben dat ik thuis kweek in potje.

wat ik denk is dat als men , groeperingen bijvoorbeeld JW zich daar meer gaan bezig houden dan denk ik dat er veel meer mensen zullen mee werken en dat er vrede ontstaat.
wat ik zelf ook denk is dat ik daar in de toekomst best veel kan betekenen( want op een dag heb ik ruim 500 boompjes gered en geplant in een bos ( of iets dat op een bos lijkt ) en als paar mensen deze gedraag zullen overnemen dan komt er meer bos dan woestijn in plaats voor ( dat is goed lijkt me )
want ja ik kom zelf uit bos rijke omgeving en deze bos kun je niet vergelijken met een Nederlandse bos en z'n beeld wil ik ook weer terug zien, want van dat wordt ik gelukkig van , van bos

raar hee , voor sommigen mensen

dus vandaar dat ik zo nu en dan boompjes aan het planten ben en etc etc .
Maar waar ik het meeste aan denk is dat het goed is om tegen mensen te gaan spreken en verleden naar voren te schuiven want daar door kun je best veel dingen voorkomen en er van leren.
maar wat ik abstract vind is dat men wat in bijbel gelooft heeft ruzie met JW terwijl beide partijen werken via dezelfde boekje .

zelf persoonlijk denk ik dat als alle mensen zelfde huidskleur zouden hebben , dan zouden ze ruzie maken omdat hun kleur blind zijn ... denk je niet ? IK denk van wel ....
maar goed uit eindelijk iedere mens gaat dood en komt de waarheid tegen en ik denk dat deze in grote lijnen overeen komt met de bijbel.
zelf persoonlijk denk ik dat iedereen gelijk moet zijn en behandelt worden en daarbij mensen dat zich niet aan de regels houden zouden achter af er mee te maken hebben .

en kijk achter af er zit geen verschil in een goede daad , of het is van een moslim , christenen of Jehova getuige .
maar de begin is iets anders aangekaart en ik denk dat daar door veel ellende ontstaat.
maar wat ik niet betwijfel is dat als christenen samen met moslim en jehova getuigen gaan beginnen met het beplanten van een bos dat het bos sneller een bos wordt en dat iedereen achter af door deze bos kan lopen en de eind resultaat voelt het zelfde voor allee partijen .
maar ja ik ben maar een van de weinige mensen die daar zo over denkt , maar als ik het kon realiseren dan denk ik dat best veel mensen zouden in staat zijn om van slecht naar iets goeds te willen veranderen
maar ja hoe doe je dat , dat weet ik ( met handen en vrije wij )
maar zijn er ook andere mensen berijd om dat te willen , dat betwijfel ik nog wel even , maar ik denk dat als men blijft twijfelen en niks doet dan denk ik dat het alleen maar erger kan worden, dus vandaar dat ik best veel abstracte en bizarre dingen aan het aankaarten ben zo dat men er over kan denken en zich zelf veranderen.
soms schrijf ik dingen met goede wil en soms om men te willen confronteren en soms confronteer ik mensen best hard er mee ( maar ja soms moet het )
zo dat men gaat uit zich zelf denken , en achter af komt het wel over met bijbel en ik denk dat als men gaat kijken naar de eind resultaat dan denk ik het wel goed gaat komen met mensen .
maar daar voor moeten soms mensen toegeven , maar omdat men zich schaamt gebuurt dat niet , tenminste zo denk ik er overGod geeft iedereen op aarde de gelegenheid om eeuwig leven te verkrijgen. Maar om eeuwig in het Paradijs te mogen leven, moeten we God op de juiste manier aanbidden en nu al leven op een manier die hij aanvaardbaar vindt. Helaas weigeren velen dat te doen. Daarom zei Jezus: „Gaat in door de nauwe poort; want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert, en velen zijn er die daardoor ingaan; maar nauw is de poort en smal de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13, 14). Ware religie leidt tot eeuwig leven, valse religie leidt tot vernietiging. Jehovah God wil niet dat er iemand vernietigd wordt, en daarom geeft hij mensen overal de gelegenheid om hem te leren kennen (2 Petrus 3:9). De manier waarop we God aanbidden betekent in werkelijkheid dus leven of dood voor ons.
Jezus zei dat de ware religie duidelijk tot uiting zou komen in het leven van degenen die deze religie beoefenen. „Aan hun vruchten zult gij hen herkennen”, zei hij. „Elke goede boom brengt voortreffelijke vruchten voort” (Mattheüs 7:16, 17). Degenen die de ware religie beoefenen, zouden dus te herkennen zijn aan hun geloofsovertuigingen en hun gedrag. Ware aanbidders zijn niet volmaakt en maken fouten, maar als groep proberen ze Gods wil te doen. Hier zijn enkele kenmerken van ware religie:

1 Gods dienstknechten baseren hun leerstellingen op de bijbel.
De bijbel zelf zegt: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten, streng te onderrichten in rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk” (2 Timotheüs 3:16, 17). De apostel Paulus schreef aan zijn medechristenen: „Toen gij Gods woord hebt ontvangen, hetwelk gij van ons hebt gehoord, hebt gij het niet als het woord van mensen aangenomen, maar, wat het ook inderdaad is, als het woord van God” (1 Thessalonicenzen 2:13). De leerstellingen en gebruiken van de ware religie zijn dus niet gebaseerd op menselijke opvattingen of tradities. Ze zijn gebaseerd op Gods geïnspireerde Woord, de bijbel.


2 Degenen die de ware religie beoefenen, aanbidden alleen Jehovah en maken zijn naam bekend.
Jezus zei: „Jehovah, uw God, moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten” (Mattheüs 4:10). Gods volk aanbidt dus niemand anders dan Jehovah. Deze aanbidding houdt onder meer in de mensen te vertellen wat de naam van de ware God is en wat voor persoon hij is. Psalm 83:18 zegt: ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde.’ Jezus gaf ons het voorbeeld door anderen te helpen God te leren kennen, zoals blijkt uit een van zijn gebeden: „Ik heb uw naam openbaar gemaakt aan de mensen die gij mij uit de wereld hebt gegeven” (Johannes 17:6). Zo onderwijzen ook ware aanbidders in deze tijd anderen over Gods naam, zijn voornemens en zijn eigenschappen. Heel veel andere religies hebben de oorspronkelijke naam van God Jehovah of Jaweh vervangen door Heer, wat in feite alleen maar een titel is.

3 Gods ware aanbidders tonen echte, onzelfzuchtige liefde voor elkaar.
Jezus zei: „Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:35). De eerste christenen hadden zo’n liefde voor elkaar. Het is een liefde die raciale, sociale en nationale barrières overwint en mensen tot elkaar brengt in een onverbrekelijke band van echte broederschap (Kolossenzen 3:14). In valse religies is zo’n liefdevolle broederschap niet te vinden. Hoe weten we dat? Ze doden elkaar wegens nationale of etnische verschillen. Ware christenen nemen geen wapens op om hun broeders of zusters of iemand anders te doden. De bijbel zegt: „Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de Duivel kenbaar: Een ieder die geen rechtvaardigheid betracht, spruit niet uit God voort, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. Want dit is de boodschap die gij van het begin af hebt gehoord, dat wij liefde voor elkaar moeten hebben; niet zoals Kaïn, die uit de goddeloze voortsproot en zijn broer vermoordde.” — 1 Johannes 3:10-12; 4:20, 21.

4 Ware christenen aanvaarden Jezus Christus als Gods middel tot redding.
De bijbel zegt: „Bovendien is er in niemand anders redding, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen is gegeven waardoor wij gered moeten worden” (Handelingen 4:12, Jezus gaf zijn leven als losprijs voor gehoorzame mensen (Mattheüs 20:28). Bovendien heeft God Jezus aangesteld als Koning van het hemelse koninkrijk dat over de hele aarde zal regeren. En willen we eeuwig leven, dan vraagt God van ons dat we Jezus gehoorzamen en zijn leringen toepassen. Daarom zegt de bijbel: „Hij die geloof oefent in de Zoon, heeft eeuwig leven hij die de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien.” — Johannes 3:36.

5 Ware aanbidders zijn geen deel van de wereld.
Toen Jezus voor de Romeinse regeerder Pilatus terechtstond, zei hij: „Mijn koninkrijk is geen deel van deze wereld” (Johannes 18:36). In welk land Jezus ware volgelingen ook leven, ze zijn onderdanen van zijn hemelse koninkrijk en daarom blijven ze strikt neutraal ten aanzien van de politiek. Ze kiezen geen partij in de conflicten van de wereld. Tegelijkertijd zullen Jehovah’s aanbidders niet proberen anderen ervan te weerhouden zich bij een politieke partij aan te sluiten, zich verkiesbaar te stellen of te stemmen. En hoewel Gods ware aanbidders neutraal zijn als het om politiek gaat, houden ze zich wel aan de wet. Omdat Gods Woord hun gebiedt „onderworpen” te zijn aan de „superieure autoriteiten”, de regeringen (Romeinen 13:1). Als de vereisten van een politiek systeem in strijd zijn met wat God verlangt, volgen ware aanbidders het voorbeeld van de apostelen, die zeiden: „Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen.” — Handelingen 5:29; Markus 12:17.

6 Jezus ware volgelingen prediken dat Gods koninkrijk de enige hoop voor de mensheid is.
Jezus voorzei: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Ware volgelingen van Jezus Christus moedigen de mensen aan om voor de oplossing van hun problemen niet naar menselijke leiders op te zien maar naar Gods hemelse koninkrijk als de enige hoop voor de mensheid (Psalm 146:3). Dat is de volmaakte regering waar Jezus ons om leerde bidden toen hij zei: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). In Gods Woord werd over dit hemelse koninkrijk voorzegd: „Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken, en zelf zal het tot onbepaalde tijden blijven bestaan.” — Daniël 2:44.

Valse leerstellingen.
Veel vals-religieuze leerstellingen en gebruiken zijn lang geleden in Babylon ontstaan. De Babyloniërs aanbaden bijvoorbeeld triaden of drie-eenheden van goden. Tegenwoordig is de Drie-eenheid de centrale leer van veel godsdiensten. Maar de bijbel leert duidelijk dat er maar één ware God is, Jehovah, en dat Jezus Christus zijn Zoon is (Johannes 17:3). De Babyloniërs geloofden ook dat mensen een onsterfelijke ziel hebben die na de dood van het lichaam voortleeft en in een plaats van pijniging kwellingen kan ondergaan. De leer van een onsterfelijke ziel of geest die gepijnigd kan worden in een hel wordt door de meeste religies nog steeds onderwezen.
Aangezien de Babylonische aanbidding uit de oudheid zich over de hele aarde heeft verspreid, kunnen wij nu zeggen alle religies die de voorgaande valse leerstellingen, die door mensen als traditie verzonnen zijn het huidige Babylon de Grote, het wereldrijk van valse religie is. En God heeft voorzegd dat dit rijk plotseling aan zijn eind zal komen (Openbaring 18:8). Daarom is het zo belangrijk is dat wij met geen enkel deel van Babylon de Grote iets te maken hebben.

Ik ben blij dat ik bij een organisatie aangesloten ben die geleid word door de Heilige geest van God en ons een goed inzicht in de Bijbel geeft. Door een goede studie van de Bijbel leren wij zelf wat de Bijbel zegt, en nemen wie niet zomaar klakkeloos aan wat er gezegd word door veel leiders van andere religies.
daar ben ik met je mee eens, want mensen kennelijk willen zich niet aan de weten van God houden en daarom ontstaan nieuwe geloven waarbij God meerdere namen en elementen heeft , zelf persoonlijk denk ik dat het komt omdat men niet weet hoe hij er mee moet omgaan of omdat men niet voor open staat en dus vandaar dat men dingen verzint dat los van God afstaan.
Kijk in het verleden zijn mensen vaker gaan immigreren en daarbij hing men weten en naam van God veranderen puur om zich zelf of de omgeving te willen veranderen zo dat hem in zijn voordeelstaat en dat is niet goed.

zelf persoonlijk denk ik dat en ik weet dat JW goede werk verrichten en mensen helpen, maar ze onderscheiden zich want JW zouden nooit bijbel kunnen veranderen en daarom denk ik dat mensen hun niet over de vloer willen krijgen want daar door worden mensen geconfronteerd met feiten.

zelf ken ik paar jehova getuigen uit verleden ze kwamen weleens thuis bij ons , en ja het zijn gewone mensen net zo als ik en allee andere mensen zijn , en ja we hebben over God gesproken maar na dat we er mee klaar waren hingen we gewone dingen doen en ook mensen helpen en als wij iets wisten dan hielpen wij Jehova getuige want dat noem je samen werken .
maar daar wordt niet echt na gekeken en dat is beetje jammer

Uit eindelijk Jehova getuigen leven volgens zelfde principe van God en het leven dat zo complex is, dat men kan het / dat niet begrijpen en daarom is hij daar voor bang , want als je iets niet begrijpt dan kun je er niks mee , tenminste zo denk ik er over .
De reden waarom er oorlogen zijn is, omdat de wereld in de macht van Satan is. Ik wil je graag verwijzen naar een filmpje, en zou graag willen weten hoe jij daar over denkt.

www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/
ik heb net deze korte filmpje bekeken , en mijn mening hier over is dat JW groepering is een van meest vreedzame mensen dat er op dit moment het geloof gebruiken.
en daarbij denk ik dat veel mensen het kwade zien als duivel puur allen omdat het zo complex is .
zelf persoonlijk denk ik dat god had veel moeite bij het weg geven van vrije-wil , maar omdat hij zag dat goede 51% is en kwade 49 % is, denk ik dat god daar door heeft het aan ons geschonken.
naast dat denk ik er meer groeperingen zijn dat zelfde werk verrichten als JW en ik denk als mensen in een god geloven dat ze een macht aanbieden en als men een taal spraak dan zou er ook een geloofsgroepering zijn , maar omdat men spreek veel en Vremde talen dat daar door zijn meerdere geloven ontstaan maar uit eindelijk het gaat om HEM en daarbij om alles wat er bij hoort .
en eerlijk gezegd JW groepering verricht goede werk ( net zo als bij andere vrede volle geloven ) en ik denk dat daar men moet meer naar kijken en minder gaan denken dat ze gevaarlopen.
en ja mijn mening is vrij breed maar de eind resultaat komt over met JW en dat is vrede .
Je hebt gelijk Mathijas, dat er heel veel mensen zijn die denken dat Satan de Duivel het kwaad in de mensen is. Maar is dat wel zo?

De bijbel licht ons erover in dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, en een van de vermogens waarover God zelf beschikt, is vrijheid van keus (Genesis 1:26; Deuteronomium 7:6). Toen hij mensen schiep, schonk hij hun datzelfde schitterende vermogen, de gave van de vrije wil. Dit is één reden waarom wij het frustrerend vinden om door onderdrukkende heersers in slavernij gebracht te worden.

God heeft ons een vrije wil geschonken als een wezenlijk onderdeel van onze aard. Omdat hij wist hoe onze geest en emoties zouden functioneren, wist hij dat wij het gelukkigst zouden zijn met een vrije wil.

Hij heeft ons ook het vermogen geschonken om na te denken, kwesties te overwegen, beslissingen te nemen en goed en kwaad van elkaar te onderscheiden (Hebreeën 5:14). De vrije wil zou dus gebaseerd zijn op de mogelijkheid om te kiezen op grond van verstandelijke overwegingen. Wij werden niet geschapen als verstandeloze robots zonder eigen wil. Ook werden wij niet geschapen om net als de dieren op basis van instinct te handelen. In plaats daarvan werd ons schitterende brein dusdanig ontworpen dat het in harmonie met onze vrijheid van keus zou functioneren. Toch heeft God ons beperkingen opgelegd.
Er moeten wetten zijn waardoor menselijke activiteiten worden geleid. Gods Woord zegt: „Jullie zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft je niet het recht kwaad te doen” (1 Petrus 2:16)

En dat is nu juist het probleem want hier komt Satan de Duivel in het spel.
Satan bestaat echt. Hij is een opstandige engel, een onzichtbaar wezen dat tegen God is. De Bijbel noemt Satan de heerser van deze wereld (Johannes 12:31). Hij gebruikt leugenachtige tekenen en bedrog om zijn doelen te bereiken (2 Thessalonicenzen 2:9, 10).

In de Bijbel staat een gesprek opgetekend dat in de hemel plaatsvond tussen Satan en God. Als Satan gewoon een symbool zou zijn van het kwaad in elk mens, hoe zou God, die volmaakt en moreel zuiver is, dan met het kwaad in zichzelf kunnen praten? (Deuteronomium 32:4; Job 2:1-6) Het is duidelijk dat Satan echt een persoon is en niet alleen de belichaming van het kwaad in de mens.

Hij heeft misbruik gemaakt van de vrijheid die God ons gegeven heeft door de eerste mensen Adam en Eva te misleiden. Satan wilde macht, en hij heeft heel veel macht in deze wereld.

Maar niet lang meer!

Sophia

ik denk zelf dat alles is mogelijk en onmogelijke kan omgedraaid worden , maar dan moet men zelf voor open staan en als men zou naar zich kijken of om zich heen kijken dan denk ik dat men zou in staat zijn om goede leven te willen lijden en dan zou iedereen geaccepteerd worden en als dat zou plats vinden dan zou god ons toespreken en vertellen hoe de vork in de steel zit , maar omdat men dat niet kan kunnen we alleen boeken lezen en verhalen horen
Weet je..God spreekt wel tot ons door middel van de Bijbel. Als wij daar in lezen komen wij te weten wat God van ons verlangt. Hij heeft dat boek laten opschrijven ( door middel van zijn heilige geest ) speciaal voor ons. Hij weet wat het beste voor ons is. Als wij volgens zijn wetten leven dan kunnen wij nu al gelukkig zijn. Daarom is het zo jammer dat er zoveel mensen zijn die de Bijbel verwerpen, die zeggen dat het door mensen geschreven is, dat het niet meer van deze tijd is. Die mensen denken dat zij zonder God beter af zijn. Nou niets is minder waar. Als iedereen zich aan de maatstaven van de Bijbel zouden houden dan leefden wij allemaal in harmonie met elkaar, in vrede met elkaar en dan waren er geen oorlogen meer.

Maar dat wat er nu allemaal gebeurd in de wereld, is al honderden jaren terug in de Bijbel voorzegd.

Mattheus 24: 7-14
“Want natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn. Al deze dingen zijn een begin van weeën der benauwdheid.
Dan zal men U overleveren aan verdrukking en U doden, en GIJ zult ter wille van mijn naam voorwerpen van haat zijn voor alle natiën. Dan zullen ook velen tot struikelen worden gebracht en elkaar verraden en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen misleiden en wegens het toenemen der wetteloosheid zal de liefde van de meesten verkoelen. Maar wie tot het einde heeft volhard, die zal gered worden. En dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.”

De tijd waarin we nu leven is nog maar het begin van een heel moeilijke tijd.
Jehovah’s Getuigen prediken al 125 jaar lang dat dit zou gebeuren, maar ook dat er een tijd zal komen dat God hier een eind aan maakt. Hoewel de Wereldregeringen denken dat ze dit allemaal wel op kunnen lossen, zal dat niet lukken. Omdat ze in feite strijden tegen of je kunt beter zeggen in de macht zijn van een hogere kracht, Satan de Duivel. De enige die dat kan is God zelf en dat zal hij ook doen zoals Hij beloofd heeft. Als de Wereldse machten denken dat zij het probleem opgelost hebben en zeggen: “Vrede en Zekerheid”, dan zal God ingrijpen en alle Goddeloze mensen vernietigen in Zijn Oorlog “Armageddon”. Daarom waarschuwen Jehovah’s Getuigen wereldwijd door middel van de prediking van deur tot deur en bij elke gelegenheid, zodat straks niemand meer kan zeggen: “Ik wist het niet”.

Sophia

Voor meer informatie kijk op: www.jw.org/nl