Methodische beroepsvorming

Door Ashleyelema gepubliceerd op Sunday 31 August 19:22

Methodische Beroepsvorming
Juridisch medewerker zakelijke Dienstverlening

Als juridisch medewerker moet je van alle markten thuis zijn. het is belangrijk dat je je continue bezighoud met wetswijzigingen en er word van je verwacht dat je goed op de hoogte bent van regels,voorzieningen en procedures. Je moet goed kunnen begrijpen wat er in, vaak redelijk ingewikkelde, teksten bedoeld word en dit ook kunnen overbrengen naar de dienstvrager. Daarnaast moet je een goede administratie bijhouden. Denk daarbij aan dossier verwerking. Alles wat je verwoord, mailt of telefonisch bespreekt moet je op een professionele manier aanpakken, hierdoor is het belangrijk dat je over een professionele communicatieve vaardigheid beschikt. Een aantal kwaliteiten die een juridisch medewerker moet hebben zijn; goed kunnen plannen, nauwkeurig zijn etc.


Voordat je iemand ander kunt helpen, moet je eerst zelf een goed beeld hebben van je eigen motieven en gedragingen. Dit bepaald je referentiekader ( de manier waarop jij naar de wereld om je heen kijkt en daarop reageert). Je moet goed naar jezelf leren kijken. Hier komt het spreekwoord kijk eerst naar jezelf en dan pas naar een ander ook vandaan. Om jezelf te leren kennen kun je jezelf hele simpele vragen stellen als: Wie ben je? Wat wil je? en Wat kun je? Wanneer je jezelf eenmaal goed kent is het ook belangrijk dat je de juiste technieken en vaardigheden leert toe te passen en dit noem je methodisch handelen.

Methodisch handelen houdt in dat je vanuit je functie en vanuit je doelstelling en werkwijze van de organisatie gebruikt maakt van communicatieve gesprektechnisch vaardigheden, houding en kennis en deze bewust, systematisch en doelgericht hanteert.


Methodisch handelen is om verschillende redenen nodig in een bedrijf namelijk de volgende:

 

  • Dat je samen met je collega's goed samenwerkt en op die manier zorgt draagt voor het goed lopen van de organisatie.
  • Dat de resultaten van jouw werk directe consequenties hebben voor de dienstvrager. Je moet je ervan bewust zijn dat je je taak zo goed mogelijk uit dient te voeren.
  • Dat controle op de door jou verrichte werkzaamheden noodzakelijk is. Je kunt hier veel van leren en de foutkans erg beperken. Samen weet je meer dan alleen. Collegiaal overleg is een heel belangrijk punt.
  • Tijdsdruk. Binnen een bepaalde tijd moeten bepaalde zaken afgehandeld zijn. Door doelgericht en systematisch te werken is het makkelijker om te plannen.
  • Overdracht aan collega's moet mogelijk zijn. Wanneer je er niet bent of iets niet af kunt krijgen binnen de tijdslimiet is het belangrijk dat je dit kunt overdragen. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat de collega hetzelfde kan als dat jij kunt, daarom is het ook jou takenpakket. Alleen moet het wel zo zijn dat je het uit kunt leggen.
  • Reflecteren op je eigen handelen. Kijk goed naar datgene wat je hebt gedaan en probeer op deze manier erachter te komen welke zaken nog beter kunnen of welke zaken juist heel goed zijn gegaan.

Bewust handelen houd in dat je goed nadenkt bij datgene wat je doet en dit ook hebt gedaan met een bepaald doel. Vaak is het zo dat veel handelingen automatisch verricht worden zonder dat je er bij nadenkt. Dit komt vaak omdat het handelingen zijn die zo vaak terug komen dat je ze kunt dromen. Toch worden hierin vaak de meeste fouten gemaakt. Alles wat je doet is een handeling die gedaan word met een reden, wanneer je hier heel even bij stil staat dan verminder je de foutkans.

systematisch handelen wil zeggen geordend iets afhandelen. Vaak is het zo dat je door de tijdsdruk even snel iets af wilt handelen. Het is belangrijk dat je de tijd neemt voor je dienstvragers, maar het moet ook niet te kostte gaan van je tijd. Het is belangrijk om je tijd te bewaken en de tijd zo goed mogelijk in te plannen. Neem in een gesprek de rol van de gesprekleider aan, zo kun je ervoor zorgen dat het gesprek over het onderwerp blijft gaan en niet afdwaalt. Daarnaast moet je stap voor stap te werk gaan. Je kunt niet alles in 1 keer afhandelen want je hebt veel meer dienstvragers, toch moet je altijd vooruitgang blijven boeken door stapsgewijs naar het doel te werken.

Doelgericht handelen wil zeggen dat je een bepaald doel hebt vastgesteld en deze samen met de dienstvrager wilt bereiken. Alles wat je doet heeft een bepaald doel anders kun je het niet oplossen. Zorg dat je dit doel altijd zo positief mogelijk verwoord, hierdoor wordt het makkelijker dit doel te bereiken. Zorg er wel altijd voor dat het doel haalbaar is voor de dienstvrager, ookal lijkt het doel vanuit jou wel haalbaar.

Als juridisch medewerker wordt er een juiste beroepshouding van jou verwacht. De beroepshouding bestaat uit de basishouding ( jou als persoon) en de werkhouding ( de houding die van je verwacht wordt). Een belang punt van de basishouding is goed om kunnen gaan met diversiteit. Diversiteit is alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Als juridisch medewerker ga je heel veel met mensen om en al deze mensen kunnen ontzettend van elkaar verschillen. Het is heel moeilijk om iedereen leuk en aardig te vinden en nog veel moeilijker om iedereen te accepteren en waarderen zoals ze zijn. Als juridisch medewerker moet je heel goed om leren gaan met mensen en dus ook met mensen die je minder of niet leuk vind. Je moet hier doorheen kijken en je meer richten op wat je daadwerkelijk voor die mensen moet doen. Je mag ook niet laten blijken dat je een dienstvrager minder leuk vind. Het is best moeilijk om goed om te kunnen gaan met diversiteit.

Een aantal tips om goed om te kunnen gaan met diversiteit:

  • Vul niet in wat jij denkt dat anderen bedoelen
  • Trek nooit voorbarige conclusies
  • Waardeer mensen, sta open voor mensen
  • Accepteer mensen zoals ze zijn. Ookal heb je moeite met een bepaald gedrag, keur de totale persoon niet af.

Daarnaast is de werkhouding erg belangrijk want alleen met een goede basishouding kom je er niet. Onder een goede werkhouden verstaan we het volgende:
- Altijd vanuit een doel werken ( doelgericht)
- Deskundig zijn ( genoeg kennis & vaardigheden)
- Goed je werk kunnen organiseren ( plannen)
- Om kunnen gaan met veranderende situaties ( flexibiliteit)

Als juridisch medewerker ben je continu bezig met het helpen van mensen en dit kan op 2 manieren namelijk dienstverlenen en hulpverlenen.
Bij dienstverlening heb je meestal te maken met eenmalige of kortere contacten waarbij er een materieel probleem voorop staan. (bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering)  
Bij hulpverlening heb je vaak te maken met terugkerende gesprekken die vaak om een immaterieel probleem gaan. immaterieel wil zeggen dat het een emotioneel of psychisch probleem is.

Leiderschapstijlen
1. De laissez faire leiderschapsstijl
2. De democratische leiderschapsstijl
3. De autoritaire leiderschapsstijl

Besluitvormingsprocedures
1. Eenpersoonsbesluit
2. Democratisch besluit
3. Compromie besluit
4. Unaniem besluit
5. Consensus besluit

Maatwerk is werk wat op maat gemaakt is voor een bepaald persoon. Dit heeft te maken met diversiteit. Ieder persoon is anders en hierdoor heb je als juridisch medewerker continu te maken met maatwerk. Je verricht werkt aangepast op je dienstvrager.


Het verschil tussen informatie & advies geven. Informatie geven doe je met feitelijke gegevens, deze zijn controleerbaar. Advies geef je op basis van je eigen ingeving en kennis en of ervaringen die je hebt.


Bij communicatie is er sprake van 2 soorten communicatie namelijk; Verbale communicatie & non verbale communicatie. Je hebt een Impliciete & Expliciete communicatie. Expliciet is met woorden, Impliciet is minder met woorden juist meer aandacht voor de bedoeling. Communicatie kun je verdelen in meerdere vormen en redenen van communicatie. Daarnaast heb je ook nog de miscommunicatie. Er zijn heel veel verschillende oorzaken waardoor een miscommunicatie kan ontstaan, alleen het doel van een juridisch medewerker is om deze miscommunicaties zo veel mogelijk te voorkomen.


Een heel belangrijke taak waardoor je miscommunicatie voorkomt is het doorvragen tijdens een gesprek. Wanneer je dienstvrager jou informatie geeft is dit vaak beknopte informatie, je wilt ook de details weten en daarom moet je doorvragen. Toch is het belangrijk dat je de informatie wel weer samenvat. Niet alle details zijn relevant. Door verder door te vragen toon je meer interesse in het verhaal van de ander en je kunt beter de mening van een ander polsen.


Nog een belangrijke taak waardoor je miscommunicatie voorkomt is door goed te luisteren naar de ander. Je laat elkaar uitpraten en praat er vooral niet doorheen, ookal komt er iets in je op of wil je corrigeren, je moet de ander niet van zijn verhaal af houden. Ook wanneer je het verhaal van de ander niet zo interessant vind is het belangrijk om niet af te dwalen en geen andere dingen tussendoor te doen. Zorg dat er geen "ruis" ontstaat. Ruis is een interne of externe prikkel die voor storing in de communicatie zorgt. Interne ruis kunnen persoonlijke omstandigheden zijn als hoofdpijn, concentratie problemen etc. Externe ruis kan een radio zijn die aanstaat of andere collega's die ook aan het telefoneren zijn.


Soorten gesprekken:
- Slechtnieuwsgesprek
- Klachtengesprek
- Bemiddelingsgesprek
- Adviesgesprek
- Intakegesprek
- Sollicitatiegesprek
- Verkoopgesprek
- Functioneringsgesprek
- Beoordelingsgesprek

STARR methode staat voor Situatie Taak Aanpak Resultaat Reflectie.

Omgaan met weerstand & agressief gedrag moet een juridisch medewerker ook goed kunnen. Wanneer je een gesprek voert en de dienstvrager niet altijd het antwoord hoort wat hij of zij had willen horen dan kan de dienstvrager agressief gedrag vertonen of zich ertegen verzet (weerstand). Een aantal tips om om te gaan met agressie zijn; proberen erachter te komen waar de agressie vandaan komt, reageer zelf nooit agressief terug maar blijf heel rustig, probeer goed te luisteren en begrip te tonen, vat het agressieve gedrag niet persoonlijk op, laat niet zien dat je bang bent en probeer te tonen dat jij de baas bent in deze situatie.

SMART staat voor Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdsgebonden. Deze methode word veel gebruikt bij het maken van doelstellingen.

Digitaal dienstverlenen is steeds meer van deze tijd. Bij alle bedrijven zijn al gedigitaliseerd en dit heeft veel voordelen maar ook wel nadelen. Veel mensen zijn veel beter voorbereid  wanneer ze van te voren informatie van het internet hebben gehaald. Ze zullen een andere positie aannemen wanneer je met de mensen in gesprek gaat. Jij bent niet meer degene met de leidende positie die alles weet, de dienstvrager zal een steeds verder ergens op in kunnen gaan.
Een rapport is een schriftelijk verslag van een gesprek met de dienstvrager. In het rapport staat een vraag of een probleem beschreven. vervolgens staat er een beschrijving van de situatie en het onstaan hiervan. de rapportage geeft precies aan wat er nog moet gebeuren  in een bepaalde zaak en welke actie hiervoor moeten worden ondernomen. Dit kan ook advies zijn die moet worden gegeven. Er zijn meerdere vormen van rapportages:
1. Briefvorm
2. memovorm
3. Het losse zinnen rapport
Een rapport is een officieel document en moet daarom altijd ondertekend worden.

Stappenplan voor het verwerken van informatie in een dossier
1. Zoek en selecteer je informatie
2. Orden je informatie
3. Controleer je informatie
4. Verwerk je informatie

Elke onderzoek is gebaseerd op een onderzoekplan met een bijbehorend draaiboek. Onderzoeken kun je gemakkelijk weergeven in een grafiek of in een tabel. Het belangrijkste verschil tussen een grafiek en een tabel is als volgt: Een grafiek geeft informatie op een grafische manier weer en tabel daarintegen niet. Een indexcijfer is een getal dat de verhouding aangeeft tussen twee zaken op een bepaald moment.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.