‘Het plan van zaligheid’ door Christus mogelijk gemaakt

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 31 August 16:21

     ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ maakt bekend dat ‘het plan van zaligheid’ het herstelde evangelieplan is en dat het in opeenvolgende bedelingen aan de mens is geopenbaard. Om te beginnen was dat bij onze vader Adam, de eerste mens op aarde, dat het bekend was aan Henoch en aan Noach, aan Abraham en aan Mozes, dat het duidelijk is verkondigd aan de vroegere bewoners van het Amerikaanse vasteland

          

en dat dit het zelfde plan is wat door Christus, Petrus en Paulus werd onderwezen aan de heiligen van vroeger die in het midden des tijds leefden. Wat buitengewoon belangrijk is, is het feit dat dit plan betrekking heeft op alle mensen die nu leven. Wij geloven namelijk dat na een lange periode van duisternis, ongeloof en het loslaten van de waarheden van het zuivere en volmaakte christendom, de Heer in zijn oneindige wijsheid wederom op aarde de volheid van het eeuwige evangelie heeft hersteld. 

                                

     Wij weten dat Joseph Smith een profeet is, dat in het voorjaar van 1820 de Vader en de Zoon aan hem verschenen zijn om deze laatste bedeling in te leiden, dat hij, door de gave en macht van God, het Boek van Mormon vertaalde, dat hij de sleutelen en het gezag ontving van engelen die voor dat doel gezonden waren en dat de Heer aan hem de leerstellingen van ‘het plan van zaligheid’ openbaarde. 

     In een openbaring die de profeet Joseph Smith in juni 1830 ontving, wordt ons verteld wat de bedoeling van onze hemelse Vader is: 'Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid — de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen.' (Mozes 1:39.) Volgens die verklaring is het de wens van de Vader ons allemaal in de gelegenheid te stellen een volheid van vreugde te ontvangen, de volheid die Hij bezit, in zijn volmaakte en verheerlijkte staat. (Zie Mozes 7:67; LV 76:69–70.)

     In deze gedenkwaardige laatste dagen verklaren wij dat God, onze eeuwige Vader, leeft. We getuigen dat we vóór dit leven als zijn geestkinderen in zijn tegenwoordigheid zijn geweest. Tijdens ons voorsterfelijk leven zijn we onderwezen in een omgeving waar we de gelegenheid hadden om onze talenten en vaardigheden te ontwikkelen.

           

In die gezegende, voorsterfelijke sfeer 'hebben wij het goede gekozen', zijn we 'vrij gelaten goed of kwaad te kiezen', hebben we 'een zeer groot geloof geoefend' en hebben we 'goede werken' gedaan. Daarom hebben we onze eerste staat behouden of ‘na bekering terug ontvangen’ en heeft onze Vader ons op zijn beurt geordend om in dit leven bepaalde voorrechten te ontvangen. (Zie Alma 13:3–13; 1 Petrus 1:20.)

     Zo wordt ook in openbaring in deze laatste dagen bekendgemaakt dat onze hemelse Vader ‘het plan van zaligheid’ heeft vastgesteld voor al zijn geestkinderen die hun eerste staat hadden behouden. Alma 42:8.) Dat houdt in dat we eens zoals onze Vader in de hemel kunnen worden en alle eigenschappen en rechten kunnen bezitten die Hij nu heeft.

                

     Ik maak dus en velen met mijn bekend dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ het koninkrijk van God op aarde is en dat het de enige plaats is waar mensen de ware christelijke leerstellingen en het gezag hebbend priesterschap kunnen vinden en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.