Gunung Padang: Is de piramide van de zon van Indonesië ouder dan die van Gizeh?

Door Lucifall gepubliceerd op Sunday 31 August 12:01

Sundapura: de piramide van de zon op het eiland Java; het Atlantis van de gordel van de Smaragd.

Het bestaan van de unieke vindplaats, de piramide van Indonesië 'Gunung Padang' wordt voor het eerst vermeld in de Rapporten van de Nederlandse Oudheidkundige Dienst (ROD) in 1914. In 1949 maakt de Nederlandse historicus N.J. Krom er opnieuw melding van.

7c5535169626ef4dadb96834036d9e80_medium.Tegenwoordig denken steeds meer wetenschappers dat deze megalieten vindplaats, tevens de grootste archeologische vindplaats van Zuidoost-Azië, de restanten zijn van een piramide van de zon: 'Sundapura.'


 

Gunung Padang

Gunung Padang ligt op 885 meter boven zeeniveau in het regentschap Cianjur op het Indonesische eiland Java. Volgens zeggen is er nu bewijs gevonden dat de piramidevormige berg bestaande uit ommuurde terrassen geen natuurlijk formatie is maar door mensen is gemaakt. Radarbeelden openbaren openingen in de berg die op heiligdommen lijken. Er zijn schattingen gemaakt over de ouderdom van het bouwwerk die de geschiedenis op zijn kop zet. Het bouwwerk zou namelijk ouder zijn dan de piramides van Gizeh.

1d1c02b7994371daf02688bbd8549deb_medium.

2f11b9febc02f152c884f799f3cfe06c_medium.

Gunung Padang, een heilige plek

Lokale bewoners zien Sundapura als een heilige plek met een diepe mystieke betekenis. Gunung Padang zou namelijk een poging zijn geweest van de legendarische koning Siliwangi om binnen één dag een paleis te bouwen.

Etymologie: Padang, Parahyang, Sundapura

Eén en ander is terug te vinden in de naam van deze piramide. Padang bestaat uit een aantal lettergrepen en is samengesteld uit een aantal woorden.

Pa = (Tempat) Plaats / Veld
Da = Groot / Koninkrijk
Hyang = Grootouders / Voorouders / Grote voorouders

Padang als geheel zou zich dan laten vertalen als het grote koninkrijk van de Patriarchen.

Parahyang, de verblijfplaats van de Goden

In Indonesië gelooft men traditioneel dat goden op de top van een berg wonen.
Gunung Padang maakt deel uit van het West-Javaanse Parahyang gebergte. Parahyang is een Sundanees woord wat 'de verblijfplaats van de Goden' betekent.

Pa= Plaats / Veld
Ra= (Matahari) Zon
Hyang = Grootouders / Voorouders / Grote voorouders

Een oude legende van de Sunda verhaalt over ' Tempat Leluhur Matahari', 'de verblijfplaats van de voorouder Zon' en een oeroud meer in het hoogland rondom Bandung. De Sunda zouden volgens deze vertellingen al sinds de prehistorie in dit gebied wonen. Een populair spreekwoord over de schepping van dit gebergte luidt: 'Toen de Goden glimlachten werd het land van Parahyang gemaakt.'

De leringen van de Sunda zouden zich vervolgens wereldwijd over de continenten Amerika, Europa,Afrika en Azië hebben verspreid en wat gekenmerkt wordt door het bestaan van de diverse (latere, vanuit de optiek van de Sunda) piramiden van de Zon.

Sundapura

Sunda is afgeleid van de woorden Su = Waarheid; Na = Vuur, licht, verlichting; Da = Groot / Koninkrijk. Sundapura laat zich dan vertalen als heiligdom van de waarheid van de verlichting van het grote koninkijk.

c3db98bb57ef662d0f3a7347d57c3c75_medium.

Gunung Padang in het nieuws

Bijna zou de piramide in de vergetelheid zijn geraakt en zou er geen geld vrijkomen voor verder onderzoek. Het moment dat een adviseur van de Indonesische president Yudhoyono de ontdekking van een piramide aankondigde heeft gelukkig een hoop verandert. Hij stuurde vijf geologen naar Gunung Padang met de opdracht de grootte van het bouwwerk te schatten. De binnenkant van de berg blijkt uit een speciale structuur te bestaan. In maart 2011 is het team uitgebreid met diverse wetenschappers uit andere kennisgebieden zoals astronomen, filologen en architecten. Sinds die tijd wordt er hard aan gewerkt om het mysterie van Gunung Padang te ontdekken.

6cd5939f12ce9c6e85e2fa56493a800c_medium.

Grote kamers in Gunung Padang

De immense vindplaats op Gudung Padang is ma7613f2395579feab5d63fbc387e493c0_medium.ar liefst 25 hectare groot en bevat meer dan 100 stenen terrassen. Muren blijken ook nog eens opvallende gelijkenissen te vertonen met die van Machu Picchu.

De piramide bestaat uit vijf terraslagen met een totale hoogte van circa honderd meter en een oppervlakte van vijftien hectare. Ali Akbar, archeoloog van Universitas Indonesia stelt dat de piramide tienmaal groter is dan de tempel e3c2afe55b4062a1ea451975f415d98a_medium.Borobodur.

Meer lezen over de Borobudur kunt u in het artikel 'het begraven geheim van de Borobudur.'


 

De berg is onderzocht met radarapparatuur, zgn. Ground-Penetrating Radar (GPR). Op een diepte van tussen de 20 en 30 meter onder top van Gunung Padang is een 15 meter brede en tien meter hoge kamer gevonden. Ook zijn er tekenen van ondergrondse trappen, restanten van een ingang, terrassen en ingestorte ruimten gevonden. Dit zou er mede op wijzen dat 'de berg' door mensenhanden is gemaakt.

Verschillende vondsten zijn onderzocht en gedateerd. Men schat de ouderdom van de piramide op 4700 tot 10900 jr. voor Christus. Er zijn artefacten opgegraven van 8 tot 10 meter diepte die worden gedateerd op een ouderdom van minstens 12500 jaar. 4b4d0e697bbd5bf38b13906b70f2324f_medium.Onderzoek door geoloog van het 'Indonesia's Centre for Geotechnical Research' Dany Hilman stelt dat de piramide zeker ouder is dan 9000 jaar en zelfs 20000 jaar oud zou kunnen zijn en door de duizenden jaren heen gebouwd is drie fasen door drie verschillend culturen. Als hij hier gelijk in heeft zal de archeologische historie herschreven dienen te worden.

Gunung Padang als piramide is een idee wat er bij vele wetenschappers maar moeilijk ingaat. In die zin kun je stellen dat deze ontdekking net zoveel weerstand ondervindt als de piramides van Bosnië.

Er zijn in grotten bij Gunung Padang gereedschappen gevonden van botten van 9500 jaar oud. Hoe kan een dergelijke cultuur een dergelijk bouwwerk van tot 20000 jaar oud gebouwd hebben is hierin een veelgehoord tegenargument.

8e37e5063a7e890466a961d86a637a92_medium.

Gunung Padang als Atlantis?

20.000 jaar geleden lag de zeespiegel 130 meter lager dan vandaag de dag. De huidige Javazee was nog geen zee, maar vruchtbaar land. Aan het einde van de IJstijd steeg de zeespiegel en werd het land overgenomen door de oceaan. Ligt hier Atlantis en was het onderdeel van de Nusantara civilisatie? (Nusantara verwijst naar de Indonesische identiteit).

886110b5a204fa01590f63074ef23d4d_medium.Deze claim is te vinden in het boek 'Plato Never Lied: Atlantis is in Indonesia' (Dr Danny Hilman Natawidjaja)

Het gebied zou het paradijselijke Sundaland zijn geweest. De lagere gedeelten liggen nu onder water en de hoogste vinden we in het 'huidige Parahayan' gebergte. Er zijn fossielen gevonden waarvan DNA onderzoek aantoont dat de kolonisatie van de moderne mens in Nusantara en de meeste delen van de wereld tussen de 60.000 en 50.000 jaar geleden is begonnen. (Plato never lied pag 123-124)

Wie waren 'de Ouden' die dit land bewoonden en wat is er met hun gebeurd toen hun geboortegrond grotendeels werd gegrepen door het water? Volgens Dr Hilman zijn structuren gemaakt door de mensen van Sundaland terug te vinden op Gunung Padang. De gekoelde lava ter plaatse heeft de kolommen 'steen' gevormd. Deze natuurlijke kolommen vormen zich verticaal. Dat deze kolommen op Gunung Padang horizontaal staan duidt erop dat ze door mensen of een geologisch proces zijn 'overeind gezet.' Op Gudung Padang zijn echter duidelijke structuren van terrassen en trappen te vinden, ook onderaards, waardoor de 'mensenhand' dan wel de glimlach van de Goden nodig geweest zal zijn om dit bouwwerk te doen ontstaan. Er zijn volgens kenners geen natuurlijke posities terug te vinden in de megalithische structuren bij Sundapura.

De piramide bestaat uit meerdere lagen; op de derde laag zijn de latere lagen gebouwd. Hoe oud zijn ze en door welke cultuur zijn ze gebouwd? Deze derde laag is gedateerd op een ouderdom van 10000 tot 9500 v.Chr. Dit was een periode van dramatische global warming, stijgend zeewater, oneindige regen, vele aardbevingen en vulkaanactiviteit. Er is een theorie die deze omstandigheden wijt aan zonneactiviteit. Aan het einde van de IJstijd ging onze zon door een periode van zonneuitbarstingen die effect konden hebben op de hele aarde. De beste plaats om je tegen dit onheil te beschermen is in grotten en onder de grond. Juist in deze laag is een kamer gevonden van 15 meter breed en 10 meter hoog. Deze periode maakte een einde aan ontwikkelde civilisaties die geleefd hebben tot circa 9700 voor Chr.

Hopelijk kan Hilman het onderzoek voortzetten op Gunung Padang. Helaas is niet iedereen het hiermee eens. In de regio vindt men legio aanplakbiljetten met de tekst: ““Stop …!!! Penelitian Gunung Padang” (“Stop Research op Gunung Padang”) want ook daar wil men zich immers vasthouden aan het bekende wereldbeeld en het ingeroeste idee over de herkomst van civilisatie. Gunung Padang heeft echter zeker de potentie bewijs te zijn dat de geschiedenis herschreven dient te worden.

Reacties (16) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Uitmuntend artikel en fascinerend onderwerp.
Mega interessant! Misschien ooit aangelegd door bezoekende aliens? die misschien overal ter wereld soortgelijke posten hadden? Dat de Egyptische piramides de oudste zouden zijn geloof ik beslist niet. Zeker gezien jouw eerdere artikel over die befaamde piramides van Bosnië.
weer erg boeiend... met interesse gelezen...
Boeiend om te lezen,
Boeiend!!
Prachtig artikel, iets wat, volgens mij 1e indruk, iets toevoegt aan mijn beeld van 'project mens'! En bedankt voor het vermelden van het boek, die kende ik nog niet! Weer nieuw leesvoer erbij ! :D

Hieruit blijkt wel weer dat er nog heel wat verborgen en onbekend is. Ik vind het trouwens heel aanmatigend va mensen om te zeggen dat dit niet door mensen gemaakt kan zijn omdatmen toen de kennis en mogelijkheden niet had. Hoe weten ze dat? Er zijn niet bepaald ooggetuigen meer likt me.