De geroepene, deel 32 het reisplan.

Door San-Daniel gepubliceerd op Friday 29 August 17:50

images?q=tbn:ANd9GcQMP0f0SYAakNbPzD6gEsE

Eva, zat naast haar vader en Jean zat tegenover haar aan de lange tafel. De kaarsen flikkerden spookachtig. Boismont veegde zijn mondhoeken af en keek eens om zich heen. 'Wij zullen dit huis spoedig verlaten,' sprak hij'. Daar zijn een aantal goede redenen voor.' Hij liet de woorden inzinken. Daarna keek hij Jean aan, 'je bent een goede leerling geweest, je bent leergierig en zult een goede arts worden, als de Heer dat toestaat'  'Ik zou je naar Avignon gestuurd hebben, ware het niet dat het nog maar valt te bezien of het Zuiden niet onder zal gaan in een machtstrijd tussen de Engelsen, onze koning en de plaatselijke edelen.  Nog los van andere zaken die ik zwaarwegender vind.'

'Komen we terug,' vroeg Eva?' Nee, ik vrees van niet,' antwoordde Boismont. 'Hier komen we nooit meer terug.''Jammer, maar soms moet je gewoon een deel van je leven afsluiten.'' Meester,' sprak Jean, 'u sprak net over politieke redenen maar zei dat er nog zwaarwegendere redenen waren, Wilt u die gedachten met ons delen?'

'Ja zeker,' zei Boismont terwijl hij glimlachte naar zijn leerling. 'Je let écht goed op dat vind ik zo leuk aan onze samenwerking.' 'Kijk Jean, jij moet nog gevormd worden, dat is buitenkijf anders word je een kwakzalver. Ik zei al dat Avignon een goede keus geweest zou zijn, maar, dat is om redenen niet verstandig nu. Er is nog maar één andere  mogelijkheid waar de beste astronomen, artsen  en mathematici bijeenkomen en dat is onze culturele hoofdstad  van Europa, Cordoba,. toppunt van tolerantie binnen Europa, waar Arabische, Joodse en christelijke wetenschappers maar één doel dienen, de wetenschap.'

images?q=tbn:ANd9GcS0HSsUTtXx3jys81gIKZW

'Waar zij elkaars bibliotheken en geschriften raadplegen en dagelijks groeien in kennis.' 

'Vader,' sprak Eva, 'gaat Jean daarheen, stuurt u hem daarheen?' 'Ja zeker,' sprak Boismont, 'het is een veilige plek waar je ratio ontwikkelen kan in vrijheid.' 'Ik heb er zelf als passerend student gestudeerd, maar dat is al weer veel te lang geleden. Cordoba stad van kennis in het mooie hart van Andalucia.  Ik heb Jean al aanbevolen bij een vriend van mij die daar onderricht geeft. Hij is een joodse bijbel geleerde en filosoof.' 'Maar vader, Jean wordt toch arts?'

'Uiteindelijk wel', lachte haar vader haar toe, 'maar artsenij is niet alleen maar pillen draaien en kruiden zoeken, of ziektebeelden vaststellen.' ' In Cordoba speelt filosofie een grote rol in het geheel, ethiek en waarde en normen. Mag je als arts voorkeuren hebben, mag je een leven beëindigen, als een ordinaire gifmenger?'  'Wanneer grijp je in en kun je dat in overeenstemming brengen met je geweten?' 'Levensvragen die bij vorming horen.'

images?q=tbn:ANd9GcTvIa5LP8orQozQeaTms07

'Kijk, mijn vriend van vroeger is een Leviet, een nogal strenge aftakking binnen het Joodse geloof, het kan geen kwaad om daar kennis van te nemen en wie kan zoiets beter overdragen dan Samuel.' 'Zelfs Arabische schriftgeleerden zoeken hem op en leggen hem levensvragen voor, het zal een interessante tijd worden voor Jean, nog los van het ontleden en de diagnostiek, het vaststellen van de kwaal. Zo iets neemt tijd. Studie is groei en groei leidt tot inzichten, altijd.' 

'Julie gaan dus morgen  per paard naar Perpignan,' 'jullie vertrekken bij het eerste licht. Dat is 2 dagen rijden van Limoux en de weg is goed begaanbaar.' 'Ga ik ook naar Cordoba,' vroeg Eva verbaasd? 'Daar nemen jullie een schip, let op geen schip dat op Azië vaart,' 'ik leg straks wel uit waarom, maar gewoon een zeilschip, een vrachtschip en je zoekt er één die naar Malaga vaart, dat is met gunstige wind 4 dagen zeilen.' 'De paarden verkoop je in de haven, voor je aan boord gaat.' 'In Malaga, de dichtstbijzijnde havenplaats in Andalucia, neem je vervoer naar Cordoba, dat is weer twee rijdagen en je overhandigt een brief aan Samuel de Leviet, die ik deze nacht zal schrijven en daar kom ik je later tegen. Jullie kunnen daar wind en weder dienende met een week zijn.'

images?q=tbn:ANd9GcRJubjk1a7YyNSMczK-buR

'Hebben wij daar een keus in,' vroeg Eva?' Nee,' antwoordde Boismont eenvoudig weg, 'het is om ons leven te redden.' 'Ik ga via Peyrepertuse over de Pyrenëen en kom jullie later tegen, ik zal langer onderweg zijn. Ik zal van de mogelijkheid gebruik maken om via Murcia naar Saliente te gaan en vandaar dieper Andalucia in te steken tot ik Cordoba bereik.' 'Soms wijst het leven je op combinaties van mogelijkheden waar je zelf heel weinig in te zeggen hebt'. 'Dit is zo´n moment.' 'Saliente heb ik ook al weer veel te lang niet meer gezien.' 'Is dat ook een artsen opleiding' vroeg zijn dochter? 'Niet precies,' glimlachte haar vader, 'een oude vriend van mij is daar kruiden monnik en abt geworden.' 'Ik neem van de gelegenheid gebruik om hem op te zoeken en om advies te vragen over een probleem dat mij erg bezwaart'.' Het is de abdij die het dichts bij de hemel staat. waar de hemel, de aarde raakt,' 'De wolken raken soms het kloosterkwadraat en je voelt gewoon dat het een plaats is van aanbidding en genade.'

images?q=tbn:ANd9GcQCE4ts1FJiDs3S4IdgaBw

'Goh,' zei Eva,' ik wist niet dat u zo religieus was'. Nee lieverd,'' zei haar vader, 'dit is meer gevoel dan religie,''het heeft ook weinig met de kerk te maken. ik denk dat het gevoel er al was voor het klooster gebouwd werd.' 'Misschien werd die plek daarom wel uitgekozen'.'Maar we dwalen af.'' Heeft dit allemaal met de Duc te maken' vroeg Jean, verbaasd, terwijl hij alles wat hij gehoord had trachtte te ordenen. 'Nee dat is maar een speldeprik in het geheel', 'ik zal open kaart spelen,' zei Boismont.

San Daniel 2014

  lees ook deel 33, de blauwe dood

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
In die tijd was je nog heel lang onderweg als je een reis moest maken. Ben benieuwd waar Boismont open kaart over wil spelen...