Tien voordelen van meditatie

Door Matthias10000 gepubliceerd op Wednesday 27 August 15:43

Wil jij weten wat de voordelen van meditatie zijn? Interesseert meditatie je? Lees dan dit artikel!

1. Meditatie verhoogt je geluksgevoel en versterkt je immuunsysteem.

Bij werknemers van een biotechnologisch bedrijf die acht weken lang de techniek hadden geleerd was na afloop meer activiteit te zien in de linker prefrontale cortex dan een controlegroep (hoe meer activiteit in je linker prefrontale cortex, hoe gelukkiger mensen zich voelen). Wat misschien wel nog een grotere verrassing was: de mensen die mediteerden hadden een sterker immuunsysteem dan de controlegroep.

2. Meditatie verlaagt de bloeddruk.

20 patiënten met een te hoge bloeddruk leerden een jaar lang de technieken voor ademhalingsmeditatie, yoga en spierontspanning. Na dat jaar was de gemiddelde bloeddruk met een verbluffende 20 punten gedaald! In een ander onderzoek leerden mensen met een iets te hoge bloeddruk voor een halfjaar een meditatietechniek waarbij ze een aantal keren per dag hun ademhaling telden. Hun gemiddelde bloeddruk daalde met 15 punten. Uit deze 2 onderzoeken kan men stellen dat meditatie een goede aanvulling kan zijn voor medicijnen die de bloeddruk verlagen. En de schadelijke bijwerkingen blijven nog achterwege ook!

3. Meditatie verlaagt het cholesterolniveau

Mensen met een hoog cholesterolniveau werden onderverdeeld in 2 groepen: een groep van 13 personen die 13 maanden lang aan transcendente meditatie deed en een groep van 11 personen die dit niet deed. Na afloop van de studie was het cholesterolniveau van de mensen die aan meditatie deden, gemiddeld met bijna 13 punten gedaald. Bij een ander onderzoek deden 40 geneeskundestudentes aan transcendente meditatie en yoga. Hun gemiddelde cholesterolniveau daalde van 196 naar 165.

4. Meditatie verbetert je algemene gezondheid

Een onderzoeker wilde nagaan of mensen die aan transcendente meditatie minder vaak naar de dokter moesten dan mensen die niet aan meditatie deden. Bij het onderzoek werden zo´n 200 deelnemers die aan transcendente meditatie deden, vergeleken ten opzichte van een groep van 600.000 mensen die niet mediteerden. De 2 groepen waren ongeveer gelijk van samenstelling wat betreft leeftijd, geslacht, verzekeringen en dergelijke. Toch deed de groep die mediteerde beduidend minder vaak een beroep op de ziektekostenverzekering.

5. Meditatie verlengt je leven

73 inwoners met een gemiddelde leeftijd van 81 jaar werden onderverdeeld in 4 groepen. De eerste groep kreeg geen behandeling, de tweede kreeg een training in transcendente meditatie, de derde een training in opmerkzaamheid en de vierde een ontspanningsprogramma. Na 3 jaar leefde van de transcendente meditatie-groep nog 100 procent van de mensen, vergeleken met 87,5 procent van de groep die aan opmerkzaamheidstraining deed. De ontspanningsgroep en de groep die niet mediteerde, scoorden nog slechter. Meditatie kan dus echt je leven verlengen.

6. Meditatie helpt tegen hart- en vaatziekten.

Bij een onderzoek werden twintig mensen met een ernstige hartaandoening gevolgd die vijf jaar lang mediteerden (en hun levensstijl veranderden). Vergeleken met een controlegroep die zijn levensstijl niet veranderde, traden in deze groep slechts half zoveel actute hartaandoeningen op. Nog indrukwekkender was het feit dat hun hartslagaders steeds minder geblokkeerd raakten, terwijl in de controlegroep het omgekeerde het geval was. Hieruit kan je vaststellen dat een gezonde levensstijl in combinatie met meditatie je kan beschermen tegen hart- en vaatziekten.

7. Meditatie verbetert je inlevingsvermogen

Een groep van 16 proefpersonen beoefende zazen (een vorm van meditatie), terwijl een controlegroep van 11 proefpersonen niet mediteerde. Alle proefpersonen werden voor en na het het experiment getest (dat 4 weken duurde). De groep die zazen had uitgeoefend, vertoonde in vragenlijsten veel meer inlevingsvermogen dan ze aan het begin van het experiment hadden gehad. De groep die niks had gedaan, was er niet op vooruitgegaan. In een hieraan verwant onderzoek wilde een onderzoeker aan de universiteit van Californië nagaan hoe goed 3 ervaren boeddhistische meditatoren subtiele gezichtsuitdrukkingen konden herkennen. Gewoonlijk kunnen zelfs psychotherapeuten de gezichtsuitdrukkingen niet beter lezen dan iemand die gewoon een gok doet. Toch konden de meditatoren die 6 gezichtsuitdrukkingen moesten beoordelen, respectievelijk 3, 4 en 6 van de 6 uitdrukkingen vaststellen. Dit resultaat was ongekend en bewijst weer de kracht van meditatie.

8. Meditatie versnelt de genezing van psoriasis

De huidziekte psoriasis is een aandoening die door stress kan verergeren. Een onderzoeker van de universiteit van Massachusetts was dan ook benieuwd of meditatie zou kunnen helpen. Hij verdeelde 37 psoriasispatiënten in 2 groepen. Eén groep ging een lichte behandeling voor hun aandoening ondergaan, terwijl de tweede groep niet alleen de behandeling volgde, maar ook nog eens aan opmerkzaamheidsmeditatie deed. De groep die mediteerde reageerde niet alleen beter op de lichte behandeling dan de groep die niet mediteerde, maar hun psoriasis verdween ook 4 keer zo snel.

9. Meditatie is net zo goed voor het humeur als chocola.

Zoals elke chocoladeliefhebber weet, kan chocola wonderen doen voor het humeur. Maar niet iedereen weet dat het gelukkige gevoel ontstaat door het aminozuur fenylalanine, een stof die de productie van neurotransmitters bevordert die voor geluksgevoelens zorgen. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat een supplement van fenylalanine net zo effectief is als een antidepressivum. En nu komt het leuke: meditatie vergroot de hoeveelheid fenylalanine in het lichaam. In een groep die al 3 jaar aan transcendente meditatie had gedaan steeg tijdens het mediteren het fenylalaninegehalte met 23 procent, terwijl bij een controlegroep geen verandering optrad in ontspannen toestand. Dus als je weer eens naar de chocola wilt grijpen, zou het een keer een goed idee zijn om te gaan mediteren.

10. Meditatie verlicht pijn

Volgens een onderzoek vonden 90 patiënten die leden aan chronische pijn dat ze na 10 weken van opmerkzame meditatie minder pijn ervoeren. Bovendien hadden deze mensen een minder negatief lichaamsbeeld en hadden ze een groter gevoel van eigenwaarde. Ook moesten ze minder pijnstillers slikken. Na de studie besloot een groot deel van de patiënten om voort te zetten met de meditatie, dat mag geen verrassing zijn aangezien chronische pijn een van de meest gekmakende aandoeningen is en moeilijk te behandelen is. Meditatie zou dus steun kunnen bieden aan mensen met chronische pijn.

Ik hoop dat je het artikel nuttig vond en laat gerust een reactie achter!

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.