UWV; U heeft zich niet aan de regels gehouden

Door Spinsel gepubliceerd op Tuesday 26 August 10:11

bd3e685f908f930c2dd18f00f26768aa_medium.Wanneer men een uitkering ontvangt van het UWV dan heeft men automatisch zowel rechten als plichten. Het UWV hanteert de regels zeer streng en indien er bij controle blijkt dat men zich niet aan de regels heeft gehouden dan volgen er maatregelen.

Controle

Het UWV hanteert diverse controlemaatregelen zowel in het binnen- als in het buiten- land. Over de controlemiddelen en de uitvoering van de controles kan men alles lezen in het artikel; De Controle van het UWV. Indien gebleken is dat  men zich niet aan de regels heeft gehouden volgen er maatregelen. De uitkering kan tijdelijk of blijvend verlaagd worden. In ergere gevallen kan er zelfs aangifte van fraude bij justitie worden gedaan en/of de uitkering volledig worden stopgezet.

Vier categorieën overtredingen

Het UWV heeft de overtredingen in vier verschillende groepen ondergebracht. In de eerste groep zitten de lichte overtredingen en in de laatste groep de zware overtredingen. Frauderen met een uitkering is natuurlijk iets anders dan het te laat ziek melden. In de onderstaande overzicht worden de vier groepen omschreven en de daarbij behorende mogelijke sanctie. 

Toch kan het UWV besluiten om de verlaging die bij de categorie van de overtreding hoort te verlagen of niet toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld als men een goede reden had om zich te laat ziek te melden doordat men in het ziekenhuis was opgenomen. 

Overtredingen Categorie 1

Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende overtredingen:

 • Het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs
 • Het te laat melden van een ziekmelding

Maatregel
De uitkering wordt minimaal één maand verlaagd met 5%

Overtredingen Categorie 2

 

 • Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende overtredingen:
 • Men heeft de inschrijving van het werkbedrijf (voormalige CWI) niet verlengd
 • Men verschijnt niet op een afspraak zonder af te bellen
 • Men belt een afspraak wel af maar zonder geldige redenen
 • Men werkt niet mee aan een onderzoek of afspraak

Maatregel
De maatregel voor overtredingen in deze categorie is een korting van 10% voor een periode van minimaal twee maanden.

Overtredingen Categorie 3

Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende overtredingen:

 • Wanneer men weigert passend werk aan te nemen
 • Niet mee werken aan een re-integratietraject
 • Het niet opvolgen van medische adviezen
 • Het niet willen volgen van een opleiding

Maatregel
Bij deze categorie wordt er een korting van 25% op de uitkering ingehouden voor een periode van minimaal 4 maanden.

Overtredingen Categorie 4

Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende zware overtredingen:

 • Men heeft opzettelijk gefraudeerd door inkomsten bijvoorbeeld niet op te geven
 • Als men opzettelijk arbeidsongeschikt is geraakt
 • Men heeft een uitkering ontvangen terwijl men er geen recht op had

Maatregel
De uitkering wordt gestopt, eventueel teruggevorderd en er kan aangifte van fraude bij justitie worden gedaan.

Het is de eerste overtreding

Wanneer men voor het eerst de regels overtreed dan is het mogelijk dat men alleen een waarschuwing krijgt. Echter kan dit alleen bij overtredingen die vallen in categorie één en twee. De uitkering wordt dan niet verlaagd. 

Er is een goede reden

Wanneer men zich voor het eerst niet aan de regels heeft gehouden dan heeft men altijd de mogelijkheid om aan te geven waarom men zich niet aan de regels heeft gehouden. Blijkt dat hiervoor een goede reden was dan is het mogelijk dat het UWV de uitkering niet of minder verlaagd. 

Herhaling

Wanneer men meerdere malen de regels overtreed dan kan de uitkering verder worden verlaagd en voor een langere periode. Wanneer er meer dan één regel is overtreden wordt er gekeken naar de zwaarste overtreding.

Boete

Het is mogelijk dat men een boete krijgt bij een overtreding. Deze boete wordt gehanteerd naast de verlaging van de uitkering. Een van de reden hiervoor kan zijn dat men bewust informatie heeft achtergehouden. Dit valt onder fraude. Een ander voorbeeld van fraude is een uitkering ontvangen terwijl u werkt. Als men een boete krijgt van het UWV moet men een geldbedrag aan het UWV betalen maar bij fraude bestaat ook kans dat het UWV aangifte doet en dan loopt men het risico op vervolging door Justitie.

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Met de overtredingen uit categorie 4 zullen vele het natuurlijk terecht eens zijn, echter enkele zaken uit categorie 3 zijn voor het UWV een reden om een heleboel geld te verdienen...

Er zitten een paar gevaarlijke zaken in die gebruikt worden om mensen geld afhandig te maken, een soort diefstal, een hele slechte zaak !