Lastenverlichting

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Sunday 24 August 10:19

c624a0ed8b6159f0b5a27b0d3792deb5_medium.

Er is ruimte voor een kleine lastenverlichting

Volgens de minister van Financiën is er enige ruimte voor lastenverlichting. Alleen de mogelijkheden zijn beperkt. Het grote potverteren kan dus niet plaatsvinden. De regeringspartijen en de gedoogpartijen, die de onderhandelingen gaan voeren weten dus tot hoever men kan gaan. De boodschap van de Heer Dijsselbloem zal de meerderheid van de onderhandelaars gunstig stemmen.

De PvdA pleit er in ieder geval voor de lasten te verlichten voor de lage- en middeninkomens. Deze wens komt voort uit het feit, dat de hogere inkomens al in het voorjaar lastenverlichting verkregen. DD66 wil slechts spreken over verlaging van de laagste belastingschijf, maar dat mag niet ten koste van de uitgaven gaan. Het te kort op de begroting beloopt nog altijd 12 miljard. De Christen Unie vindt, dat het kabinet zich moet inzetten voor meer werkgelegenheid en denkt daarom de lasten op arbeid te verlagen. Ten slotte de VVD wenst het tekort op de begroting zo snel mogelijk terugdringen en te streven naar 0 procent. Er is dan volgens deze partij geen ruime voor lastenverlichtingen. De minister zelf vindt het al pluspunt, dat er niet bezuinigd te worden. Dit was eerder wel het plan.

Het geeft maar aan, dat het toch moeilijk wordt een ieder naar de zin te maken. Men kan beslist geen bokkesprongen maken, omdat daarvoor te financiën ontbreken. Alleen het zal wel goed zijn indien dit kabinet wat feiten onder ogen ziet. Er is op een verschrikkelijke manier bezuinigd en wel dusdanig, dat de armoede in ons land vergroot is en daarnaast vele ouderen, zieken en gehandicapten op een verschrikkelijke manier gepakt zijn. Door o.a. de bezuinigingen in de thuiszorg en bij de rust- en verpleeghuizen. Alles onder het mom, het is beter dat iedereen zolang mogelijk voor zich zelf zorgt en in de eigen woning verblijft. Dit is een utopie, omdat velen beslist geneeskundige hulp nodig hebben Het zelfstandig functioneren is voor die groep niet mogelijk. Familieleden of mantelzorgers kunnen dit niet opvangen, zoals men doet voorkomen. Wellicht kan men de fouten uit het verleden herstellen door de bezuinigingen in de zorg voor een groot deel terug te draaien. Dit ter voorkoming van mensonterende toestanden.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ben het met je eens.