x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

De mensheid en de onverzadigbare zucht naar kennis

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Tuesday 19 August 16:38

Ze zijn er genoeg: mensen die genoeg kennis hebben vergaard om hun school af te kunnen maken, een baan naar hun zin te hebben kunnen bemachtigen en om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En toch blijft het voor een aantal van hen kriebelen: van bijleren kunnen ze nooit genoeg krijgen. Een filosofische beschouwing over de mensheid en de eeuwige drang naar het vergaren van kennis.

c11a4a458219e99b9973b7589ba9c897_medium.

Inleiding: wat is kennis?
Dat is meteen een vraag die niet misselijk is. Want tja, hoe dienen we het begrip kennis te definiëren? Indien we uit zouden gaan van de definities die de Dikke van Dale geeft, dan zijn slechts twee van de vier definities van toepassing op dit thema (‘het kennen van; bekendheid met’ en ‘het geheel van wat iemand weet’). Daarvan heeft de laatstgenoemde definitie mijn voorkeur. Niet alleen vind ik deze wat vloeiender in de oren klinken, maar ook inhoudelijk vat de omschrijving in mijn optiek net even wat beter samen wat we nou eigenlijk onder kennis te dienen verstaan. Daarbij is het woord ‘geheel’ troef.

Het geheel van wat iemand weet
In tegenstelling tot de indruk die de maatschappij van vandaag de dag wekt, is kennis lang niet alleen te vergaren op scholen en universiteiten. Diploma’s, doctoraten en certificeringen geven slechts in beperkte tot zeer beperkte mate aan wat iemand weet en kunnen derhalve niet worden gebruikt als maatstaf voor de totale hoeveelheid kennis die iemand bezit. De mensheid neigt er in deze tijd naar om te vergeten dat kennis ook buiten de deuren van educatieve instituten wordt opgedaan. Immers, of je nou thuis bent, op je werk, op vakantie of waar dan ook ter wereld, gelegenheden om nieuwe kennis te vergaren kunnen zich overal voordoen. We kunnen dan ook onmogelijk stellen dat hoogopgeleiden per definitie meer weten dan laagopgeleiden.

Passief en actief leren
Om maar even voort te borduren op gelegenheden om kennis op te kunnen doen: hierbij komen twee verschillende manieren naar voren waarop de eigen kennis kan worden uitgebreid, namelijk actief en passief. Wie actief leert, gaat zelf doelbewust op zoek naar kennis. Dat kan in een bibliotheek zijn, maar ook thuis achter de computer. In de vorm van het internet hebben we tegenwoordig immers min of meer een eigen (digitale) bibliotheek. Nochtans hoeven lang niet alle actieve leerwijzen slechts uit het lezen van informatie te bestaan. Men kan immers ook op zoek gaan naar mensen die veel van een specifiek thema afweten en tijdens een conversatie met hen bepaalde kennis naar de eigen hersencellen kopiëren.

Passief leren doet praktisch iedereen. Bij deze leerwijze ga je niet doelbewust op zoek naar kennis, maar doe je niettemin kennis op ten gevolge van bepaalde dingen die je ervaart in het dagelijks leven. Het meest eenvoudige voorbeeld dat ik daarvan kan bedenken bestaat uit een kind die een gloeiend hete pan beetpakt. Dat doet natuurlijk erg zeer en precies op dat moment leert het kind dat het in sommige gevallen geen goed idee is om een pan vast te grijpen.

Mensen die het vergaren van kennis tot een levensdoel hebben verheven, verwerven in de regel meer kennis dan mensen die het uitsluitend bij passief leren laten. Net als mensen die alleen op passieve wijze leren, doen zij eveneens passief kennis op. Echter gaan ze daarnaast zelf ook nog eens zelf actief op zoek naar kennis, waardoor hun totale kennis naar verhouding doorgaans harder groeit dan die van mensen die uitsluitend passief kennis opdoen.  

54232394b324792302f1c2fd668065fe_medium. 

Redenen om kennis te vergaren
Lang niet iedereen streeft ernaar om de eigen kennis zoveel mogelijk uit te breiden. Zij die dat wel doen, kunnen daar de meest uiteenlopende redenen voor hebben. Daaronder vallen onder meer het beter invulling willen kunnen geven aan een bepaalde baan, over zaken mee willen kunnen praten, het willen hebben van de mogelijkheid om kennis te kunnen delen met anderen, het willen vergemakkelijken van het eigen leven (denk daarbij bijvoorbeeld aan het zelf willen kunnen uitvoeren van bepaalde reparaties in plaats van daarvoor iemand in te huren) en – last but not least – zelfontplooiing. De meeste redenen spreken voor zich, maar met zelfontplooiing is dat een ander verhaal. Want wat drijft ons om er zelf voor te zorgen dat we als persoon groeien? En hoe is het vergaren van kennis daaraan dan gerelateerd?

Voor ik verder op die vragen in ga, wil ik benadrukken dat er talloze goede antwoorden mogelijk zijn. Persoonlijk denk ik dat we de antwoorden in de natuur kunnen vinden. Het meest voorname instinct van ieder wezen dat ooit het levenslicht heeft gezien op onze planeet, is in één woord samen te vatten: overleven. Op primitief niveau komt dat tot uiting in de vorm van voedsel zoeken en consumeren, voortplanten en het verdedigen tegen of vluchten voor dieren die een trapje hoger op de voedselketen staan. Naarmate de tijd vordert, komt er echter een fysiek evolutieproces op gang waardoor ieder diersoort op zeer lange termijn aan verandering onderhevig is. Denk daarbij aan grotere lichamen, langere tanden, et cetera. Deze veranderingsprocessen brengen dieren in staat om zich beter aan te passen aan bepaalde leefomstandigheden.

Ik denk dat de drang naar het vergaren van kennis niets anders is dan een afstammeling van die oorspronkelijke overlevingsdrang. Hoewel fysieke en mentale evolutieprocessen in het geval van dieren (tot nu toe) slechts passief plaats kunnen vinden, is de mensheid op een punt aangekomen waarop mentale evolutieprocessen actief kunnen worden bevorderd. Het feit dat wij als mens de mogelijkheid hebben om zelf actief op zoek te gaan naar kennis, is daar het bewijs van. Dat velen van ons de neiging hebben om die gelegenheid met beide handen aan te pakken, komt voort uit de behoefte om onze leefomstandigheden zoveel mogelijk op onszelf af te kunnen stemmen. Om die reden willen we de wereld waarin we leven zo goed mogelijk begrijpen.  

57af8df3529742d93a0987e98a637e87_medium.

Scholen
Voor scholen, en dan met name basis- en middelbare scholen, is er een cruciale rol weggelegd om het actieve denken te bevorderen, opdat de mensheid zich op lange termijn verder zal kunnen ontwikkelen. In zekere zin geldt dat ook voor het hoger onderwijs, alhoewel het actieve denken bij studies slechts op een bepaald gebied wordt aangewakkerd en niet zozeer over de gehele breedte. Simpel voorbeeld: iemand die geschiedenis studeert, zal niet zo snel worden geprikkeld om actief op zoek te gaan naar bijvoorbeeld kennis van de wiskunde.

Helaas is men er zich – en zeker in de Nederlandse politiek – niet van bewust dat het van het allergrootste belang is om zoveel mogelijk leerlingen ertoe te krijgen dat ze zelf op zoek gaan naar kennis. Kwantiteit (uren maken) wordt boven kwaliteit verheven en de manier waarop er onderwijs wordt gegeven is te vergelijken met een hond die wordt gevoerd: in hapklare brokken die leerlingen niet of nauwelijks aansporen om zelf over zaken na te denken. Het gevolg daarvan mag gerust desastreus worden genoemd, want dat bestaat uit niets dan een grote desinteresse in het vergaren van kennis. Men zou zichzelf eens de vraag moeten stellen wat er met de mensheid zou gebeuren op het moment dat er geen belangstelling voor het opdoen van kennis meer is. Oftewel, geen interesse in het ontwikkelen van betere medicijnen waarmee kanker kan worden bestreden. Geen belangstelling om op zoek te gaan naar vervoermiddelen die schoner zijn dan de auto. Geen motivatie om uit te vinden op welke manieren de economie beter zou kunnen functioneren. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Slotwoord
Vanzelfsprekend kan niet van iedereen dezelfde gedrevenheid worden verwacht om kennis te vergaren, maar duidelijk moge zijn dat zij die actief en doelbewust naar kennis op zoek gaan doorgaans meer als karrentrekkers van de mensheid kunnen worden beschouwd dan zij die dat niet doen. Ga maar na waar de mens zou zijn geweest zonder mensen als Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Marie Curie en Albert Einstein. De grootste gemene deler tussen deze individuen is dat zij allen actief op zoek naar kennis gingen en als gevolg daarvan hun namen blijvend in de geschiedenis der mensheid hebben gekerfd.

Alle redenen om kennis te vergaren kunnen worden herleid op de intuïtieve overlevingsdrang die nog altijd diep geworteld zit in de mensheid. Onze overlevingsdrang is vergeleken met andere dieren in een hoger stadium aanbeland, aangezien deze niet (langer) uitsluitend tot uiting komt middels jagen, consumptie en voortplanting. Wij wensen een leefomgeving te creëren die we begrijpen en waarin het prettig is om te vertoeven. Het is dat streven dat ervoor zorgt dat de mens naar kennis zoekt in het heden zoals hij op jacht ging naar voedsel in het verleden.

69b07ee297076b020289c270d51c4481_medium.

Bron
http://vandale.nl/opzoeken?pattern=kennis&lang=nn#.U_JUqvldVG4
Afbeeldingen van Google

Reacties (21) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
'waarop er onderwijs wordt gegeven is te vergelijken met een hond die wordt gevoerd: in hapklare brokken die leerlingen niet of nauwelijks aansporen om zelf over zaken na te denken. Het gevolg daarvan mag gerust desastreus worden genoemd, want dat bestaat uit niets dan een grote desinteresse in het vergaren van kennis.'

Hier ben ik het deels niet mee eens. School is een van de redenen waarom ik dit artikel lees. Jou artikel trok meteen m'n aandacht. Er zijn wat punten van jou artikel die we ook met school behandeld hebben of gaan behandelen en dan is het altijd handig extra kennis te hebben. Dit artikel zet me weer aan het denken en zonder school had ik het waarschijnlijk nooit gelezen, sterk nog, zonder school had ik waarschijnlijk niet eens begrepen wat er stond. Ook moeten we op school debatteren en is er 1 leraar die ons flink laat zweten als het gaat om het vormen van je eigen mening, op welk onderwerp dan ook.

Al heb je deels ook gelijk, omdat het makkelijk is, je hoeft alleen maar de dingen uit je boek te stampen. Maar dat is juist het slimme van school. Ze maken het je makkelijk, zodat je genoeg tijd over hebt meer te ontdekken. Want vaak zijn de onderwerpen die ik moet leren erg interessant en zoek ik extra informatie op, wat uiteraard niet in de toetst verschijnt, dus op dat moment heb ik er eigenlijk niks aan. Toch doe ik het puur uit nieuwsgierigheid, omdat ik dingen wil leren en omdat ik de wereld wil ontdekken, liever vandaag dan morgen. Ik weet dat niet iedere tiener er zo over denkt en dat hoeft ook zeker niet.
Dank voor je uitgebreide reactie! Ik ben blij dat je iets met mijn artikel kunt.

Natuurlijk zullen er uitzonderingen op de regel zijn. Ik wil dan ook best geloven dat er leraren zijn die het belang van het zelf nadenken en op zoek gaan naar kennis erkennen en onderstrepen.

Interessante stelling, dat het juist een slimme zet van scholen is om vooral op het stampen uit boeken te focussen zodat er meer tijd over is om zelf meer te ontdekken. Door middel van je laatste zin leg je echter de vinger aan de zere pols: lang niet iedere tiener doet dat. Sterker nog, de meeste tieners houden er een 'doe-niet-meer-dan-strikt-noodzakelijk-houding' op na, simpelweg omdat ze te veel werk voor hun kiezen krijgen dat uit niets dan stampen uit boeken bestaat. Er wordt te veel stampwerk gegeven en te weinig werk dat echt uitdagend is.

Wat je zegt kan dus alleen opgaan op het moment dat iedereen of in ieder geval de meerderheid zich net als jij geroepen voelt om naar meer informatie of kennis op zoek te gaan.
Ja, mar stel dat iedereen naar kennis zou smachten. dan zouden alle 'intelligente' banen bezet raken en de banen als casiere enz overblijven, dat wil je toch ook niet?
Goede vraag, die ik met een wedervraag wil beantwoorden: waarom moet je een 'intelligente' baan hebben voor je op zoek kunt gaan naar kennis? Dit is exact waar ik het over had in mijn artikel. Kennis is er niet alleen voor hoger opgeleiden.
Zoals je al beschreef in je artikel is de definitie van kennis alles wat je weet. Een uitbreiding hiervan hoeft dus niet perse te maken te hebben met je baan. Toch zou ik als ik casiere was nog steeds van alles willen weten over een beroep als tandarts, puur uit nieuwsgierigheid.

Kennis is vlot iedereen, jong, oud, dik, dun, opgeleI
id of niet. de keuze is vaak aan jezelf, ben je lui? Dan kies je de makkelijkste weg. Ben je leergierig of ligt je hart bij een hogeropgeleide baan? Dan ga je voor de moeilijke weg en moet je (vaak) knokken en vrije tijd inleveren. Je kunt alles berijken, slim of niet. Vaak ligt het ook deels aan je omgeving. Zo zul je in een arm gezin weinig kans hebben op een studie. En ben je deels afhankelijk van de leraren van de basisschool, wat voor advies ze geven in groep 8 en hoe hun leswijze is.

Hoe je het ook eentje of keert, iedereen doet kennis op , opgeleid of niet. En ik denk dat mensen die leergierig zijn netzoveel kennis hebben als opgeleiden al zullen ze van verschilde markten thuis zijn.
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Precies!

Het lijkt erop dat we het erover eens zijn dat kennis in principe voor iedereen beschikbaar is.

Wat je zegt in de tweede alinea snijdt hout. Je laatste zin toont bovendien aan hoe afhankelijk leerlingen eigenlijk zijn van de manier waarop wordt lesgegeven.

De hoeveelheid kennis die iemand bezit verschilt natuurlijk van persoon tot persoon en dat zal altijd ook het geval blijven. In het belang van de mensheid is en blijft het niettemin zeer belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen over de gehele linie op zoek blijven gaan naar kennis - ongeacht of ze nu achter de kassa werken of advocaat zijn.
Helemaal mee eens! Zolang iedereen elke dag kennis op doet komt het goed. Of toch niet? Want de mensheid wordt steeds slimmer. op den duur gaat het les niveau ophoog, maar willen we dat wel? het is best 'hard' om te zeggen, maar stel dat ze een medicijn vinden voor kanker, dat gaat de leeftijd grens vors omhoog. Doktoren worden intelligenter en tegen alle ziektes gaan medicijnen uitgevonden worden, dit kan leiden tot een zeer hoge leeftijd. De aarde raakt volle, kinderen worden nog steeds even vroeg geboren, maar het is hier in evenwicht omdat er de sterfcijfers flink zijn gedaald, is dat wat we willen? Waar moeten al die mensen heen?
Dat zal zo'n vaart niet lopen denk ik, dat onze planeet vol raakt. Nederland is absoluut geen maatstaf voor de rest van de wereld. Verder hoeft een bevolkingsomvang niet per se continu te groeien. Er kan ook een afname plaatsvinden. Laat de mensheid zich dus maar lekker ongeremd verder ontwikkelen.
Je hebt gelijk als je zegt dat het niet z'n vaaart zal lopen , maar ik denk dat we er zeker rekening mee moeten houden, voor onze achachtachter klein kinderen. Ook denk ik dat het niet rieel is om te zeggen dat de bevolking groei afneemt, tenzij je net z''on systeem als in china gaat gebruiken. Ik denk dat het juist toeneemt, aangezien er meer meenamen komen en die ook weer kinderen krijgen en die kinderen ook weer.
Je maakt een vergissing en dat kan ik bewijzen. Bekijk eens het artikel hieronder:

http://www.hoesnel.nl/demografie_wereld/voorspelling-bevolkingsafname-oost-europa.html

Duitsland vormt misschien een nog wel beter voorbeeld. De Duitse bevolking gaat namelijk een flinke afname tegemoet de komende decennia. Bekijk eens de grafiek op pagina 8 van het document hieronder:

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressekonferenzen/2009/Bevoelkerung/Statement_Egeler_PDF.pdf?__blob=publicationFile

Een bevolking kan dus wel degelijk krimpen. Hou er overigens ook rekening mee dat de delen van de wereld waarop de meeste bevolkingsgroei plaatsvindt in veel gevallen weinig tot geen kennis hebben van voorbehoedsmiddelen. Een toename van kennis in die gebieden kan de bevolkingsgroei dus juist afremmen.

Wat je ook in het achterhoofd dient te houden, is dat er bij de ontwikkeling van een bevolkingsomvang veel meer komt kijken dan alleen het aantal geboortes. Denk daarbij aan het sterftecijfer (dat bij een hogere vergrijzing sneller toe zal nemen), het aantal immigranten, het aantal emigranten, en ga zo maar door.
Het leek me gewoon veel logischer :p
Ha ha! Snap ik, maar zo werkt het dus niet...
Uitstekende beschouwing.
Tegenwoordig is men vaak al tevreden als men weet waar men iets kan vinden (bij Google b.v.).
Men realiseert zich veel te weinig dat het juist de parate kennis van de meest uiteenlopende onderwerpen is die een mens in staat stelt om verbanden te leggen en conclusies te trekken. En daar zit vooral de uitdaging die een mens nodig heeft. Dat is ook een van de voornaamste kenmerken van intelligentie: het in staat zijn om zelfstandig verder te redeneren - op basis van, en voorbij de afzonderlijke weetjes.
Dat leert tegenwoordig niemand meer op school - en ik vrees dat de onderwijzers het ook niet kunnen.
[[Deleted]]
Een van de lessen die de civilisatie ons geleerd heeft is dat intelligente mensen over het algemeen minder kinderen krijgen dan domme. Het is maar waar de focus ligt: op het bereiken van een hogere levensstandaard of op het ongebreideld voortbrengen van nageslacht.
De veroudering is natuurlijk een feit, maar het grootste probleem is wat je met al die mensen doet die zich dan niet meer alleen kunnen redden. Daar zit de ware crux. De zorg neemt nu al het grootste deel van onze algemene middelen (dus ons nationale inkomen) in beslag en is in wezen contra-productief.
Van mij mag de wetenschap zich er vooral op richten hoe je mensen zo lang mogelijk gezond, zelfstandig en productief kunt houden, in plaats van levens kunstmatig te verlengen.
Prima artikel! Hoe fabrieksmatig het onderwijs ook is of zal worden, er zullen altijd mensen zijn met een ingeboren nieuwsgierigheid, leergierigheid en dorst naar kennis. Ik denk niet dat je dit iemand via scholen of universiteiten kunt aanleren, het moet al in de persoon aanwezig zijn.
Goed artikel. Doet me denken aan een artikel uit 2010 dat ik laatst las, een interview met Grahame Lock over de plannen voor het hoger onderwijs. Van kennisvergaring is steeds minder sprake, van efficiënt klaarstomen voor de arbeidsmarkt steeds meer. Ik betwijfel of het goed is dit hier te linken, dus dat doe ik hier niet. De link tussen zelfontplooiing en evolutie leg ik zelf ook niet zo gauw, maar ik vind het wel een interessante.
Ja, van creatief leren op de scholen is geen sprake het is zoals je verwoord hapklare brokken naar binnen persen en als dat een beetje beklijft heb je geluk. Goed artikel
Ben het bovenal eens met je stelling dat het Nederlandse onderwijs de plank misslaat als het gaat om kwantiteit vs kwaliteit.
Een concept als e-learning meer toepassen lijkt mij de eerste logische stap om voor meer uitdaging te zorgen en de 'sleur' eruit te halen. Het grote probleem is dat de bereidheid hiervoor bij veel scholen toch beperkt is, maar onderwijsvernieuwing zal gestaag plaatsvinden.
toch zijn we binnen het basisonderwijs erg bezig met het coöperatief leren en blijven we vernieuwen,
we volgen allang niet meer slechts methodes, maar stimuleren leerlingen juist zelf op onderzoek uit te gaan en maken gebruik van vakoverstijgende methodes.
Zo herkenbaar. De associatie met het oerinstinct is wellicht correct maar denk toch dat men een bepaalde predispositie moet hebben om kennis te rangschikken naast eten, drinken en leven. Als ik voor mezelf spreek is het voor mij idd een instinctieve reflex, en een manier van leven. Wat de actieve acquisitie betreft van kennis, ben ik het volledig met je eens dat diploma's e.d. subjectief zijn aan de persoon. Ik ken iemand bij Mensa die een straatveger is in Brussel, een zakenkennis is dan weer beladen met diploma's maar karikaturaal dom buiten zijn eigen vakgebied. Persoonlijk geloof ik dat de dorst naar kennis van sommigen een collectieve hereditaire taak is die ons is opgelegd met als doel niet alleen de overleving te garanderen van het menselijk ras, maar uiteindelijk de verlichting. of ascendatie tot een meer bewustere vorm.