Kinderen, tips om ze te laten gehoorzamen

Door Spinsel gepubliceerd op Saturday 16 August 13:51

Dat kinderen moeten luisteren naar hub ouders is een vast gegeven. Maar kinderen moeten zich hoeven te onderwerpen aan de de ouders. Toch hebben veel ouders problemen om kinderen te laten luisteren en te laten doen wat de ouder wilt. Kinderen ondergaan hierin een leerproces en dat kan door een aantal trucjes aan te leren.

Tijd en geduld

Een kind leren luisteren en gehoorzamen is een essentieel onderdeel van de opvoeding. Het duur lange tijd voordat een kunt goed leert luisteren en gehoorzamen. Hiervoor is behalve veel geduld ook veel doorzettingsvermogen nodig.Vaak is het niet luisteren van een kind geen onwil, soms heeft het kind de boodschap niet gehoord omdat de tv aan staat of was de boodschap voor het kind veel te ingewikkeld en haakt het al af na de eerste woorden. Veel ouders zullen dan gefrustreerd drie keer de vraag herhalen. Toch is het effectiever de vraag op een andere manier te stellen. Door simpelweg de manier van vragen te veranderen zal een kind al veel beter luisteren en gehoorzamen. 

Geef een uitleg

Wanneer een ouder wilt dat een kind gehoorzaamd dan is het ook nodig en meer dan wenselijk om het kind ook de uitleg te geven. Alleen moet men er wel op letten dat de uitleg pas gegeven wordt als het kind geluisterd en gehoorzaamd heeft. De uitleg mag namelijk geen voorbereiding zijn op het gehoorzamen en luisteren. De uitleg moet juist een soort bedankje voor het kind zijn omdat het geluisterd heeft en gedaan heeft wat zijn ouders vroegen. Juist op die manier geeft de uitleg er een soort meerwaarde aan. 

Mag men een kind onderbreken? 

Vroeger was het eigenlijk een regel dat ouders hun kinderen niet onderbraken wanneer het kind aan het woord was. Men was dan bang dat het de ontwikkeling van de taal zou tegengaan. In de fase dat een kind leert praten, tussen de 18 maanden en 4 jaar moet men het kind niet onderbreken. Later als een kind vlot kan praten dan moet het af en toe weleens onderbroken worden om juist te leren dat het kind zijn beurt moet afwachten om te spreken en de anderen niet mag onderbreken. Bij het leren luisteren en gehoorzamen is dit echt noodzakelijk.

Benoem het gevolg

Door een kind uit te leggen wat het goede is van het luisteren en gehoorzamen. Zo leert een kind omgaan met ' Oorzaak en gevolg' en leren daar later rekening mee te houden. Natuurlijk is het niet nodig om overal het gevolg van te benoemen, want dan zullen zowel ouders als kind daar helemaal kierewiet van worden.

Belonen

Door het gewenste gedrag van een kind te belonen begrijpen kinderen sneller wat ze goed en wat ze fout doen. Men moet natuurlijk wel voorkomen dat kinderen voor iedere goede daad ook direct een beloning verwachten. Kies bij een beloning altijd voor de minst vergaande vorm van belonen. Soms is een complimentje of iets later naar bed al voldoende. 

Corrigeer indien nodig

Als een kind met een deur gooit dan moet men niet het negatieve gedrag benoemen, maar bied een alternatief. Bijvoorbeeld; "laat de deur volgende keer maar openstaan, want het is vervelend als je met de deur gooit."

Reageer niet overal op

Verdeel het ongewenste gedrag in drie groepen, rood, oranje en groen. Rood is absoluut niet te tolereren, denk maar aan liegen, stelen en slaan. In de oranje groep vallen de zaken zoals; drammen, doorzeuren en plagen. Dit wil een ouder niet graag van het kind zien maar door het constant te corrigeren gaat dit ten koste van de stemming in huis. Bedank daarbij ook de energie die het iedere keer kost. Oranje gedrag negeren is beter, soms verergert oranje gedrag eventjes maar het zal later uitdoven. 

Straffen

Als men toch kiest om een straf te geven doe dit dan direct op het moment dat het kind iets heeft gedaan wat niet mocht. Geef ook een duidelijke straf en vertel daarbij duidelijk wat de redenen is. Bijvoorbeeld; "Ga maar een kwartier naar je kamer omdat je je broertje sloeg". Hou het niet alleen bij loze dreigementen maar straf direct. Het beste is uw stem iets te verheffen maar niet te gaan schreeuwen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.