Uit het ziekenhuis, wat nu?

Door Spinsel gepubliceerd op Friday 15 August 17:49

2b48f7869879916409b7ce4a32d9e62d_1408121

Als je vroeger in het ziekenhuis was opgenomen, dan bleef je in het ziekenhuis tot je volledig genezen was. Helaas is dat niet meer zo. tegenwoordig gaat u veel sneller met ontslag, of u nu wel of niet zelf kunt douchen of boodschappen doen. Wat nu?

Raak in ieder geval niet in paniek, want een ziekenhuis zal u zeker niet wegsturen wanneer u intensieve zorg nodig heeft en er niemand is die u daarbij kan helpen. 

De transferverpleegkundige
Bij opname in het ziekenhuis kunt u dit beter ook gelijk melden, dan wordt er namelijk een transferverpleegkundige ingeschakeld. Sinds een jaar of tien bestaat deze functie binnen het ziekenhuis. In overleg met uw naasten wordt er gekeken en besproken welke zorg u thuis nodig heeft. De transferverpleegkundige overlegt met alle betrokken partijen zoals de specialist, huisarts, wijkverpleegkundige en/of de apotheek en maakt de afspraken die nodig zijn. Bovendien kan de [I]transferverpleegkundige[/I] de benodigde vergoedingen en/of materialen via uw zorgverzekeraar regelen. Bijvoorbeeld de verpleegartikelen die u thuis nodig heeft. Ook worden er andere oplossingen gezocht wanneer dat thuiszorg niet mogelijk is.
Deze verpleegkundigen zijn in dienst van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en kunnen zodoende ook een indicatie-aanvraag voor u doen.  De rol van de [I]transferverpleegkundige[/I] houd op wanneer u het ziekenhuis verlaat. Hierna moet u weer een beroep kunnen doen op de eerstelijnszorg (alle zorg die direct voor u toegankelijk is zoals de huisarts, maatschappelijk werk en de spoedeisende hulp).

Aanvraag thuiszorg
Wanneer er in het ziekenhuis waar u bent opgenomen geen transferverpleegkundige aanwezig is dan zijn er altijd mantelzorg- of thuiszorgorganisaties die kunnen helpen bij het vaststellen van de zorgbehoefte. Daarnaast kunnen zij een indicatie aanvragen bij het CIZ. Wanneer u een indicatie van het CIZ heeft dan kunt u afspraken maken met een zorgaanbieder zoals een thuiszorgorganisatie. Wanneer u eventjes op internet zoekt op 'thuiszorg' krijgt u een groot aantal aanbieders en informatieve sites met informatie uit uw buurt. Zo'n organisatie kan u ook helpen bij het aanvragen van huishoudelijke zorg via de gemeente via de WMO-regeling (wet maatschappelijke ondersteuning). Wel zijn daar enige voorwaarden aan verbonden. Zo wordt er geacht dat een eventuele partner (of andere huisgenoten die oud genoeg zijn) de gebruikelijke gezinszorg op zich nemen. 

Hulpmiddelen
Soms heeft u na het ontslag uit het ziekenhuis verpleging of verzorging thuis op bed nodig. Hiervoor heeft u recht op een ziekenhuisbed vanuit de thuiszorgwinkel. Het plaatsen van het bed gebeurt gratis evenals het ophalen wanneer dat weer nodig is. Ook de krukken, een rolstoel, een douchestoel, enz. enz, kunnen door de dichtstbijzijnde thuiszorgwinkel geleverd worden. Wel is het handig om uw zorgverzekering te controleren welke middelen er wel of niet vergoed worden. De meeste middelen krijgt u een half jaar gratis in bruikleen. Dit wordt betaald uit het potje van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor sommige artikelen is er wel een indicatie nodig van de verpleegkundige van de thuiszorg. Het is niet noodzakelijk om lid te zijn van een thuiszorgorganisatie. Wel is bij het afhalen of het bezorgen van hulpmiddelen een geldig legitimatiebewijs nodig. Indien de indicatie verlopen is dan kunt u altijd de artikelen nog kopen of huren. Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk op de artikelen en hulpmiddelen via internet te huren, kopen en te laten bezorgen. 

Eten aan huis
De thuishulp is er voor het huishoudelijke werk, maar zal geen eten voor u klaar gaan maken. Er zijn meerdere maaltijd-aan-huis organisaties, zoals Tafeltje Dekje die deze taak op zich nemen. Er is vaak een keuze uit een dagelijkse bezorging of wanneer u voldoende ruimte heeft eenmaal per week de levering van diepvriesmaaltijden. Deze diepvriesmaaltijden kunnen heel eenvoudig in de magnetron klaar gemaakt worden. Via een keuzelijst stelt u samen wat u de volgende week  wilt eten. 
Wanneer u zich aanmeld voor een maaltijdservice worden in het begin altijd uw (di)eetwensen doorgesproken. 
De vergoeding van de maaltijddienst verloopt verschillend. Bij sommige gemeenten wordt de maaltijdservice vergoedt op basis van de WMO, bij weer andere gemeenten is dat slechts een gedeeltelijke tegemoetkoming, maar hebben wel een kortingsregeling. 
Wanneer u zich wel heel erg oud gaat voelen wanneer dat Tafeltje Dekje voor de deur staat  zijn er ook voldoende commerciële alternatieven zoals de shoarmatent, pizzeria of de chinees. Ook loont het om eventjes in de buurt te kijken of er geen Hollandse pot thuis kan worden bezorgt. Wat ook eens een optie kan zijn is een wijkcentrum of inloop, deze hebben op vaste avonden voor een heel laag tarief een warme maaltijd. 
Uw boodschappen kunt u ook thuis laten bezorgen, De Plus of Albert doen dit tegen vergoeding. 

Medicijnen
Voor herstel van de ziekenhuisopname krijgen veel mensen medicatie voor geschreven. Vanuit het ziekenhuis krijgt u minimaal voor de eerste 24 uur medicatie mee naar huis. De overige medicatie wordt meestal direct aan de apotheek of huisarts doorgegeven. U kunt de doktersassistente of apotheek vragen of ze de medicatie thuis komen brengen. Dit gebeurt over het algemeen gratis. 

Vervoer naar huis
Bij vertrek uit het ziekenhuis kan (en mag!) u vaak nog niet aan het verkeer deelnemen. Het is dan ook raadzaam om vooraf vervoer naar huis te regelen. Bijvoorbeeld een familielid dat u met de auto ophaalt. Wanneer u een (rolstoel)taxi nodig heeft kan de verpleging u behulpzaam zijn met het bestellen van de taxirit, maar het kan ook zijn dat u dat zelf moet regelen. Bewaar wel het bonnetje want de kosten voor een taxi kunt u vaak verhalen op de zorgverzekeraar. 

Wie gaat het betalen.
Iedereen die in Nederland woont of werk,  is verzekerd voor AWBZ-zorg, Hiervoor wordt een premie betaald van het inkomen. Uit deze pot wordt de zorg betaald. Naast de AWBZ-zorg betaald u een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen. Via de belastingdienst vraagt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) hierover informatie op en berekent de eigen bijdrage. Hiervoor ontvangt u een rekening.

Persoonsgebonden Budget
Bij het CIZ kunt u ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Van dit persoonsgebonden budget kunt u zelf uw zorg "inkopen". Dat kan ook een mantelzorger zijn zoals een broer, buurvrouw of andere mantelzorger. Wel moet u een administratie bijhouden en met de mantelzorger een overeenkomst sluiten. De uitgaven moet u verantwoorden en bijhouden in de administratie. Wanneer de zorg voor een korte periode is dan is dit een omslachtige en tijdrovende bezigheid, u kunt dan beter kiezen voor zorg in natura. 

Zorg in natura
De hulp die zorginstellingen leveren is zorg in natura. De zorgorganisatie verzorgt de administratie en bepaalt hoe u de zorg krijgt. 

Combinatie van pgb en zorg in natura
Wanneer u meerdere soorten zorg nodig heeft dan is een combinatie van een pgb en zorg in natura ook mogelijk. Zo kiest u bijvoorbeeld voor de verpleging de zorg in natura, en voor de persoonlijke verzorging zelf met een pgb. Of u dit kan combineren is afhankelijk van de situatie.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.