Citymarketing: de stedenstrijd

Door Sbruys gepubliceerd op Monday 11 August 17:40

Het is niet te ontkennen: citymarketing is een trend. Tien jaar geleden voerden slechts een handje vol steden citymarketing uit. Inmiddels is dit aantal gestegen naar ruim driekwart van alle gemeenten in Nederland. Steden zien elkaar steeds meer en meer als concurrenten. Dit is alleen al te zien aan de slogans die als paddenstoelen uit de grond schieten. Maar is een mooie slogan genoeg om de concurrentiestrijd te winnen en een sterk imago op te bouwen?

Natuurlijk is een pakkende slogan een manier om aandacht te vragen voor een stad. Denk bijvoorbeeld aan het Belgische Antwerpen dat roept: ‘De stad is van iedereen!’, de havenstad Rotterdam die zichzelf ‘Gateway to Europe’ noemt en natuurlijk niet te vergeten onze hoofdstad met de creatieve slogan: I Amsterdam. Zelfs kleinere steden zoals Roosendaal en Woensdrecht laten zich tegenwoordig horen met motto’s als ‘Beleef het in Roosendaal!’ en ‘De groene gemeente op de Brabantse wal!’. Toch omhelst citymarketing echter veel meer dan dat.
 

Citymarketing; wat is het?

Er zijn diverse definities van het begrip citymarketing. Een omschrijving die echter in verschillende bronnen terugkomt is de volgende:

Citymarketing is het marktgericht opereren van een gemeentelijke organisatie om alle stedelijke actoren: gemeente organisatie, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen, zover te krijgen dat de stad zich als geheel naar buiten kan profileren”
Bron: Krouwels, 1994


Kortweg kan worden gezegd dat het bij citymarketing gaat om het zich zo goed mogelijk profileren van een stad, ten opzichte van andere steden. De onderscheidende sterke kanten van een stad en een eigen identiteitsprofiel staan hierbij centraal. Een stad springt er op de markt namelijk vooral uit met een sterk imago ( Buursink, 1991). Een sterk imago kan bijdragen aan het aantrekken van mensen van binnen en/of buiten de stad om deel te nemen aan stedelijke activiteiten. Bij deze activiteiten kan er gedacht worden aan sport, cultuur of andere vormen van recreatie.
 

Op wie is het gericht?

Vaak wordt citymarketing ingezet om toeristen, oftewel bezoekers aan te trekken. Twee andere belangrijke doelgroepen die echter ook niet uit het oog verloren mogen worden zijn bedrijven en bovenal en bewoners. Dit zijn de drie verschillende B’s, waar het in de stedenstrijd hoofdzakelijk om draait. Bewoners en burgers van een stad vormen de eerste groep. De tweede groep omvat (potentiële) bedrijven en maatschappelijke organisaties die zich in een stad vestigen. Onder de derde groep vallen bezoekers, waaronder zowel de binnenlandse als de buitenlandse toeristen.
 

De vier stappen van Kotler

Kotler(1999) maakt onderscheid in 4 activiteiten om verschillende doelgroepen aan te spreken en een succesvol citymarketing beleid te voeren:

Het ontwikkelen van een sterke positionering en een positief imago
Dit begint met het kiezen van een aantal unieke en onderscheidende kernwaarden, de zogenaamde USP’s (unique selling points). Het is belangrijk dat deze USP’s het karakter van de stad uitdragen. Om een positief imago op te bouwen is het natuurlijk belangrijk om deze ambitie waar te maken. Daarom is het van groot belang dat de uitspraken die een stad doet m.b.t. hun kwaliteiten ook haalbaar zijn.

Toegankelijk en efficiënt aanbieden van producten en diensten van de stad
Een goede infrastructuur en een goede voorzieningsniveau zijn hierbij van belang. Ook spelen nieuwe evenementen of activiteiten een rol bij het aantrekken van bedrijven en investeerders.

Promotie en communicatie
Bij deze stap is het belangrijk te communiceren naar doelgroepen wie een stad is, waar ze voor staan en wat ze te bieden hebben. Met andere woorden het promoten van de aantrekkelijkheden en voordelen van een stad.

Bewoners van een stad
Bewoners leveren een grote bijdrage aan de beeldvorming bij een stad. Dit is ook bepalend voor de identiteit en imago. Het is daarom belangrijk dat inwoners van een stad vriendelijk zijn en ook het positieve gevoel bij een stad uitdragen. Daarom is het erg belangrijk ook burgers en bedrijven te betrekken bij het citymarketing beleid.

Het is bij citymarketing dus erg belangrijk om naast een pakkende slogan duidelijk in kaart te brengen wat de sterktes en zwaktes van een stad zijn. Op deze manier kan er bepaald worden wat de onderscheidende voordelen van een stad zijn, die naar de doelgroepen gecommuniceerd kunnen worden. Een groot aanbod aan producten en diensten van een stad kan een bijdrage leveren aan deze onderscheidende voordelen en de stad aantrekkelijker maken voor investeerders. Zorg als stad dat je datgene wat je communiceert ook daadwerkelijk waar kan maken. Alleen dan is het mogelijk om een sterk imago op te bouwen.

Bronnen en referenties

  • Kotler, P (1999) Principles of marketing B, Krouwel (1994)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.