De zorg wordt systematisch afgebroken

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Sunday 10 August 21:13

c1cb740773c91ac906e918766c479107_1407701

De Nederlandse zorg stond altijd hoog aangeschreven. Wanneer het nodig was konden de mensen altijd een beroep doen op thuiszorg. Een verpleegkundige nam de thuissituatie in ogenschouw en aan hand van die bevindingen werd er de nodige zorg verleend. Deze zorg was ook voor de lagere inkomens betaalbaar, omdat er een beroep kon worden gedaan op de ABWZ. Deze wet dekt dit soort kosten. Ook de kosten van zorg en verpleeghuizen werden op deze wijze gefinancierd. Volgens het kabinet liepen de kosten van de gezondheidszorg te hoog op en dreigde naar hun inzien de ABWZ financiering geheel stuk te lopen Maatregelen waren er nodig. De oplossing die men vond is de WMO. Deze wet werd het sluitstuk voor de gemeenten. De rijkoverheid trok zich volledig terug. Het terug trekken ging gelijktijdig gepaard door het verstrekken van minder geld.

De gemeenten reageerden hierop door huisbezoeken af te leggen aan ouderen, zieken en gehandicapten. De te verlenen werd op deze wijze vastgesteld geminimaliseerd. De slotsom luidde, dat velen geen hulp meer verkrijgen en aangewezen zijn op familie, buren of andere vrijwilligers. De zelfredzaamheid die de regering voor ogen had, werd hiermede in praktijk gebracht. Dit kan natuurlijk nooit goed gaan om dat vrijwilligers niet opgeleid zijn voor verpleegtaken. Een groot deel van onze bevolking wordt op deze wijze volledig in steek gelaten. De vakbonden van verplegend personeel proberen de bakens nog wel te verzetten, maar de vrees blijft dat het vergeefs is.

Thuiszorgorganisaties ontslaan met grote aantallen hun personeel en er dreigt op dat gebied veel kennis verloren te gaan. Verder verdwijnen er veel bannen bij de zorginstellingen. Men moet wel heel ziek of gehandicapt zijn om in aanmerking te komen voor een opname in een zorg of verpleeghuis. Alleen de zwaarste groep kan nog toegang verkrijgen. Nederland vergrijst en heeft in de toekomst veel zorg en verpleeghuizen nodig, maar deze regering is hiervoor niet gevoelig. Men denkt alleen in geld en niet aan mensen. Dit is vooral schrijnend voor de ouderen die deze zorg opgebouwd hebben.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.