Titel GELOVEN IN HET GOEDE IS DE HOOFDZAAK! UIT TELESKOOP MAGAZINE AUGUSTUS 2014

Door Meijer46 gepubliceerd op Sunday 10 August 12:00

Vandaag hoorde ik een  pastoor van de RK kerk in Hilversum heel wijs spiritueel spreken; hij deed de volgende uitspraak. Het gaat er om te geloven in het goede, in de goedheid van de mens. Het doet er niet toe wat je verder gelooft, als je maar gelooft in het goede en goedheid. Hij zei GOD is liefde en liefde is goed en goedheid. Daar in geloven is voldoende. Het doet er niet toe in welke andere dogma's en belijdenisgeschriften je gelooft, want dat is allemaal slechts mensenwerk. Het is niet meer en niet minder interpretaties van gedachten over God, van mensen. Waarheid is bij GOD en niet bij mensen. In  GOD is alle echte waarheid, kennis & wetenschap. Mensen kunnen er slechts naar zoeken. En of de wetenschap uiteindelijk alle waarheid te weten zal komen, dat is nog maar af te wachten. Wellicht zal de wetenschap niet in staat blijken alles, wat nog verborgen is en niet (her)-ontdekt te weten te komen.

En of je nu Rooms Katholiek bent, Protestant ( wat een vreemde benaming) voor gelovigen, en of je bij een andere denominatie behoort, christen bent, niet christen, Joods, islamitisch, boedist, hindoestaans, Jehovah's Getuigen, Mormoon en wat er nog veel meer zijn als religieuze levensbeschouwingen, kerken etc. Het is niet van belang bij welke denominatie je eventueel bent aangesloten. Het gaat erom dat je gelooft in het goede, de goedheid van mens en leven (plant & dier). En ook het aannemen van de theorie van schepping & of evolutie, het zijn slechts door mensen bedachte woorden, die een bepaalde betekenis hebben gekregen, maar eigenlijk staan voor proces (ontwikkeling).

En als gevraagd wordt wat is de zin van lijden en is GOD almachtig, dan is het antwoord dat dat onbestaande vragen zijn, waar geen antwoord op mogelijk zijn.

Lijden is inherent aan onvolmaaktheid van mens, dier en plant. Lijden is niet (altijd) te voorkomen.Veel lijden wordt veroorzaakt door de mens(heid) zelf. Ander lijden wordt veroorzaakt door de dynamische krachten van natuur(kosmos). Ook GOD is niet almachtig, in die zin dat GOD alle vormen van lijden kan voorkomen. Zou GOD almachtig & helderziend (voorspellend vermogen) zijn, dan had GOD immers er voor gezorgd dat lijden bij mens, dier en plant niet mogelijk was. Dat de mens niet over een vrije keuze, vrijwe wil zou beschikken, maar dat mens, dier en plant 'robots' zouden zijn die zouden reageren op impulsen van buiten af van GOD.

Zolang er in het leven van ieder mens, dier en plant onvolmaaktheid is en het proces van evolutie (geleidelijke ontwikkeling) nog voort duurt, tot dan is er lijden, ziekte, gebrek.

Zolang ook door mensen onderscheidt wordt gemaakt, en mensen niet werken aan sociale gelijkheid, zal ook hierdoor lijden en discriminatie niet tot het verleden behoren.

Indien Jezus werkelijk heeft geleefd en bestaan als spirituele leraar en genezer en nog meer- en ook al is Jezus een mythe- dan nog kunnen we hem in ons leven als het beste voorbeeld zien van wat goed en goedheid in werkelijkheid betekent. En indien wij allen zijn voorbeeld volgen, in  hem geloven en doen wat hij ons geleerd heeft, dienstbaarheid, liefde voor elkaar, gerechtigheid betrachten, dan zal de wereld stuk bij stuk beter worden en zal de mens ook en meer de zin van leven gaan inzien.

Want we zijn zeer kwetsbaar, en zijn afhankelijk van de genade van GOD.

En als we materiëel rijk zijn en worden ongeneeslijk ziek, dan heeft ook al het geld en materiële, eigendommen geen waarde meer, want als we sterven verliezen we al het materiële en zijn we er fysiek niet meer. Wat over blijft is onze geest & bewustzijn(Spirituele energie) die naar we hopen en verwachten zal doorleven in opnieuw geboren worden in een nieuw fysiek lichaam (baby) dan wel elders in een voor de mens op Aarde onzichtbare werkelijkheid en of opnieuw opstaan uit de dood in wat in de bijbel wordt genoemd 'HET KONINKRIJK VAN GOD'in hemel & op Aarde...! Dan en daar is volmaaktheid, duurzame vrede & gerechtigheid, en daar eindigt het proces van schepping & Evolutie en zijn we één met GOD, de bron van dynamische energie(en), of wel het zelfregulerend intrinsieke vermogen van de natuur, in christelijke termen 'heilige geest'genoemd. Dit intrinsieke zelfregulerend vermogen is GOD/JAHWEH/ALLAH = (Grote-Onbekende-Drijver).

Voor vragen, opmerkingen, kritiek email naar jameijer@quicknet.nl en je krijgt antwoorden... Co Meijer Spiritueel Raadgever bij PARASTARS.nl (Co), BEYOND COUNSELLING (Jacob), ANGEL EYES TV & SPIRITUELE HULPVERLENING.Live( Jacobus) ook op SBS 6 pagina 483 en 493 en raadpleeg websites.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.