Alles over de Tea Party: republikeinen in het kwadraat

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Friday 08 August 16:02

Voor Amerikanen die de Republikeinse Partij niet conservatief genoeg vinden, is er sinds een aantal jaren een alternatief dat een flinke stap verder naar rechts staat in het politieke spectrum: de Tea Party. Over deze controversiële politieke beweging, die ondanks haar afnemende populariteit nog altijd op de nodige steun kan rekenen in de Verenigde Staten.

e3947ec2919d1dc3925e3bd00aca335a_1407509

Ontstaan
De Tea Party werd opgericht op 2 september 2004, toen de beweging middels het in het leven roepen van de website TeaParty.org het levenslicht zag. De naam is een verwijzing naar de Boston Tea Party, die zich in 1773 als een van de eerste groepen kolonisten af begon te zetten tegen Groot-Brittanië. Diverse mensen claimen de Tea Party te hebben opgericht, hoewel op hun website met zoveel woorden wordt gesteld dat het niet één specifiek individu is geweest die de beweging het levenslicht heeft geschonken. Wel kent de Tea Party een CEO, Steve Eichler J.D, die in vergelijking met andere politici die bij de Tea Party betrokken zijn zoals Sarah Palin relatief weinig bekendheid geniet.

Standpunten
De Tea Party heeft haar belangrijkste standpunten samengevat in ‘15 kernpunten die niet ter discussie staan’. De opsomming van deze kernpunten volgt hieronder.
1. Illegale vreemdelingen zijn hier illegaal;
2. Pro-binnenlandse werkgelegenheid is onmisbaar;
3. Een sterk leger is essentieel;
4. Bijzondere belangen (van individuen of groepen die een of meerdere delen van het economische beleid proberen te beïnvloeden in hun voordeel) moeten in de ban worden gedaan;
5. Vuurwapenbezit is heilig;
6. De overheid moet worden verkleind;
7. De nationale begroting moet in balans worden gebracht;
8. De overheid moet stoppen met het uitgeven van geleend geld;
9. Het overeind houden van bedrijven met behulp van overheidsgeld en andere stimulatieplannen zijn illegaal;
10. Het verminderen van de particuliere inkomstenbelasting is een must;
11. Het verminderen van de inkomstenbelasting voor bedrijven is een must;
12. Politieke functies moeten bekleed kunnen worden door gemiddelde burgers;
13. Het van overheidswege binnendringen in de woningen van burgers (denk daarbij aan het afluisteren van telefoons, etc.) moet stoppen;
14. Het Engels dient de officiële taal van de VS te worden;
15. Traditionele, familiegerelateerde normen en waarden moeten worden bevorderd.

Drie principes
De Tea Party maakt – naast de bovengenoemde 15 kernpunten – tevens gebruik van drie principes “om de vrijheid na te kunnen streven die nodig is om de Amerikaanse Droom te verwezenlijken”. Deze bestaan uit:
-Persoonlijke vrijheid;
-Economische vrijheid;
-Schuldvrije toekomst.

da4e525b21aa994fb49323725c4c97b4_1407509

Oplossingen
Op een van haar websites heeft de Tea Party een aantal manieren gepubliceerd waarop men invulling beoogt te geven aan de ingenomen standpunten. Zo wil men de staatsschuld fors verminderen middels het zogeheten ‘Penny Plan’, waarbij er gedurende een periode van vijf jaar een penny (een dollarcent) per iedere door de federale overheid gespendeerde dollar wordt gespaard. Nadat de vijf jaar voorbij zijn, worden de overheidsuitgaven met 18% verminderd. De Tea Party denkt hierdoor biljoenen dollar te kunnen besparen.

Ook voor de kwakkelende gezondheidszorg heeft de Tea Party, die faliekant tegen de Obamacare is, een oplossing, die voort is gevloeid uit hun diepgewortelde geloof in de vrijemarkteconomie: totale privatisering. Zodoende zouden Amerikanen hun eigen keuzes kunnen maken voor wat betreft dokters en ziektekostenverzekeringen, terwijl private ondernemingen de kans krijgen om betaalbare polissen op de markt te brengen.

Verder is men met een oplossing op de proppen gekomen voor het immigratievraagstuk. Die bestaat eruit om de grenzen van maximale bewaking te voorzien terwijl men het pad naar immigratie via de legale route steunt. Niet alleen in Nederland en België, maar ook in de VS is immigratie al jaren een omstreden onderwerp. Het land heeft te kampen met een grote toestroom van illegalen – veelal uit buurland Mexico – die vanwege hun immigratiestatus praktisch niets kunnen beginnen. De roep om een pardon is groot, vooral onder democraten, terwijl de Tea Party de mening is toegedaan dat dit absoluut niet eerlijk zou zijn ten opzichte van mensen die het land op legale wijze binnen zijn gekomen.

a137a1b9d75aefa4857a73a635c50020_1407509

Verschillen tussen de Tea Party en de Republikeinse Partij
Wie de Amerikaanse politiek een beetje kent, zal intussen tot de slotsom zijn gekomen dat er al met al dus eigenlijk maar weinig verschillen zijn tussen aanhangers van de Tea Party en republikeinen. Toch zijn deze er wel degelijk:
-De belangrijkste is dat de Tea Party veel onbuigzamer is dan de Republikeinse Partij en dientengevolge in veel mindere mate openstaat voor compromissen. Sommige Amerikaanse politici houden de beweging verantwoordelijk voor het sluiten van alle niet-essentiële onderdelen van de federale overheid in 2013;
-De Tea Party wil stoppen met het lenen van buitenlands kapitaal, terwijl de Republikeinse Partij daar geen moeite mee heeft (iets dat de regering-Bush overduidelijk heeft aangetoond);
-De Tea Party wenst geen overheidssteun te geven aan private ondernemingen. De republikeinen hebben in 2008 laten zien ook daar aanzienlijk minder moeite mee te hebben toen ze de auto-industrie overeind hielden en te hulp schoten op Wallstreet nadat de economische crisis was uitgebroken;
-Beide partijen staan voor een kleine overheid, maar de Tea Party wil daar nog verder in gaan dan de republikeinen;
-De Tea Party is kwaad op een aantal republikeinen die ten tijde van de regering-Bush hebben geprobeerd om een wet door te voeren die naturalisatie voor miljoenen illegalen mogelijk zou maken.

Tot slot: mijn mening over de Tea Party
Ik heb qua standpunten gemengde gevoelens bij de Tea Party. Enerzijds heb ik als legale immigrant grote moeite met illegalen die zomaar Amerikaans staatsburger zouden kunnen worden, sta ik achter een sterk Amerikaans leger, ben ik mordicus tegen hulp van de overheid cq. de belastingbetaler aan graaiende individuen en private ondernemingen, ben ik een voorstander van het recht om vuurwapens te mogen dragen en erken ik dat er iets aan de alsmaar groeiende staatsschuld van Amerika moet worden gedaan. Anderzijds kan ik me op economisch vlak totaal niet identificeren met hun ultra-kapitalistische ideeëngoed, om nog maar te zwijgen van hun gangbare houding ten opzichte van het milieu. Zo verwerpt men het zogeheten cap and trade-beleid, dat de uitstoot van broeikasgassen moet beperken. Oftewel: stoot maar zoveel broeikasgassen uit als je lief is. Een zeldzaam, doch positief punt voor wat betreft hun milieubeleid is hun steun voor de zonnepanelenmarkt, ook al leek die steun meer voort te komen uit economische principes dan uit bezorgdheid om het milieu.

Wat voor mij als een bijzonder aangename verrassing kwam, was dat de Tea Party opvallend weinig zegt over religie. Voor een dergelijke conservatieve beweging had ik juist het tegenovergestelde verwacht. Veelzeggend zijn de woorden van hun CEO die ik op een van hun websites vond: “ja, we zijn een christelijke natie. Maar je hoeft niet christelijk te zijn om vrijheid te genieten”.

Qua organisatie scoort de Tea Party in mijn beleving een onvoldoende. Want ook al willen ze een hoop en hebben ze de neiging om flink wat stampij te schoppen, een goed onderbouwde tekst en uitleg over de manier waarop ze gestalte aan hun ideeën beogen te geven ontbreekt bij de meeste standpunten. Daarnaast is de manier waarop ze sociale vraagstukken benaderen ronduit lachwekkend te noemen (“aangezien we geloven in fiscale verantwoordelijkheid, een grondwettelijk beperkte overheid en een vrije markt nemen wij daarover geen standpunt in”). Met andere woorden: doe alsof er überhaupt geen sociale kwesties zijn en blijf vooral te pas en te onpas schermen met je stokpaardjes.

Nee, voor mij geen Tea Party. Doe mij maar koffie.

b8124a92658cb142e4b23b00eb9c5d7f_1407509

Bronnen
http://www.cbsnews.com/news/tea-party-support-hits-new-lows-poll/
http://www.history.com/topics/american-revolution/boston-tea-party
http://www.motherjones.com/environment/2014/04/tea-party-wants-help-you-go-solar
http://www.teaparty.org
http://www.teapartypatriots.org 
Afbeeldingen van Google

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De gemiddelde Amerikaan is veel anders dan de Nederlander dus daar is ook meer draagvlak voor dergelijke meningen. Zaken die voor ons extreem lijken zijn voor een groot deel van de Amerikanen wensbaar.

Ik ben met een aantal punten eens. In Nederland ben ik ook voorstander van een zeer kleine overheid die zich bezig houd met zaken die alleen een overheid moet doen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over belasting, sociale uitkeringen en defensie. Ook kunnen veel meer provincies samen gaan datzelfde geldt voor gemeentes. Een land als Duitsland heeft bijvoorbeeld 16 deelstaten een land ruim 9,5 x zo groot als Nederland. En zeker 5 x zoveel inwoners.

Van mij mag een Nederlandse partij zo deze regels uit het programma overnemen:

Illegale vreemdelingen zijn hier illegaal (illegaal strafbaar stellen)
Een sterk leger is essentieel;
De overheid moet worden verkleind;
De nationale begroting moet in balans worden gebracht;
De overheid moet stoppen met het uitgeven van geleend geld geen geld uitgeven dat je niet hebt;
Het overeind houden van bedrijven met behulp van overheidsgeld en andere stimulatieplannen zijn illegaal. Wanneer bedrijven niet levensvatbaar zijn zijn ze dat niet;
Het verminderen van de particuliere inkomstenbelasting is een must;
Het verminderen van de inkomstenbelasting voor bedrijven is een must;

Men kan wel niet ontkennen dat de Tea Party de gedachtegang onder woorden brengt van een groot deel van de middenklasse in de V.S. Wat de illegale immigratie betreft hebben ze honderd procent gelijk, ook Europa is er trouwens mee gediend als het Amerikaanse leger terug het sterkste ter wereld wordt. De democratische partij heeft meestal razend populaire presidenten, maar hun track record zijn desastreus. De fel bejubelde Kennedy was bijvoorbeeld in realiteit een ramp, idem voor Clinton en Obama is een sympathieke kerel, maar machteloos zonder het Congres. Protectionisme, zelfverdediging en het verdedigen van eigen waarden, kunnen we in Europa alleen maar van dromen, hier spelen we allen mee in een Kafkaiaanse komedie genaamd E.U. en staat politieke correctheid in het vaandel. Een populistische nationalistische visie hebben is niet vies, integendeel. De Tea Party heeft wel geniale mensen aan boord (in tegenstelling tot Palin), zoals bijvoorbeeld Michele Malkin.