Bloed: samenstelling en functies

Door Ohnedich gepubliceerd op Thursday 07 August 19:50

Wat is bloed eigenlijk?
Bloed is een lichaamsvloeistof (net zoals maagsap en lymfevocht) waarin zich cellen bevinden. De vloeistof alleen (dus zonder de cellen) wordt plasma genoemd. Bloed circuleert door de bloedvaten in het lichaam, van de kleinste vaatjes (de haarvaten of capillairvaten) tot in de grote vaten (slagader of arterie). Om goed te kunnen functioneren is de viscositeit (de stroperigheid) en de samenstelling van het bloed belangrijk. Het is belangrijk dat de samenstelling van bloed homogeen is, dat wil zeggen dat de samenstelling perfect gemengd is. Bloed wordt homogeen  gehouden door de voortdurende beweegbaarheid van bloed en bloedcellen met een negatieve lading op de oppervlakte elkaar afstoten. Die lading van het bloed is afhankelijk van de pH. De pH bedraagt normaalsgesproken 7,34 in slagaderlijk bloed. De viscositeit bepaalt de snelheid van het bloed en wordt bepaald door de hoeveelheid cellen, de vorm en de eiwitconcentratie van het bloedplasma. De verdeling van de cellen van het bloed kan veranderen door bijvoorbeeld temperatuursschommelingen of stress!

Er is een verband tussen het aantal volume bloed van een mens en zijn lichaamsgewicht. Bij volwassen mensen is deze verhouding 1/13, dus per 13 kilo lichaamsgewicht heeft deze persoon waarschijnlijk rond de 1 liter bloed. Bij pasgeborenen is deze verhouding iets groter, zij hebben namelijk 1 liter bloed per 11 kilo lichaamsgewicht. Bij ziektes kunnen er echter veranderingen optreden in het bloedvolume, namelijk verandering in de hoeveelheid van het plasma door uitdroging van het lichaam of verandering in het volume enthrocyten bij anemie (bloedarmoede). Bij bloedverlies treden beide veranderingen op.

Samenstelling van het bloed
De precieze samenstelling van het bloed verschilt van persoon tot persoon, het hangt namelijk af van de gezondheid van de persoon. Plasma beslaat ongeveer 55 procent en bestaat voornamelijk uit water.  Stoffen die voorkomen in bloed zijn onder andere diverse eiwitten zoals stollingseiwitten en transporteiwitten, hormonen, glucose, mineralen en gassen. Daarnaast nog verschillende typen cellen, zoals rode bloedcellen (erytrocyten), witte bloedcellen (leukocyten) en bloedplaatjes (trombocyten). Rode bloedcellen bevatten hemoglobine en zijn verantwoordelijk voor het vervoeren van zuurstof door het bloed. Witte bloedcellen heb je er minder van, maar ze zijn groter dan rode bloedcellen en zorgen voor de afweer. Witte bloedcellen verdedigen het lichaam tegen vreemde indringers en een andere functie is het opruimen van de afgestorven stoffen in het lichaam. Bloedplaatjes zijn de kleinste cellen. Zij zorgen voor de stolling in het bloed als je bijvoorbeeld een wondje hebt.

Functies van bloed
Bloed heeft een aantal functies voor het lichaam. De allereerste functie is transport. Via het bloed wordt er van alles getransporteerd, zo kun je denken aan voedingsstoffen zoals suikers en aminozuren, maar ook afvalstoffen, gassen (denk aan zuurstof en stikstof), hormonen en natuurlijk eiwitten. Daarnaast heeft het bloed ook bepaalde transporteiwitten, dit zijn eiwitten die het transporteren van bepaalde stoffen vergemakkelijken. Denk hier aan hemoglobine, een eiwitmolecuul dat zuurstof kan transporteren.

Bloed heeft ook een beschermende taak voor het lichaam: een deel van het menselijk afweersysteem tegen micro-organismen zoals bacteriën en virussen bevindt zich in het menselijk bloed. Daarnaast bevat het bloed stollingseiwitten, die er voor zorgen dat het lichaam beschermd blijft tegen heftig bloedverlies door bij een beschadiging van een bloedvat een stollingsproces in gang te zetten.

Het bloed speelt ook een belangrijke rol bij de temperatuur in het lichaam. Het is belangrijk voor de meeste cellen en stoffen in je lichaam dat er een bepaalde temperatuur wordt gehandhaafd, zodat elke cel en elk molecuul goed zijn werk kan doen. Hier speelt het bloed ook een rol bij: warmte die in het lichaam wordt geproduceerd, wordt afgevoerd naar de huid en de longen om zo het lichaam te verlaten.  Andere dingen waar bloed een rol bij speelt is het homogeen houden van de pH in het lichaam en daarnaast speelt bloed een rol bij de waterhuishouding in het lichaam. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.