De drie graden van heerlijkheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 03 August 18:27

     Een van de meest unieke leerstellingen van de herstelling is die van de graden van heerlijkheid. Deze leerstelling wordt in de Bijbel vluchtig genoemd. Christus zei: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen….’ (Johannes 14:2.) Paulus sprak over drie verschillende soorten lichamen in de opstanding. (Zie 1 Korintiërs 15:40-42.) Maar deze leerstelling wordt nergens zo duidelijk uitgelegd als in LV76 wat tevens bekent staat als “het visioen” Wilford Woodruff zegt hierover: ‘Ik wil alleen maar naar het “visioen”verwijzen als een openbaring die meer licht, meer waarheid en meer beginselen vermeldt dan welke andere openbaring in welk ander boek dan ook dat wij ooit gelezen hebben. Het maakt voor ons begrip duidelijk: onze huidige staat, van waar wij gekomen zijn, waarom wij hier op aarde zijn en waar wij na dit leven heengaan. Elk mens kan door die openbaring weten wat zijn aandeel en toestand zal zijn. Want alle mensen weten de wetten die zij naleven, en de wetten die zij hier op aarde naleven bepalen hun positie in het hiernamaals. Zij zullen door die wetten in stand worden gehouden en de zegeningen ontvangen die daartoe behoren.’ (JD, deel 22, blz. 146-147.)

       

     Dezen zijn van wie het lichaam celestiaal  is, van wie de heerlijkheid die van de zon is, ja, de heerlijkheid van God, de hoogste van allen, van wiens heerlijkheid geschreven staat dat de zon aan het uitspansel daarvoor typerend is. (LV 76:70.) De celestiale heerlijkheid is de hoogste van de drie graden van heerlijkheid die iemand na dit leven kan bereiken. Daar zullen de rechtvaardigen wonen in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus.

                                 

     En voorts zagen wij de terrestriale wereld, en zie, ja, zie, dezen zijn het die van het terrestriale zijn, van wie de heerlijkheid verschilt van die van de kerk van de Eerstgeborene, waarvan de leden de volheid van de Vader hebben ontvangen, ja, zoals de maan verschilt van de zon aan het uitspansel. (LV 76:71.)

     Zij, die stierven zonder wet, en wij bedoelen hiermee de heidense naties of door gebrek aan getrouwheid of door gebrek aan toewijding in het aardse leven, zullen al datgene ontvangen, waar zij recht op hebben. Ik bedoel niet dat zij allen van de celestiale heerlijkheid zijn uitgesloten want wie van hen zich in de geestenwereld bekeert en voldoet aan de voorwaarden, kan eveneens celestiale heerlijkheid ontvangen, maar het gros van hen zal hooguit terrestriale heerlijkheid ontvangen wat de tweede van de drie graden van heerlijkheid is die de mens kan beërven na het laatste oordeel.

       

     En voorts zagen wij de heerlijkheid van het telestiale, welke heerlijkheid die van een lagere orde is, zoals de heerlijkheid van de sterren verschilt van de heerlijkheid van de maan aan het uitspansel. (LV 76:81.) 

     Zij die gedurende hun leven in volstrekte onverschilligheid of minachting over de geboden en verordeningen leefden, het veronachtzaamden en verzuimden, hoeven niet te hopen of te verwachten, dat zij celestiale of terrestriale heerlijkheid zullen ontvangen. Zij zullen niet in staat zijn dit te verdragen want een vis kan niet op het droge leven. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.