Nederland op zijn smalst

Door Misterjoop gepubliceerd op Sunday 03 August 14:57

72b8111e9753f08c44a47201dc441d9a_1407073

Gisteren vond de gaypride plaats een jaarlijks evenement waarbij iedereen zichzelf mag zijn en laten zien wij hij is. Maar is dat echt zo? Nederland blijkt bij een afwijkende mening opeens niet zo tolerant te zijn. Wanneer je een mening hebt die in het straatje past is er niets aan de hand maar wijk je daarvan af dan wordt je door o.a. twitterend Nederland afgeslacht. 

 

Wat was er aan de hand? Een Groningse politie rechercheur tweette 

c22f3850a92f752aaacddbcc2bc267c6_1407071

Let op hij vind de gaypride een smerige vertoning. Dat is een mening over een evenement. Het is niet verboden om een mening te hebben over een evenement. Een politieagent die Koningsdag niets aan vind is niet meteen een gevaar voor de monarchie bijvoorbeeld.  Ook zullen er voldoende mensen zijn die carnaval onzin en extrovert vinden dat is toch ook geen bezwaar?

Maar de zogenaamde ruimdenkende vind het verschrikkelijk. Men moet een dergelijke evenement fantastisch vinden anders discrimineert men. Dat is toch de omgekeerde wereld? De gaypride een smerige vertoning vinden is niet hetzelfde als racist of homofoob zijn. Er zijn genoeg mensen die gaypride over the top en niets aan vinden zijn die mensen dan opeens racist? Er zijn zelfs homo's die er niets aan vinden en het zelf averechts vinden werken voor de acceptatie. Getuige reacties op de facebook pagina van AD

cb239114cbf2a20b195c8e20b0aa96f8_1407072

 78aea66f5db93b8ea695777119508256_1407072

Opvallend zijn de reacties van journalisten waarbij je toch hoor en wederhoor van zou mogen verwachten. Zo tweet Tosca Cell journalist voor o.a. de Viva 

6a1f4966720b9a172acc196975768b8d_1407071

Voor de duidelijkheid is het goed om artikel 1 van de grondwet er bij te nemen: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."  De gaypride een smerige vertoning vinden doet op geen enkele wijze inbreuk op artikel 1 van de grondwet. 

Het is een slechte ontwikkeling dat er bij sommigen geen plaats meer is voor meningen die afwijken van wat als de norm wordt gezien. Als Nederland echt een tolerant land is, is er ook plaats voor afwijkende meningen. Het is goed dat racisme bestreden wordt. Maar je moet niet het etiket racisme plakken op iets wat het niet is.

 

 

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Toch nog een tweede reactie.
Artkel 1 GW houdt een discriminatieverbod in. Dat is gericht aan de overheid en werkt verticaal.
De horizontale werking is vastgelegd in internationale verdragen waarvan het EVRM (het Mensenrechtenverdrag van de EU) rechtstreekse werking heeft en dus voor iedereen geldt. Verder geldt voor elke Nederlandse burger de Wet Gelijke Behandeling, en het discriminatieverbod (incl, het 'aanzetten tot discriminatie' in het Wetboek van Strafrecht. Artikel 90quater geeft een juridische definitie van discriminatie. De artikelen 137 c t/m g en 429quater stellen de volgende vormen van discriminatie strafbaar:
Discriminerende belediging
Aanzetten tot discriminatie van óf haat tegen groepen mensen
Verspreiden van materiaal met discriminerende inhoud
Deelnemen aan een organisatie met een discriminerend karakter
Opzettelijk discrimineren in uitoefening van ambt, beroep of bedrijf (misdrijf)
Niet opzettelijk discrimineren in uitoefening van ambt, beroep of bedrijf (overtreding).
Ook bedrijven vallen hier onder.

De GayPride provoceert heel bewust. Een viering van de vrijheid? Dat kan ook zonder de grenzen van de 'burgerlijke' tolerantie en moraal op te zoeken. Maar het doel is kennelijk om heel bewust negatieve reacties uit te lokken en vervolgens bij een negatieve reactie onmiddelijk weer in de 'slachtofferrol' te vervallen.
Dat het exhibitionistische character van deze vertoning, die rakelings langs artikel 239 Sr (openbare schennis van de eerbaarheid) gaat tot negatieve reacties leidt is voorspelbaar, en kennelijk ook wat de organisatoren van deze manifestatie beogen. Het is niet voor niets dat 'gewone' homo's zich daardoor beledigd en gebrandmerkt voelen.

Zou de gemeente Amsterdam ook een optocht van hetero's subsidiëren?
Ik vrees van niet. En dat is nu weer in strijd met het gebod van 'gelijke behandeling'.
E.e.a. nog afgezien van het feit dat er jarenlang met de subsidiegelden 'gerommeld' is.
Ieder het zijn of het hare, maar waarom er dan zo'n schreeuwend spektakel van moet worden gemaakt begrijp ik ook niet. Waarom iemand - politieagent of niet - er geen mening over mag geven of het halve land valt over hem heen en stigmatiseert hem als racist of homofoob, begrijp ik al helemaal niet. Tolerantie gaat blijkbaar altijd maar één kant op, die van de hardst schreeuwende minderheden.
Zulke reacties op twitter zijn net zo 'over the top' als die hele gay-parade. Typisch Nederlands overigens. Ben geen homofood, geen christen of andere godsdienst-fundamentalist, maar ik vind die hele gay-parade ook een gore vertoning waar iedereen zich aan staat te vergapen. Waarom moet je je op die manier in de spotlight zetten? Ik begrijp de noodzaak en de vorm waarom het plaatsvindt niet.
Positieve discriminatie is óók discriminatie en valt net zo goed onder artikel 1 van de Grondwet. Maar er zijn velen die dat wél gerechtvaardigd vinden, met name als het er om gaat om achterstandsposities weg te werken.

Er is geen achterstandspositie meer voor homo's in Nederland,
Dat betekent dat deze propaganda-happenings hier ook niet meer nodig zijn.
Wie wil demonstreren mag dat, maar dat Amsterdam met publieke middelen dit soort evenementen sponsort vind ik belachelijk, te meer omdat de stad Amsterdam dat geld wel beter kan gebruiken.

Ik heb geen moreel oordeel over homoseksualiteit, en ze mogen van mij optochten houden zoveel als ze willen, zolang ze zich maar aan de wet houden. Dus geen provocatief (strafbaar) exhibitionisme en geen belediging van mensen die niet in het 'roze' wereldbeeld passen. Maar e.e.a. met subsidies te faciliteren (door de lokale overheid) gaat mij veel te ver.
Die politieman uit Gronigen die dat seksueel expliciete vertoon 'goor' vindt mag die mening ook hebben, en uiten. Het is voor mij volstrekt duidelijk dat hij dat als privépersoon vindt. Of moet hij soms gemuilkorfd worden omdat hij toevallig bij de politie werkt?
Zo langzamerhand lijkt het er op dat de vrijheid van meningsuiting slechts voor degenen geldt die bewust provoceren, Je mag hier kennelijk tegenwoordig ongemoeid "Dood aan Israël" roepen, maar wee je gebeente als je de GayPride in de huidige vorm "goor" vindt. Het zal mij benieuwen of hij, onder druk van de verontwaardigde meute, nog van zijn baas op zijn donder krijgt.
Soms denk ik dat georganiseerde provocaties een volkssport aan het worden zijn, onder de paraplu van een (selectief) doorgeschoten tolerantie. Dat vind ik nu 'Nederland op z'n smalst'.
Fijn om het eens een keer gedeeltelijk niet met je eens te zijn.

Het is even goed om te vermelden dat art. 1 Grondwet gericht is op de overheid. De overheid dient gelijke gevallen gelijk te behandelen en zich te onthouden van het maken van ongeoorloofd onderscheid. Dit is de zogenaamde "verticale" werking van de Grondwet. Steeds meer echter gaat men er van uit dat artikel 1 GW ook een "horizontale" werking heeft. Ook het gedrag van burgers, bedrijven of instellingen wordt hierdoor steeds meer bepaald.

Wat voor mij uitmaakt is of de twitteraar zijn tweet heeft verzonden uit hoofde van zijn functie of gewoon als privépersoon. Ik weet niet hoe hij zich profileert. Vanuit zijn functie als overheidsdienaar heeft hij zich te onthouden van dergelijke uitspraken. Als privépersoon mag hij die mening hebben en hoeft hij zich m.i. alleen af te vragen of het wel verstandig is als hij ze in het openbaar doet.

Wat hij doet is een emotionele reactie geven, gekoppeld aan een waardeoordeel (gaypride = goor). Dan moet je niet vreemd opkijken als hij soortgelijke reacties terug ontvangt.

Jij veronachtzaamt de hele geschiedenis die aan de mogelijkheid dat er hier überhaupt een gaypride kan worden gehouden voorafgaat. Ik weet niet hoe jong of oud je bent, maar ik heb nog meegemaakt dat homofiele vrienden van mij voor dienst werden afgekeurd vanwege "geestelijke instabiliteit" (i.c. een S3-indicatie). In medische handboeken stond homofilie nog omschreven als een ziekte en afwijking. Ook weet ik dat begin jaren '70 - en zo lang geleden is dat niet - in de USA vanuit ultra-religieuze hoek kreten als "Slacht een flikker voor Christus" gewoon op tv mochten worden gepropageerd. Er is sindsdien gelukkig veel veranderd, maar er zijn nog legio landen waar onze homofiele medemensen moeten vrezen voor hun leven.

Ik zie de gaypride vooral als viering van vrijheid. Vrijheid, gewonnen na een lange, harde en vaak bloedige strijd. Dat het voor mij persoonlijk ietsje te uitbundig is en dat de nadruk veel te veel op het seksuele ligt, is trouwens ook een feit. Ik kan genieten van het vrolijke en positieve karakter en intens griezelen van het seksueel expliciete.

Jouw slotzin "Maar je moet niet het etiket racisme plakken op iets wat het niet is." slaat kant noch wal. Dan leg je artikel 1 GW veel te beperkt uit; dat artikel wil veel meer dan alleen racisme bestrijden.

Ik proef ook iets anders, iets wat ik wel begrijp, maar toch even "slachtofferig" wil noemen. Ik weet dat je uit christelijke visie schrijft en met mij zal je geen discussie hebben of de Bijbel homoseksuele handelingen afkeurt of niet. Die afkeuring staat er; het is gewoon een feit.
Ik weet ook dat homofilie en vooral homoseksualiteit een moeilijk thema is binnen kerken en onder gelovigen. Ik heb immense waardering voor het feit dat die thema's open en eerlijk worden besproken. Ook gelovigen voeren op dat punt een keiharde strijd. Religie is niet statisch, het evolueert, omdat kerkgemeenschappen ook evolueren.
He is makkelijk om in een reflex te schieten, zeker als je geconfronteerd wordt met een standpunt dat niet het jouwe is en waar je op religieuze grond moeite mee hebt. Dat is wat ik bij jouw stuk meen te proeven.

Als iedereen dat doet, dan krijg je inderdaad Nederland op zijn smalst. Smal denken, smal redeneren en smal handelen.
Volgens mij denk jij een stuk breder dan je in je stuk hebt laten zien... :-)

Ik ben een christen en ongetwijfeld speelt dat mee. De bijbel is inderdaad heel duidelijk over homoseksualiteit. Dat erkennen zal ongetwijfeld niet de populariteitsprijs opleveren maar ik kan het ook niet anders maken dan dat wat er staat.

Maar dit gaat niet over homoseksualiteit. Dit gaat over de gaypride. Daar een mening over hebben staat los van hoe je over homoseksualiteit denkt. Wanneer mensen negatief staan tegenover homoseksualiteit mag je veronderstellen dat men ook tegen de gaypride is. Maar dat is niet omgekeerd evenredig. Wanneer je de gaypride een smerige vertoning vind is dat niet 1 op 1 hetzelfde als homoseksualiteit smerig vinden. Dat is een conclusie die mensen er zelf aan verbinden maar de bewuste agent niet heeft gezegd.

Zoals gezegd zijn er zelfs homoseksuelen die de gaypride maar onzin en zelfs averechts vinden werken. Dat zegt men ook die zijn dan allemaal racisten?

Ik durf de stelling wel aan dat geen enkele rechter zal zeggen dat de tweet racistisch is. Omdat het niets anders is dan een mening over een gebeurtenis. Niet over de persoon. Wanneer je een hekel hebt aan voetbal betekend dat niet meteen dat je bijvoorbeeld Arjen Robben niet mag.

Aan een tweet kun jij je eigen conclusies en waardeoordeel aan verbinden maar dat heeft geen enkele juridische waarde. Dat doe jij ook je geeft aan welke waarde er voor jou aan de gaypride zit maar dat zal voor ieder mens anders zijn.
Dat bedoel ik met het etiket racisme er op plakken. Mensen vinden het na hun beleving racistisch dat wil niet zeggen dat het feitelijk zo is.

Overigens ben ik wel van mening dat het van deze agent niet handig was. Hij had kunnen verwachten dat dit veel ophef zou geven. Maar ik vind dat deze agent niet over de streep is gegaan. Al was het niet handig van hem.

En wat betreft mijn leeftijd ik reken mijzelf nog in de categorie jong.

Dat religie niet statisch is en evolueert is een terechte constatering. Alleen is het goed om een onderscheid te maken tussen religie en geloof. Religie is een godsdienst. Geloof is een persoonlijke levensovertuiging. Het kan dus zo zijn dat je een godsdienst aanhangt je hebt voldaan aan de normen zonder gelovig te zijn.

Ik geloof dat de bijbel Gods woord is en nog steeds van toepassing is zowel in de situaties van 745 als in 1896 en het nu. Dat betekend voor mij niet dat je als Amish moet gaan leven want techniek is verkeerd. Maar wel conform de wetten zoals God ze gegeven heeft.
Vraag ik me eigenlijk stiekem af hoe je over de rol van vrouwen denkt. Ook daar is de bijbel nogal stellig in volgens mij
Daar wil ik best een duidelijk openbaar antwoord op geven. Ik heb geen specifieke mening over de rol van vrouwen in zijn algemeenheid. De bijbel schrijft over de verdeling van mannen en vrouwen maar dit geldt binnen de geloofsgemeenschap niet in de maatschappij.

Ik heb geen enkel probleem met vrouwen in bestuurdersfuncties mits zij de kwaliteiten bezitten die daarvoor benodigd zijn. Helaas hebben wij in Nederland niet iemand van het kaliber Merkel bijvoorbeeld.
Ik ben het volmondig met die agent eens. Homofilie is trouwens verboden door God.
Wat heerlijk om die artikelen van jouw te lezen die precies verwoorden wat veel mensen denken. Ik ben het weer eens helemaal met je eens.
Bedankt voor het compliment Beta. Het is overigens niet mijn bedoeling om te schrijven wat veel mensen denken. Ik schrijf wat ik denk en indien dat overeenkomt met wat anderen vinden is dat mooi. Maar dat is niet mijn doel.