Israëls optreden disproportioneel ?

Door Misterjoop gepubliceerd op Sunday 03 August 02:32

Flickr_-_Israel_Defense_Forces_-_Karakal

 

De laatste weken lees en hoor je op veel plekken dat het handelen van Israël disproportioneel zou zijn. Men duid dan op het aantal slachtoffers aan Palestijnse kant versus die aan Israëlische kant. Wanneer je aan hun vraagt wat is dan proportioneel krijg je veel al geen antwoord. Of dat weet ik niet. Ik weet alleen dat dit disproportioneel is. Dat is merkwaardig enerzijds beweren dat je weet wat het is anderzijds ontkennen. 

Het conflict tussen Israël en Gaza is een militair conflict. Wanneer je wilt weten hoe het zit is het raadzaam om te rade te gaan bij militairen. Die kunnen immers het best de situatie beoordelen. Politici hebben allerlei redenen om dingen wel of niet te veroordelen. Vaak hebben die te maken met  hun achterban. Daarnaast zijn er weinig politici met enige militaire ervaring en kennis dus spreken ze over dingen waar ze helemaal geen kaas van hebben gegeten.

Hans Knoop schreef daarover in NRC: Pariteit en proportionaliteit zijn verschillende begrippen. Ze worden in de kritiek op Israël steeds door elkaar gehaald. Pariteit (gelijkwaardigheid) kent men in het humanitaire oorlogsrecht niet, en voor de vraag of een militair optreden proportioneel is dienen andere criteria te worden gehanteerd dan uitsluitend het tellen van het aantal doden aan weerszijden.

Om te beoordelen of het geweld proportioneel is moeten er andere vragen worden gesteld: De eerste vraag is of er voor Israël een noodzaak is militair op te treden. Die vraag lijkt met met het aantal raketten vanuit Gaza op doelen in Israël snel beantwoord. 

De tweede vraag is de zogenaamde subsidiariteitsvraag. Hierbij is de insteek dat het lichtste middel wordt ingezet om een doel te bereiken. Een ingrijpender maatregel is alleen toegestaan als met een lichtere niet kan worden volstaan. Heel concreet betekend dit kan de militaire doelstelling van Israël, het uitschakelen van raketinstallaties en tunnels bereikt worden met minder militair geweld. Of door op een andere manier te opereren zodat er minder burgerslachtoffers vallen, hierbij rekeninghoudend met menselijke schilden. 

Het interessante is dan dat tot nu toe geen enkele militaire deskundige met een uitvoerbaar alternatief is gekomen. Slechts de Britse kolonel b.d. Richard Kemp, voormalig commandant van de Britse troepen in Afghanistan heeft kritiek. Hij is van mening dat het Israëlische leger harder zou moeten doorstoten en de oorlog met desnoods meer burgerslachtoffers in kortere tijd zou moeten beëindigen. Kemp kwalificeert het Israëlische leger als het „meest morele leger ter wereld”.

Dan is de vraag van de proportionaliteit, evenredigheid aan de orde. Daarbij wordt niet er niet gekeken of er aan de ene kant aanzienlijk meer slachtoffers dan aan de andere kant vallen.  Maar wordt uitsluitend getoetst of de militaire doelstelling wel opweegt tegenover het aantal slachtoffers dat het realiseren ervan vergt. Men schiet niet met een kanon op een mug.

Maar dat betekent niet dat elke vorm van overkill of overdadig machtsvertoon per definitie disproportioneel is. Als een bankrover een bankemployee gijzelt en een pistool op zijn hoofd zet na eerst drie keer in het plafond te hebben geschoten, betekent dat niet dat ook de politie slechts een enkele agent de bank mag insturen met de instructie eveneens maximaal drie keer in het plafond te schieten. We zien dan in een dergelijk geval een overmacht aan politie op de crimesite, compleet met pantserwagens en scherpschutters. 

Pariteit en proportionaliteit zijn dus volstrekt verschillende begrippen en worden in de kritiek op Israël onophoudelijk door elkaar gehaald. Dit zou kunnen komen door dat de gene die kritiek hebben geen militairen zijn daar geen inzicht en kennis over hebben. Maar zich wel uiten over een militaire kwestie. 

Flickr_-_Israel_Defense_Forces_-_Iron_Do

Voor wat betreft de proportionaliteit wordt in de Gaza-oorlog ook voorbij gegaan aan de doden die onder Israëlische burgers hadden kunnen vallen indien het land zich middels de Iron Dome en schuilkelders niet adequaat tegen de raketregen zou hebben weten te beschermen. Het wordt in feite Israël kwalijk genomen dat zij haar burgers zo goed beschermd. Zelfs indien slechts een beperkt aantal raketten doel zou hebben getroffen, zou het aantal burgerslachtoffers aan Israëlische kant een veelvoud van dat in Gaza zijn geweest. Uit het vijfentwintig keer hogere aantal slachtoffers in Gaza wordt door vele commentatoren en politici ook het ongerijmde bewijs geconstrueerd dat Israël in deze oorlog de schuldige partij zou zijn. Alsof het tellen van lijkzakken ooit als bewijs heeft kunnen dienen voor de vraag welk van de partijen de schuldige is. Alsof het sportwedstrijd is, jij hebt de meeste jij de minste jij hebt gewonnen of verloren. Nog afgezien van het feit dat in het oorlogsrecht deze vraag niet aan de orde komt.

Tijdens de tweede wereldoorlog zijn er bijvoorbeeld in Europa meer Duitsers gesneuveld dan Amerikanen. Betekend dat dan dat Hitler goed was en Roosevelt slecht? Dat begrijpt iedereen dat het niet zo werkt. Maar in het licht van de oorlog in Gaza wordt het opeens anders gezien.

Zo vind de SP het opeens nodig om de ambassadeur van Israël op het matje te roepen. Emile Roemer en Tiny Kox, leiders van de SP-fracties in Tweede en Eerste Kamer, vinden dat Timmermans duidelijk moet maken 'dat voortzetting van de operaties van het Israëlische leger in Gaza voor Nederland volstrekt onaanvaardbaar is', zo schrijven zij Timmermans zaterdag. Wat betreft de SP is de boodschap dat 'indien deze ontoelaatbare geweldsexplosie niet stopt, er onvermijdelijk gevolgen zullen zijn voor de relaties tussen Nederland en Israël'.

In het licht van het voorbeeld van de tweede wereldoorlog, had de SP dan ook de Amerikaanse ambassadeur ontboden?

Wanneer Roemer en Kox zich hadden laten voorlichten door een militair expert waren zij waarschijnlijk tot een ander oordeel gekomen. 

Sowieso ben ik van mening dat het vanuit Nederland wel erg makkelijk roepen is dat Israël dit en Israël zo moet handelen. Wij zitten niet in dat conflict en kunnen ons moeilijk voorstellen hoe het is om daar te leven met allemaal vijanden om je heen. Je mag je dan beschermd weten met een Iron Dome en dat wordt je dan nog kwalijk genomen ook.

 

bron: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/29/israels-optreden-helemaal-niet-zo-disproportionee-1404890 http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3709758/2014/08/02/SP-ontbied-ambassadeur-van-Israel.dhtml

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Eindelijk een realistisch artikel!
Kan mij er helemaal in vinden.
Zeker weten...

http://www.telegraaf.nl/buitenland/22926021/__VN__aanval_op_school_misdaad__.html
Het is natuurlijk verschrikkelijk dat kinderen getroffen worden op deze manier. De vraag is natuurlijk of het bewust is gedaan. En of er raketten in of nabij de school werden afgeschoten of opgeslagen lagen.

Oorlog is verschrikkelijk maar we moeten zo realistisch is dat een oorlog zonder onschuldige slachtoffers wel een hele naïeve gedachte.

Krijg de indruk dat sommige mensen wel dat soort irreële verwachtingen hebben van bijvoorbeeld Israël.
Ja, ik vind Israël echt op dit moment disproportioneel, ga maar even graven in de acties en handelingen van de Mossad. Wel een goed artikel, dat wel...
Op welke andere manier zou Israël dan de raketten en tunnels onschadelijk moeten maken? Tenzij je vind dat het acceptabel is Hamas raketten op Israël mag blijven afvuren.
Wat de SP en andere politici betreft:betreft - daar geeft David Pinto wel een verklaring voor:
"...Kortom, kom niet aan Marokkanen. Maar goed, een beetje Joden pesten is geen probleem. Debatteer rustig en beheerst over de multi-culti samenleving, maar vloek gerust je ziel uit je lichaam als je het over Israël hebt....
Kan het erger worden in Nederland? Ja zeker. Dit is maar het begin van grote ellende.
Dat er tig aangiftes werden gedaan tegen Wilders is omdat het bij hem om Marokkanen (moslims) gaat. Ruim een miljoen. En electoraal betekenen zij vele malen meer dan de veertigduizend joden in Nederland. Niet eens genoeg voor één zetel. Dat electoraal belang wordt vanzelf groter en laffe Nederlandse politici à la van Aartsen zullen meer en meer buigen voor moslims.
Nederland herneemt langzaam maar zeker weer haar positie die zij had bij WO II. Er komen vanzelf meer en grotere groepen die om de dood van Joden harder, luider en vaker gaan roepen. En de slappe, naïeve en laffe van Aartsen’s zullen steeds vaker roepen: ‘niets aan de hand’. Wacht nog maar even en je zult zien dat het nog erger wordt...."

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/07/gastcolumn_hysterie_en_de_gevo.html

Spookdiertje zegt: Het zijn steeds dezelfde krachten in onze samenleving die met de wolven heulen: Amerika is per definitie de grote boosdoener en onderdrukker van vrijheidslievende naties, de Joden zijn immens rijk, wie rijk is is gemeen, en wie arm is heeft heeft altijd gelijk. Dat gaat er in als zoete koek, ook bij de domme Nederlandse meelopers die denken dat ze het voor de "zwakkeren" in dit conflict moeten opnemen.
Of dat nu terroristen zijn of niet maakt dan niet meer uit. Zodra Hamas weer beelden van dode kinderen de wereld instuurt slaat de hysterie toe en vertroebelt het verstand. Dat Hamas het zelf in de hand heeft om het bloedvergieten te beëindigen door gewoon de tunnels dicht te gooien en de raketten in te leveren (wie is eigenlijk de agressor?) speelt dan geen rol meer.
Onze politiek kijkt, zoals gebruikelijk, alleen maar naar de electorale gevolgen. Het is te hopen dat op den duur het verstand en het fatsoen weer de overhand krijgt, maar ik zie het ook somber in.
Voor hysterische ultra-linkse dwarsliggers als Anja Meulenbelt gaat de houding van de SP nog niet ver genoeg. Die is nu uit de partij gestapt omdat zij vond dat er te weinig SP-kopstukken aan de haat-demonstraties tegen Israël deelgenomen hebben. Haar radikale ex-partijgenoten vinden nu dat de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen moet worden.
Hoe lang zal het nog duren voordat er hier de eerste Anti-Israël partij opgericht wordt? Ze zijn in elk geval verzekerd van de stemmen van de kiesgerechtigde muslims in NL (méér dan een half miljoen) en die van alle Nederlandse Amerika- en Israëlhaters, plus natuurlijk de nog steeds in de schaduw opererende Neo-nazis.
Het spookdier denkt dan weer, zoals wel vaker, dat nogal eens vergeten wordt dat ook de nationalsocialisten socialisten waren. Zoals gebruikelijk geldt ook hier: les extrèmes se touchent. En massahysterie is ook in Nazi-Duitsland het vehikel geweest dat uiteindelijk tot de bekende excessen geleid heeft. Hoever zijn wij hier nog verwijderd van een nieuwe versie van "Jud Süss"?
Het meest trieste daarbij is dat de onderliggende reden niet eens kwaadwillendheid is, maar gewoon domheid.
Disclaimer: Spookdiertje heeft geen Joodse familie of relaties.
Je hebt helemaal gelijk. Hamas is een terroristische organisatie. Al Quaida en IS mogen toch ook aangepakt worden, daar hoor je niemand over!
Ben het eveneens helemaal met je eens.