Het laatste oordeel

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 27 July 17:36

     Het laatste oordeel is een toekomstige gebeurtenis waarbij wij allemaal voor de rechterstoel van Christus zullen staan om naar onze werken geoordeeld te worden. Ik denk dat het Schriftuurlijke gebod "oordeelt niet" voornamelijk met dit laatste oordeel te maken heeft, want in het Boek van Mormon staat dat de mens niet zal oordelen; want Mij is het oordeel, zegt de Here (Mormon 8:20). 

                    

     Ik denk dat dit gebod gegeven werd omdat wij veronderstellen dat we een definitief oordeel uitspreken als we beweren dat iemand naar de hel (of de hemel) gaat voor iets wat hij gedaan heeft. Als we dat doen, en de verleiding is groot om dat te doen, schaden we onszelf en de persoon die we veroordelen.

     Het gevolg van de poging om een definitief oordeel over een ander uit te spreken, staat gelijk aan de invloed op een sportman en de toeschouwers als we het resultaat van een wedstrijd zouden kunnen beoordelen. Om dezelfde reden mogen wij geen definitief oordeel uitspreken over het resultaat van iemands levenslange levensstrijd op aarde.  

     We mogen geen definitieve oordelen uitspreken omdat we niet de nodige kennis en wijsheid hebben. We zouden zelfs de verkeerde normen hanteren. Het is de manier van de wereld om onderscheid tussen winnaars en verliezers te maken. De Heer zal bij het laatste oordeel zijn volmaakte kennis van de wet gebruiken waaraan die persoon onderhevig was, en oordelen op basis van de omstandigheden, motieven en handelingen in zijn of haar hele leven.  

           

     De mens zal meewerken aan zijn eigen oordeel want het lichaam van de mens slaapt de slaap des doods maar de geest blijft leven en de verslagen van zijn daden worden bijgehouden, die zullen niet sterven. Er is geen bederf of vergeetachtigheid  aan verbonden en zijn daden zullen een levendige herinnering bewaren aan datgene wat gebeurde voordat de dood het lichaam van de ‘altijd levende’ geest scheidde. 

                     

     Tijdens het laatste oordeel zullen de geheime gedachten van alle mensen geopenbaard worden in de tegenwoordigheid van Hem waar wij mee te maken hebben en wij kunnen dan niets verbergen. Het zal vergeefs voor een mens zijn om dan te zeggen: "Ik heb dit of dat niet gedaan". Het gebod zal zijn dat de levenswandel wordt gelezen en wordt uitgepluist want het is het verslag van datgene wat hij van zichzelf heeft gemaakt en het zal ook zelf van deze dingen getuigen terwijl allen dit kunnen horen en zien. Indien een man gefraudeerd heeft tegenover zijn naaste of gemoord heeft of overspel gepleegd of iets anders heeft gedaan en dit wil bedekken, zal dat onmogelijk wezen. Hij kan niet anders dan zelf zijn eigen geschiedenis vertellen en tegen zichzelf getuigen. Jezus zal in gerechtigheid de persoon oordelen, rechtvaardigen of berispen. Een mens zal niet geoordeeld en veroordeeld worden omdat men iets heeft gehoord of gezien, maar om het verslag wat de mens van zichzelf in zijn geheugen gegrift heeft staan en niet kan liegen. Op die oordeelsdag zal het geheugen van de mens voor God en de engelen geopend worden en daarover zullen zij rechtspreken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.