Babylon is gevallen, vertaling

Door Dutchpatriot gepubliceerd op Thursday 24 July 16:05

Babylon is gevallen

https://www.youtube.com/watch?v=RnKjAiiKtdc

door Kate of Gaia

 

De stad Babel/Babylon wordt gezien als een ‘archetype’ van de bron van immens kwaad

en als het machtscentrum van de tegenstrevers van alle levende mensen van goede wil.

Daaruit is tevens een (tijdelijke!) “Babylonische spraak-verwarring” voortgekomen.

 

 

1. De NAAM: is de meestersleutel (loper) tot het gehele systeem/het Kroon Corporaties spel. De NAAM is namelijk de borgpen van het volledige ‘juridische’ systeem/controle concept. Zonder een wettelijke naam, die jouw eigen toestemming is door je te identificeren met de betreffende naam, kunnen de systeem vampieren zich letterlijk niet langer voeden met jouw levenskracht, levensbloed, producten en creaties noch met jouw bron van energie, die kenmerkend tot uiting komt in de materiële zaken die wij verzamelen.

Het is slechts jouw INSTEMMING om een ‘wettelijke’ naam/teken van het beest te zijn/te hebben/te gebruiken, die het systeem NODIG heeft, om jouw onvoor-waardelijke spirituele contract/’deal’ met de duivel motief van kracht te laten zijn, met jou als slaaf en het systeem als de meester.

Als bewijs hiervoor kun je kijken en zien in welke mate bij jouw leven en bestaan een “wettelijke naam” betrokken en ‘vereist’ is en dan zie je hoeveel controle het systeem daarmee over jou heeft.

 

2. REGISTER/REGISTRATIE etc. : alle dingen die geregistreerd zijn, zijn met toestemming en instemming VOLLEDIG OVERGEGEVEN/OVERGEDRAGEN aan de Kroon Corporatie zonder wettige toevlucht/rechtmatig herstel totdat dergelijke registraties verwijderd en ontmanteld zijn door het onthullen van de INTENTIE/OPZET van diegenen die de Kroon Corporaties dienen om (bewust of onbewust) fraude te plegen.

Voorbeeld: een kind dat is GEREGISTREERD is STAATSEIGENDOM geworden door onwetende instemming, daar de waarheid betreffende REGISTRATIE niet naar voren werd gebracht, dat het de oorspronkelijke intentie is van de eigenaren der dienaren van de Kroon Corporatie om mensen onwetend hun kinderen te laten aanbieden in slavernij van de ziel, en zodoende ook van het lichaam. Het is de Ziel waar zij feitelijk op uit zijn, dus onthoud dat.

 

3. GELD, GOUD, ZILVER, EIGENDOM, BITCOIN etc. zijn allemaal ILLUSIES van ‘waarde’, terwijl JIJ de ware schepper bent van alle materiële manifestaties daarvan. Geld, uiterlijke waarde, is het instrument geweest, ingezet als een infiltrant, als “tussenpersoon” die het aftappen van jouw kracht mogelijk maakte.

 

Geld etc. heeft alleen waarde als men verleid/bedrogen is dat te geloven.

Deze illusie is de ultieme afleiding en letterlijk de vernietiger van scheppende zielen. Alle geld is gebaseerd op het ziels contract dat bekend staat als de GEBOORTEAKTE.

 

4. GEBOORTEAKTE: het ERFZONDE CONTRACT.

De NAAM die jij opvat en ‘claimt’ als de jouwe is NIET jouw schepping.

Je ‘veronderstelde naam’ werd gecreëerd door je ouders/familieleden/ adoptiefamilie, NIET door jou. Dit is een originele schepping die gemanifesteerd is door een ander, die op zijn beurt weer GEREGISTREERD is,

waardoor deze EIGENDOM is van de Kroon Corporatie, zoals boven vermeld.

Door middel van deze misleiding was en is jouw ziel letterlijk tot slaaf gemaakt en is ALLE GELD/SCHULD gecreëerd.

Er is een SCHULD-OBLIGATIE “waarde” gezet op de GEBOORTEAKTE die gebaseerd is op de vooronderstelde opeenstapeling van BELASTINGEN, LENINGEN en SCHULDEN die ieder geacht wordt te betalen zolang men deel uitmaakt van dit systeem van FRAUDE jegens de mensheid.

Voorbeeld: Als verwacht wordt dat iemand een bepaald bedrag aan belastingen etc. zal opbrengen tijdens diens leven, wordt aan de obligatie een SCHULD “WAARDE” toegekend. Een kind dat geboren wordt in een rijke familie zal een hogere schuld-obligatie waarde hebben dan iemand die tot een verondersteld ‘lagere’ inkomensgroep behoort.

Dit is zeer geslepen slavenhandel, waardoor de mensheid met de strategie van “verdeel en heers” in het SLAVEN/KASTE/HIERARCHIE systeem gehouden wordt dat de gehele planeet omvat.

 

5. BEHEERSING EN CONTROLE: De rechtbanken en de regeringen zijn intern de systeemslaven, zij zijn gekocht en betaald, terwijl POLITIE EN LEGER het externe, feitelijke beheersings- en controle aspect vormen, als frontlinie waak-honden en angst uitvoerders voor de toplaag bóven de rechtbanken en regeringen, zoals de BANKEN en de GODSDIENSTEN/GELOOFSSYSTEMEN

en degenen die deze controleren.

 

De rechtbanken en regeringen zijn enkel de vulling binnen deze ‘sandwich’ van misleiding en zinsbegoocheling. Zonder de mogelijkheid tot CONTRACT door middel van een NAAM op het allereerste (frontlinie) niveau, wordt het hele controlesysteem vernietigd, vooral degenen aan de top van deze geestelijke slavernij piramide. Zonder de NAAM zijn alle niveaus daarboven per saldo

volledig uitgeschakeld.

6. DE DRIEVOUDIGE KROON: Deze bestaat uit ROME, de CITY OF LONDON CROWN CORPORATION en WASHINGTON D.C. Zij zijn de kwaadaardige drie-eenheid van de “3 in1, 1 in 3” zoals duidelijk geïllustreerd in de PAPAL TIARA,

een drievoudige kroon die opeenvolgende pausen sinds de 14e eeuw dragen.

Godsdiensten/geloofssystemen om overtuigingen, brein en bewustzijn van mensen aan te sturen, banken en ‘recht’banken om geldstromen en obligaties te sturen en beheersen, en de wereld politie/krijgsmacht om tegenstand en opstand te verijdelen en tevens als frontlinie aannemers voor zielsextractie, d.w.z. om jouw zielekracht af te tappen/weg te zuigen.

 

7. HEERSERS DER DUISTERNIS: Dit is de ware aard van het spel waarvoor het gros van de mensheid blind is. Godsdiensten zijn gebruikt om jou van de Bron te scheiden, door iedereen te doen geloven dat ‘god’ iets externs buiten ons zelf is en vervolgens een “verlosser” programma te gebruiken om dat geloof te bekrachtigen. Geld is het gereedschap dat gebruikt is om mensen in een

louter materiële/fysieke ‘werkelijkheid’ te houden, door hen zover te krijgen alles te voorzien van een “externe waarde”/ een prijskaartje dus, terwijl er

zonder mensen en hun creativiteit niets van hun creaties zou bestaan.

Lichamelijk letsel en dood zijn de dreigings-gereedschappen gebruikt voor het in bedwang houden en overheersen van jouw ware essentie welke de hele schepping is.

Andere werktuigen die gebruikt worden tegen mensen zijn de taal/talen, met de corruptie van de pure frequentie-intentie, door veelvoudige betekenissen

van dezelfde geluiden/frequenties, WOORDEN en SPELLINGEN gebruikend,

(N.B. in het Engels betekent ‘spellen’ o.a. begoochelen/betoveren!) waarmee onze energie HUN illusies en controlesysteem binnen geleid wordt.

Deze wezens/entiteiten KUNNEN zelf niets creëren omdat ze zielloos zijn, en daardoor volkomen krachteloos. Zij gebruiken ONZE energie.

Zij weten dat en zijn absoluut doodsbang omdat dit hun ondergang betekent,

voor eens en voor altijd.

Wij zijn leven-met-bewustzijn, terwijl deze wezens bewustzijn-zonder-leven/ziel/geest zijn. Zij zijn COMPLEET EN UITSLUITEND AFHANKELIJK van het verkrijgen van onze TOESTEMMING oftewel ons geestelijke contract/ overeenkomst, en die wordt makkelijk verkregen via de misleiding met de NAAM, waarmee mensen afgekocht en ego’s gekoesterd worden.

 

Hun hele kaartenhuis/piramide is GEBASEERD op dit FEIT.

Wij zijn de brandstof voor hun systeem/voertuig.

Zonder geestelijke brandstof zijn zij geruïneerd.

 

Het grootste programma waar wij tegenaan lopen met de massa’s, is het regelrechte ongeloof in de eigen kracht en in wie men zelf IS.

Er is een meesterlijk werk gedaan om de mensheid tot dit niveau van geestelijke zwakte en complete onwetendheid te brengen. Dit was ook de intentie achter het corrumperen van oeroude waarheden, het her-schrijven van onze geschiedenis, en het presenteren daarvan in scholen en kerken en op alle niveaus van de ego genootschappen en de academische wereld.

herhaal een leugen vaak genoeg en de mensen zullen het geloven.

En: het is veel makkelijker om een gigantische leugen aan de massa’s te verkopen dan aan ons één voor één.

De media zijn daarom het belangrijkste instrument van denk-aansturing en manipulatie om de leugens te bekrachtigen, waar wij als kinderen al mee werden volgestopt en tot op de huidige dag.

 

Wij hebben vele zielloze wezens op onze planeet, waarvan de overgrote meerderheid zich bevindt in machtsposities en controlerende funkties, on-geacht of het nu politie is, justitie, media, kerken, overheden, scholen, of krijgsmacht, op ALLE niveaus. Angst is hun enige instrument.

Wanneer men echter zijn eigen ware en onsterfelijke wezen ziet, wordt men onaantastbaar, letterlijk.

De massahypnose van de mensheid is diep en je zult alle vormen van weer- stand ontmoeten, van vrienden, familie, collega’s etc. dus doe geen moeite om diegenen wakker te maken die met hun eigen instemming dood zijn.

De feiten om dit te onderbouwen en bewijzen zijn er allemaal, voor ieder te zien, dus het is aan hen om te kijken, niet aan jou. Plant eenvoudig een zaadje en loop verder. Zij zijn hetzelfde als degenen in de allegorie van Noach, die te

laat bij de ark aan kwamen, laat hen allegorisch verdrinken.

 

Wij zijn NU op het hoogste punt van de vernietiging van deze wezens voor eens en voor altijd, en zij halen nu al hun angst-porno, illusie-PR en horror-scenario’s uit de kast. En in dat proces brengen zij hun eigen schip tot zinken, terwijl ik alleen een ander/beter gereedschap aandraag: JIJ en alleen JIJ kunt jezelf redden en niemand anders, dus stop je dodelijke reddingsakties.

Laat de doden de doden begraven en misschien zullen zij het in een volgende passage gaan ‘begrijpen’, doch zij zijn NIET jouw verantwoordelijkheid.

Blijf op koers.

De weg naar huis is de weg van waarheid en niets dan waarheid, niets anders. Je bereidheid om in waarheid te staan is alleen de jouwe en de mate waarin je stand houdt is gelijk aan de mate waarin je geestelijk onaantastbaar wordt en, als gevolg daarvan, fysiek onaantastbaar. Zo boven, zo beneden immers.

Hier is geen “middenweg” of compromis, je bent in OF uit Babylon.

Je bent meester OF slaaf, sterfelijk OF onsterfelijk.

De ziel, JIJ, bent oneindig, terwijl het lichaam eindig en sterfelijk is, slechts een biologische computer die jij bestuurt.

Je computer werd geïnfiltreerd en gecorrumpeerd (reptielenbrein/hersen- stam/samengesmolten chromosomen) en afgesplitst van de hart-bron-geest.

De wezens zonder ziel hebben geen empathisch vermogen en zij kunnen daardoor geen compassie opbrengen, dus verwacht dat ook niet van hen.

Zij zijn gelijk aan de Terminator Droids in de film, geprogrammeerd om te overheersen en te doden zonder wroeging en zij zijn makkelijk te herkennen.

Zij zijn overal, ook in je eigen familie, vriendenkring etc. en het enige wat je te doen hebt is je weg daar doorheen ‘voelen’, op gevoel je weg vinden.

Laat je instinct en je hart je kompas zijn.

 

We zijn de realiteit van deze parasieten nu met groeiende snelheid aan het opschonen, daar universeel recht en de natuurwetten opperste heerschappij hebben, en niemand deze kan en zal overtreden.

 

Zij zijn meesters in misleiding, dus laat hen je eigen liefhebbende compassie niet TEGEN jou zelf gebruiken (wat een van hun sterkste hulpmiddelen was).

De mens-achtige bio-borg wezens zijn al levenloos en zijn volledig afhankelijk

van de mogelijkheid om het leven uit jou weg te zuigen. Maar, zoals iedere vampier: zij kunnen jouw realiteit niet binnenkomen ZONDER uitnodiging.

Ieder gebruik van de “wette-lijke NAAM” is de enige uitnodiging die zij nodig hebben, zodat je het beste al je banden kunt verbreken en daar volledig mee instemmen.

Als je dit concept begrijpt, heb je de marionettenkoorden al verbroken en komt je causale vermogen/scheppingskracht direkt al terug, evenredig aan je vermogen om verantwoording te nemen voor deze ultieme kracht.

 

Aan de ‘zombies’ (en jij weet wat je bent): jullie tijd is voorbij, jullie oplichterij en bedrog zijn krachteloos, en NU, moment na moment, worden jullie gewist uit het bewustzijn als de parasieten die jullie zijn.

Wij, van de levende ziel, zijn wakker, welbewust en waakzaam en bevrijden onze realiteit en waarheid waar die van jullie nooit heeft bestaan.

Kortgezegd: ja, jullie zijn gedoemd.

 

Een mooie dag verder!

Kate

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel