Titel

Door Johanenjannievanklinken@kpnmail.nl gepubliceerd op Tuesday 15 July 20:13

Mooi en lelijk gaan zo vaak samen

Hoe mooi is niet een zwarte kraai die parelt in de zon , wat steken de mooie zwanen hun glanzense zilveren nek diep in het zwartste water , wat kan een zwarte donderstorm in ons verstand toch niet diep een schone pijl van verwondering afschieten , wat staan soms de ogen van een beul niet in liefde te schitteren bij pas nieuw geboren konijnjes , het is op de zwartste modder wegen niet altijd even glad , er staan soms zulke mooi opgerichte klippen teer begroeit met bloemen en struiken

ja zelfs boven de oorlogsvelden van dood en verwoesting , leeft de zang van heerlijkheid onder de ergste moordwolken van de dood gewoon door , als de dolfijnen sterven van nare menselijk dwaasheid , zo geven de zeeen een nieuw geheim van lofg en dank schoonheid weer , stoute en geheime fouten en droeve menselijke raadselen zij hebben ook een zeer goede keerzijde van verrasende inhoudsvolle waarde , aan de pijnlijkste ellende van de meest indringenste zorg of moeite zit ook een keerzijde van grenzeloos vermogen tot waardevolle troost en zegenrijke liefde . zelfs onder een gebroken put kan zich een nieuwe waterwel aandienen  ook al zijn blaren onder je voetzolen erg pijnlijk naar en lastig , op elke weg waar je haast en ongeduld word getempert ,krijgt echte schoonheid de lof die zij verdient , hoe vaak en dikwijls ziet men de natuurlijke glans op de schepping het aller scherpst als er een een bepaalde zorg of moeite zich bevind in of buiten ons lichaam

onze geest is een microscoop die het beste werkt met de loep van een zekere mate van verdrukking , genoeg hierover . in de zwartste kijkdoos kunnen gaten zaten die gouden daglicht welkom heten . soms dragen ook mensen lelijke namen in de volksmond , maar wat uit de de mond van het volk word gespogen , kan wel de redding zijn voor de enige zoon van de koning , want aan het anker van de roestigste laster hangt zo vaak de verborgen ketting van de ware eer en de rust van de roem der eenvoudigen te wachten , hoe dikwijls groeien er de schoonste bloemen op juist op plaatsen waar de drekhoop van bedrog en misleiding is verwijdert ...als de lawine is gevallen en de voet van de berg ligt bedekt , wat is de schoonheid van het leven dan niet in extereme mate verhoogt ..de wereld kreunt op haar assen , en het plankier der tijden vertoont scheuren en gaten haast zonder getal,maar ook het ware hart voor schoonheid en van de schoonheid zelf het blijft kloppen en bonzen , ook al springen de rivieren van menselijke droefheid hoog boven de toppen der  bergen uit en laten de krachten van de ziel der geschiedenis zich los , zoals een huidschilvert van het lichaam , de hoop der levenden is gewortelt in het licht Van De Levende God der Goden , er bestaat geen traan , waarachter zich geen gouden lach schuil kan houden

er is geen molshoop van menselijke smart zo ellendig diep , dat deze niet kan worden ondergraven ten goede , de dood kan wel als een koning de grenzen van de tijd bombarderen en met rakketten willen weg vagen , zelfs de troon van de machtigste vorsten kunnen uit het lood geraken. boven de slechtste dingen van de tijd staat de eeuwige glimlach van Gods Raad en wetenschap te blinken , boven het vuilste van de mens en het stoutste van de natien , staat Gods liefde trouw en garant .

vele bossen van menselijk leven kunnen in een ogenblik sneuvelen , de pilaren van de geschiedinis kunnen beven en sidderen op hun grondvesten, er zal altijd nieuw leven zijn en komen en onstaan .deze wonderlijke kringloop gaat door en verandert in wezen niet en nooit , want alle mensen bestaan uit eeuwige materie .

rozen schitteren het mooist ja dichtbij de monden , van vuil oorlogs spuiterij , en waar de duivel zijn zegje doet en de verkeerde zegen word uitgespeelt , ja daar lijkt het alsof de gehele boze onderwereld het heeft gewonnen . maar een klein zelfs het allerkleinste stokje van de wil van God breek en vermorzelt de sterkste oorlogsmuil in duizenden stukjes , hoe vaak is niet een leeuw met gouden manen op de vlucht gegaan voor het gesis van een verborgen adder in het woud . wat de vuile haat uit de mond van bruten en pure mensenslachters ook wil gedaan krijgen , de kansels en tronen zetels en stoelen met een duivelse tekening of merk ,het zal als rook stof en as verdwijnen , ja als een on op geschreven nul ....bestaan zonder herinnering vergaan.

stenen worden geslepen door de rollende stromen , en de de schoonste krachten en machten van geloof hoop en liefde zullen ook nooit zonder de zware verdrukkingen in deze tijd kunnen zijn , de ware oorkonde schittert het schoonst in tijden van verlies ,

als de kies erg zeer doet , wie let er dan op de vuile jas van de tandarts , en waar het mes de wond zuivert , wil de genezing ...hetzij met tegenzin binnenkomen .

slechte zaken goede zaken leven onder het zelfde gehemelte maar wie leert kiezen voor de lof der eenvoudigen , zal altijd de klanksteun van wijsheid vrede en rust mogen ervaren ,het allerbeste op deze aarde ligt onder het stempel van het nog aller slechtste , onder de put van de wateren der wetenschap is loze en boze ruimte van smart , en hoeveel vormen en manieren om wetenschap te vermeerderen laten deze ruimte toe , zelfs in de beste goudader van menselijke geleerdheid , ligt de sluipwolf

van smart te wachten ....nu toch wil ik niet negatief eindigen .....ere zij God Jezus leeft

Hij is de Allerhoogste die alle kromme wegen recht kan maken en de vuilste zalf  reiner maken kan dan de beste wereldse Apotheker ooit heeft bereid.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.