Het getal 3

Door Tiramie gepubliceerd op Friday 11 July 12:42

Het getal 3 is zoals iedereen waarschijnlijk weet oneven en behoort tot een klein groepje speciale getallen, namelijk de priemgetallen. Priemgetallen zijn: ‘’natuurlijke getallen groter dan 1 die slechts deelbaar zijn door 1 en door zichzelf‘’.

960ea7598467c50345b197a2cdc1012e_1405077

Inleiding

Sommige toepassingen die ik in dit artikel bespreek behoren tot meerdere hoofdthema’s, zoals bijvoorbeeld het principe lichaam-geest-ziel. Dit principe past zowel binnen de religie als binnen de filosofie. 

 

Mensgeschiedenis: Cultuur, religie en maatschappij

Het getal 3 heeft op het gebied van cultuur, religie en maatschappij een aantal betekenissen in de geschiedenis van de mens:
 

Religie:ca12e993665f54545196f0e0cbda0b62_1405077

 • Vader, zoon en heilige geest: deze drie-eenheid is zeer belangrijk in veel takken van het Christendom. In het Christendom wordt gesteld dat God bestaat uit drie heilige personen, namelijk: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. 

 

8f32e88eec855e53872569273aa36aee_1405077

 • De Trimurti: de Trimurti is ook een drie-eenheid in een geloofsovertuiging, maar in dit geval van het Hindoeïsme. De Trimurti bestaat uit drie goden: Brahma, de schepper en zorgt voor leven (schepper), Vishnu, onderhoudt het leven (onderhouder)en Shiva, eindigt het leven (vernietiger). Het wordt een drie-eenheid genoemd, omdat alle drie de Goden elkaar als het ware aanvullen en dus samen een eenheid vormen.

 

 

 

a227202d912947d9d2876ec994178eae_1405077

 • De Hemel, Hel en het Vagevuur: in het Christendom is er ook een driedeling van het hiernamaals. Men gelooft dat je naar de Hemel gaat als je je goed hebt gedragen, naar de Hel gaat als je je slecht hebt. Je gaat naar het Vagevuur na je dood, maar voor dat je naar de Hemel gaat. Het Vagevuur is eigenlijk een periode na het leven, waarin de mens verantwoording af moet leggen voor alle zonden die niet zijn opgebiecht. Na het Vagevuur volgt het laatste oordeel van God, of alles wordt je vergeven en je gaat naar de Hemel of je wordt eeuwig gestraft door naar de Hel te gaan. 

 

 • Hoop, geloof en liefde: Deze drie zaken zijn8aeeda4cc7ef5d50091d2b61fd1c981e_1405077 nauw verbonden met God. Alle drie komen ze veel voor in de Bijbel en is het verbonden met de beloften van God. Hoop geeft eigenlijk aan dat God een plan heeft voor deze aarde en mensen. Hij heeft de aarde bestemd tot een woonplaats voor vrede, harmonie en welzijn. Geloof geeft aan dat iedereen vertrouwen moet hebben in God en zijn plan met de aarde. Ook al komen er slechte tijden aan. Je moet blijven geloven in het plan van God (in de hoop). Liefde staat voor de liefde tussen God en de mens. God heeft iedereen lief en heeft alles voor de mens over. Zonder liefde zijn we niets… 

 

86e48d48b0bd54d99e63954678967eec_1405077

 • Driekoningen: driekoningen is een christelijke feestdag die ieder jaar op 6 januari gevierd wordt. De drie wijzen uit het oosten, Caspar, Balthasar, Melchior, kwamen na de geboorte van Jezus Christus in Bethlehem aan en brachten goud, wierrook en mirre voor hem mee. 

 

 • Lichaam, geest en ziel/verstand:  in het Christendom gaat men er vanuit dat de mens uit drie delen bestaat, namelijk: 
  • Lichaam: vlees en botten van het menselijk lichaam
  • Geest: dat is het ‘’onbewuste’’ van de mens, een soort reservoir met driften, verlangens en jeugdervaringen, dit is ook de plaats van  het geweten
  • Ziel/verstand: dat is de drijfveer in de mens van het voelen, willen en denken. Probeert compromissen te sluiten met de driften en het geweten.

 

Getal drie en overige: 

 • in Bijbelse verhalen, wordt als iets drie keer gebeurt, dit als teken van God gezien. De 1e keer is meestal toeval, de 2e keer is duivels, maar de 3e keer daarentegen wordt hetgeen gezien als waar en zeker afkomstig van God.

 

 • Belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel duurden vaak drie dagen, er werd bijvoorbeeld vaker drie dagen gevast en bovendien stond Jezus na drie dagen en nachten weer op uit zijn dood.

 

Maatschappij: 

 • De Trias Politica (1988, Montesquieu): de Trias Politica is tegenwoordig ook een belangrijk drie-eenheid. Het wordt gebruikt in de politiek. Deze drie-eenheid zorgt ervoor dat het volk niet alle macht verliest of een van de drie-eenheid alle macht in handen krijgt. Het heeft dus een controlerende taak. De trias politica (scheiding van de machten) bestaat uit:
  • Wetgevende macht: (in Nederland) regering & parlement
  • Uitvoerende macht: (in Nederland) regering
  • Rechterlijke macht:  (in Nederland) onafhankelijke rechters

Deze drie-eenheid is ontstaan om een democratie goed functionerend te houden. Ze maken wel deel uit van een overkappend geheel, maar functioneren onafhankelijk van elkaar. Wel vullen ze, net als de Trimurti, elkaar aan om de macht in balans te houden. 

 

 • De grote drie: de grote drie kan verwijzen naar allerlei aspecten, zoals VS, Frankrijk en Groot-Brittannië tijdens de WO I, Bach, Beethoven en Brahms in de muziek en CDA, VVD en PvdA in de politiek et cetera. Wij bespreken hier in het kort de Grote drie in Europa. Dit geeft in Europa de drie machtige landen aan. Al gedurende een groot gedeelte van de geschiedenis wordt met de grote drie landen zoals: Engeland, Frankrijk en Duitsland bedoeld. Deze drie hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Europa en ieder heeft wel een periode gehad waarin het over een groot gedeelte van Europa heerste. Ze zijn ook de landen waarin de industriële revolutie echt op gang kwam. 

 

2032b86e41fd9c723b07963bfa937d6c_1405077

 •  Driehoek: de driehoek is natuurlijk ook een goed voorbeeld voor het getal 3 in de maatschappij. Driehoeken worden in de maatschappij veelal gebruikt. Een aantal voorbeelden zijn:
  • In het verkeer worden driehoeken gebruikt om voorrang aan te geven of om waarschuwingen te geven. 
  • In de bouw, driehoeken hebben als kenmerk dat ze zeer stevig zijn en veel gebouwen zijn met het ‘’driehoeksprincipe’’ gebouwd. Dit principe komt ook veel voor bij bv. hijskranen 
  • Om de zijden van een driehoek te kunnen  berekenen maken we in de maatschappij gebruik van de stelling van Pythagoras, of de sinus, cosinus en tangens.

 

 

 

 • Verleden, heden & toekomst:  b574cb760ebdb33cd6fbb2c9eeb462f9_1405077verleden, heden & toekomst is een menselijke spreuk die aangeeft dat de tijd, zoals wij die kennen uit drie stadia bestaat:
  • Verleden: alles wat is gebeurd
  • Heden: het nu, dit moment
  • Toekomst: alles wat nog staat te gebeuren

 

 • ‘’Driemaal is scheepsrecht’’: dit is een uitspraak die veelal in de maatschappij voorkomt. Het slaat er op neer, dat als dingen na 2 keer gebeuren niet lukken, het de 3e keer wel raak is!

 

Cultuur: 


In de cultuur komt het getal 3 verreweg het meest voor in de muziek, de belangrijkste toepassingen hierin zijn:

 • Vingerzetting: bij piano is de 3e vinger de middelvinger, maar bij de gitaar is 3 de ringvinger van de linkerhand
 • Onderdeel van maatsoort: het getal 3 komt in de muziek ook vaak voor als onderdeel van een maatsoort, bijvoorbeeld een driekwartsmaat
 • Drieklank of akkoord: is een samenklank van 3 of meer tonen tegelijkertijd
 • Driestemmigheid: er wordt bijvoorbeeld gezongen op 3 verschillende toonhoogtes
 • Triool: tot slot komt het getal 3 in de muziek voor als een triool. Dat is een groepje van 3 noten die in de tijdsduur van twee noten gespeeld behoren te worden, dat betekent dus dat deze drie noten sneller gespeeld dienen te worden.

 

8e339286a2b8aae4b2de2fb59c1efdc1_1405078

 • De drie heilige bergen: in Japan zijn er drie bergen die heilig zijn voor het Japanse volk. Mount Fuji, Mount Tate en Mount Haku. Deze bergen/vulkanen worden als heilig beschouwd omdat vanwege de hoogte daar de meeste spirituele energie te vinden is (dichterbij de hemel). Veel Japanners maken ook een pelgrimstocht naar de bergen om daar te mediteren of in een plek met warme bronnen gebruik te maken van het genezende water. De belangrijkste van de drie is Mount Fuji. Deze berg die te zien is vanaf Tokyo (foto) is de hoogste berg van Japan en heeft daarom ook de meeste spirituele energie van de drie.

 

Mensgeschiedenis: (Natuur)wetenschappen

Ook is het getal 3 in de verschillende disciplines van de wetenschappen in en uit de mensgeschiedenis van belang:

 

Filosofie:

9fe0dd0795fa54fced2b9b3843e6c67d_1405078

 • De drie grote filosofen: de grootste filosofen uit de oudheid bestaan ook uit een drietal: Socrates, Plato en Aristoteles. Zij waren een van de invloedrijkste denkers van de oudheid. Ze kwamen allemaal met zeer moderne ideeën in de oudheid. Plato bijvoorbeeld, was een leerling van Aristoteles en was o.a. de stichter van het eerste instituut voor hoger onderwijs in het Westen. 

 

Biologie:

 • Huid-Long-Gewricht:

Het verband tussen long-gewricht- en huid in de biologie is een goed voorbeeld voor het getal 3 in de wetenschappen. Als er in een familie meerdere personen met huid- en/of longaandoeningen zijn (bijvoorbeeld bronchitis en eczeem), zou het goed kunnen zijn, dat dit erfelijk is. De overeenkomst tussen longen en huid is dat ze beide in de 4e week van de zwangerschap worden aangemaakt. Dus als er bij de huid iets misgaat, kan dat bij de longen ook zo zijn (en andersom). 

En wat doet het gewricht hierin? De gewrichten zijn zoals alle andere delen van het lichaam omgeven door huid. Als er juist bij zo'n gewricht (huid)irritatie ontstaat kan dit bovendien leiden tot gewrichtsaandoeningen, zoals reuma. Een ander voorbeeld van zo’n ‘’medisch trio’’ is het verband tussen keel-long- en blaas.

 

 • Keel-long-blaas: tussen de keel, longen en blaas in het menselijk lichaam zit ook een verband. Longen en keel zijn als het ware met elkaar verbonden door de luchtpijp, hierdoor kunnen deze twee delen van het menselijk lichaam elkaar positief en negatief (bv. bij ziekte) beïnvloeden. Daarnaast heeft de blaas hier ook mee te maken. Drie van de vele mogelijke oorzaken voor een blaasontsteking hebben met keel en longen te maken. Als eerste irriterende stoffen in de voeding, deze stoffen neem je in via mond en komen dan via de keel en nog vele andere lichaamsdelen en ingewikkelde processen uiteindelijk in de blaas terecht. Als tweede speelt onvoldoende drinken een belangrijke rol bij een blaasontsteking, dit drinken moet je natuurlijk op de zelfde manier als de voeding binnen hebben gekregen en komt ook via allerlei ingewikkelde biologische processen uiteindelijk in de blaas terecht (een deel ervan). Tot slot speelt bij de blaasontsteking een verminderde afweer een rol, bijvoorbeeld door ziekte of verkoudheid. Het laatste heeft natuurlijk met keel en longen te maken. Door verkoudheid kan je lichaam zich minder goed weren tegen bacteriën die een blaasontsteking veroorzaken en zo kan dan ook sneller een blaasontsteking ontstaan.

 

 • KNO-arts:

Een KNO-arts (keel, neus en oorarts) behandeld aandoeningen aan deze drie specifieke organen in/bij het menselijk gezicht. De reden dat juist deze drie tegelijk worden behandeld komt door de buis van Eustachius, die deze drie delen met elkaar verbindt.

Als een persoon bijvoorbeeld een keelontsteking heeft kan de oorzaak liggen in de neus of het oor, maar kan dit ook gevolgen hebben voor de neus of het oor. Dit geldt natuurlijk ook bij de andere twee.

De KNO-arts behandelt behalve de hoofdaspecten keel-, neus- en ooraandoeningen ook nog aandoeningen aan het hoofd en aan de hals.

 

 • Levend-Dood-Levenloos:

Levend, dood en levenloos zijn de drie toestanden waarin iets dat deel uitmaakt van de natuur, zich kan bevinden:

 • Levend: datgene wat je bestudeert vertoont levensverschijnselen.
 • Dood: datgene wat je bestudeert heeft in het verleden levensverschijnselen vertoond, maar vertoont deze nu niet meer.
 • Levenloos: datgene wat je bestudeert heeft nooit levensverschijnselen vertoond.

 

 • Trisomie: trisomie is een genetische afwijking waarbij een chromosoom in drievoud voorkomt in plaats van tweevoud. Bijvoorbeeld: 
  • Trisomie 21, is verreweg de meest voorkomende trisomie en staat ook wel bekend als het Syndroom van Down, een verstandelijke beperking.
  • Trisomie 13 & 18, dit zijn beide letale factoren. Dit betekent dat als dit in een baby in de baarmoeder van de moeder voorkomt, dat de baby dan zal sterven.
  • Trisomie X, is het voorkomen van driemaal het X-chromosoom in een individu. Soms in alle lichaamscellen, soms in slechts een deel daarvan. Het komt alleen voor bij meisjes. Het uiterlijk van deze meisjes is doorgaans niet afwijkend. Zij kunnen een normale ontwikkeling hebben. Wel hebben zij daarentegen leermoeilijkheden, een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. 
  • XYY-syndroom, komt alleen voor bij jongens. Deze jongens hebben één Y-chromosoom te veel. Het lijkt wat betreft de kenmerken op trisomie X, dat uitsluitend bij meisjes voorkomt. De jongens worden meestal iets groter dan gemiddeld. Zij hebben een normale intelligentie, maar er is wederom wel kans op een aantal moeilijkheden in het leren, de ontwikkeling en het gedrag.
  • XXY-syndroom, ofwel het syndroom van Klinefelter, is een syndroom waarbij jongens één X-chromosoom te veel hebben. Het komt ook voor dat zij meerdere X-chromosomen teveel hebben. Er zijn dus meerdere varianten mogelijk, maar bij het grootste gedeelte van de mensen met Klinefelter gaat het om de variant waarbij drie geslachtschromosomen aanwezig zijn (XXY).

9711de97740709b1ff122e8af66dc309_1405078

 

0470c273d39001cae37e33ee5b49b322_1405078

 • Levensstadia bij een individu, geboorte-leven-dood: bij dieren en mensen bestaat het leven uit drie te onderscheiden stadia: 
  • Geboorte
  • Leven
  • Dood

   

 

 

 

 • Codon (Triplet): een codon of triplet is een drietal basen (adenine, cytosine, guanine of uracil) in RNA die de genetische code in zich dragen of een triplet basen (adenine, cytosine, guanine of thymine) die een genetische code in zich dragen op het DNA van een mens. 

 

Aardwetenschappen: 

a96d0d0ad1b86b456de7f5c18c9f1ebb_1405078

 • Bermuda driehoek: de bermuda-driehoek is een denkbeeldige driehoek in de Atlantische Oceaan tussen de Bermuda-eilanden, Miami en Puerto Rico. Dit gebied staat bekend om de mysterieuze verdwijningen van vaar- en vliegtuigen. Men dacht hierover in 20e eeuw dat er activiteit was van buitenaardse bezoekers of van een paranormaal verschijnsel, waarbij de natuurkundige wetten werden opgeheven. Tegenwoordig zijn er allerlei nieuwe wetenschappelijke verklaringen, de drie meest waarschijnlijke zijn.
  • Variaties in de sterkte van het aardmagnetisch veld, dit kan leiden tot bewegingen van de Golfstroom, monstergolven, tropische stormen en gasvelden in de oceaan. 
  • De bermuda-driehoek is een van de meest bevlogen bevaren gebieden ter wereld, dus is de kans op een ongeluk groter.
  • Er is veel methaan opgeslagen in dit stuk van de zee. Soms ontsnapt er een gasbel en dit kan via complexe omstandigheden ertoe leiden dat een vliegtuig neerstort of een schip zinkt, zonder een noodalarm af te laten gaan. 

 

 

 • Benelux: is een samentrekking van België, Nederland en Luxemburg. Dit kan zowel tot de aardwetenschappen als de maatschappij gerekend worden. De Benelux is eigenlijk een soort samenwerkingsverband tussen deze drie landen om onderling vrij goederen te kunnen transporteren en een gelijk tarief te hanteren voor goederen buiten de Benelux.

 

Robotica:

 • Drie wetten van de robotica: deze drie wetten komen voor bij alle toepassingen van robots op de aarde (door: Asimov):
  • Eerste wet: ‘’een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt’’.
  • Tweede wet: ‘’Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet’’.
  • Derde wet: ‘’Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet’’.

 

Wiskunde:

 • Het getal pi/π: het getal pi is in de wiskunde een belangrijk getal, dat de verhouding van de omtrek en de diameter van een cirkel weergeeft. Het getal pi heeft getalswaarde van: 3,141592653…
 • 30884d80f9e0ad3c75f023ad4bbd94dc_1405078Stelling van Pythagoras: dit is een manier om de lengte van de zijden van een rechthoekige driehoek te berekenen, A2 + B2 = C2 
 • Sinus, Cosinus en Tangens: dit is een manier om de lengte van de zijden van een rechthoekige driehoek te bepalen. 

 

 Meetkunde:

 • Drie dimensionaal (dimensies): in de meetkunde wordt er van vier dimensies uitgegaan, met een maximum van 3D:
  • 0D: punt, want die heeft geen lengte, breedte, of hoogte
  • 1D: lijn, heeft alleen lengte, breedte of hoogte
  • 2D: vlak, heeft lengte en breedte of hoogte en breedte of hoogte en lengte
  • 3D: lichaam, heeft zowel lengte, breedte als hoogte


Natuurkunde:

ff00e1113cea3bc33909d0feb11e3d38_1405078

 • Drie wetten van Newton: de drie natuurwetten die in 1687 door Isaac Newton werden geformuleerd, ook wel de grondslag voor de klassieke mechanica genoemd:
  • 1e wet van Newton, traagheidswet: resulterende kracht (Fres) = m(assa) x versnelling (a). Om de bewegingstoestand van een voorwerp te veranderen, is er een kracht nodig. 
  •  2e wet van Newton, kracht verandert de beweging: Fres = m x a. Een voorwerp dat stilstaat (in rust) zal bewegen als er een resulterende kracht op gaat werken. Bovendien zal, als er een Fres op een voorwerp werkt, dit voorwerp versnellen, vertragen of van richting veranderen.
  • 3e wet van Newton, actie en reactie: Factie = - Freactie. Als er een kracht op voorwerp X wordt uitgeoefend op voorwerp Y, dat is de grote van de kracht recht evenredig (even groot), maar alleen tegengesteld gericht. 

 

 

 • Drie hoofdwetten van de thermodynamica: de thermodynamica is een tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met temperatuur, energie en entropie, het aantal mogelijke moleculaire configuraties (op macromoleculair niveau) gedeeld door het totaal aantal mogelijke moleculaire configuraties.
  • Eerste hoofdwet, warmte en arbeid: ‘’in een geïsoleerd systeem is de inwendige energie (warmte, elektriciteit etc.) constant’’.
  • Tweede hoofdwet: ‘’het is onmogelijk een kringproces te ondergaan met als enig gevolg dat een hoeveelheid warmte uit een reservoir wordt opgenomen en een overeenkomstige hoeveelheid werk wordt afgegeven’’.
  • Derde hoofdwet: ‘’als een perfect kristal wordt afgekoeld tot een temperatuur van 0 (K)elvin benadert de entropie de waarde nul’’.

 

 • Drie wetten van Kepler: dit zijn 3 natuurkundige wetten, die betrekking hebben op de beweging van het ene hemellichaam om het andere (bv. zon, maan en planeten).
  • De eerste wet van Kepler zegt: dat alle planeten zich rond de zon bewegen in een elliptische baan (ovaalachtig).
  • De tweede wet van Kepler zegt: de snelheid van een planeet verandert in haar omloopbaan zodanig dat in gelijke tijdsintervallen de oppervlakte tussen de zon en planeet gelijk is.
  • Derde wet van Kepler zegt: ‘’het kwadraat van de omlooptijd is evenredig met de derde macht van de r (straal van de planeet)’’. Het wordt ook wel de harmonische wet genoemd. Ter enige verduidelijking: 

 

96b7fb1dad142e7450ee1986364ebc55_1405078Scheikunde:

 • Lithium: het getal drie speelt in de scheikunde de voornaamste rol in lithium, dit atoom heeft het atoomnummer 3. Het atoom bestaat uit 3 protonen, 3 elektronen en 4 neutronen.

 

 

 

 

 • Waterstof-3 & Helium-3 isotoop: het getal 3 in de scheikunde staat ook bekend in bepaalde isotopen, stoffen met hetzelfde atoomnummer, maar een ander massagetal. Bijvoorbeeld in H-3 met atoomnummer (protonen + neutronen) 1 en massagetal  (protonen/elektronen + neutronen) 3 en in He-3 met atoomnummer 2 en massagetal 3.

 

0c9219d4cc1b46726c1d8b0219524561_1405078

 •  Drie soorten stoffen: in de scheikunde wordt er onderscheidt gemaakt tussen drie verschillende soorten stoffen
  • Moleculaire stoffen: geleiden géén elektriciteit, bestaan uit niet-metaalatomen.
  • Zouten: bestaan uit een negatief en positief ion die samen neutraal zijn (metaal- en niet-metaalion), geleidt alléén elektriciteit in vloeibare fase of in een oplossing (aq).
  • Metalen: geleiden in vaste en vloeibare fase elektriciteit, bestaan uit metaalatomen.

 

Het getal drie is dus zeer belangrijk in heel veel onderwerpen. Daarom kun je het getal drie ook wel een magisch getal noemen.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.