De geroepene,deel 28, de afstraffing van Du Zac

Door San-Daniel gepubliceerd op Thursday 03 July 07:25

images?q=tbn:ANd9GcSGy70pWAJLUpEM3u3ZVbG

Een bonne homme die op bezoek geweest was bij een zieke boer die buiten het dorp woonde, verstopte zich tussen de struiken toen hij het geroffel hoorde naderen. Er kwam een stoet aan van soldaten met de pauselijke vlag, Drie geestelijken met een zwart habijt aan en een wit kruis op hun borst kwamen stapvoets aan rijden  aan het hoofd van de stoet.  daarachter lansiers met hellebaarden en voetvolk met een helm op en zwaarden. De voorste sectie waren pauselijke soldaten dat zag je aan de kleuren van hun habijt en het banier dat de kleuren van het Vaticaan droeg. Pierre kon bij de rest geen samenhang herkennen en begreep dat dit samenraapsel van soldaten, huurlingen waren.  Hij schrok hevig dit was een straf expeditie. De pauselijke groep had ter plekke gepeupel ingehuurd van het ergste soort, moordenaars die als soldaten van fortuin, welke kant die meer betaalde dan ook, diende.

Zij hadden recht op de overwinnings prijs, het plunderen, verkrachten en het toe eigenen van goederen van  de verslagenen. Dat was hun loon, het was geboefte van het laagste allooi.

Du Zac had met zijn driehonderd inwoners geen verdediging, er stonden twee mannen met een speer, als schildwacht bij de poort.  Pierre kwam naderbij, maar hield wel voldoende afstand om weg te kunnen rennen als dat nodig mocht zijn. De burgers kwamen hun huizen uit  lopen naar de poort toe, er gebeurde weinig in het dromerige Zuid Franse dorpje en dit was heel bijzonder zo vroeg in de ochtend, een legertje met tromelaars die onheilspellend nu langzaam af en toe een maat sloegen pom.   pauze  pauze pom. pauze  pauze pom. Er was iets heel erg verkeerd  aan het gaan dat besefte iedereen.

images?q=tbn:ANd9GcTogUsGhgYOJc4WD1ULAde

De middelste geestelijke hief zijn hand op en de trommelaars staakten ogenblikkelijk hun onheilspellend getrommel. Het werd doodstil en de man deed met zijn paard één stap naar voren.' Ik ben Humilis,' sprak hij met luide stem', ' de pauselijke afgezant, ik spreek namens de heilige vader, onze paus  Innocentius. Wie is hier de burgemeester? Een man stapte naar voren, 'ik heer Humilis, ik ben Claude de burgemeester van Du Zac. De pauselijk afgezant knikte met zijn hoofd en twee lansiers stelden zich naast Claude op.

'Niet voor lang meer, neem ik aan Claude', klonk de snijdende stem van de afgezant, die van dit moment van macht genoot. 'Je bent een kathaar, Claude en iedereen hier weet dat dit dorp een vijand van de enige heilige kerk is.' De burgemeester rechtte zijn borst, ik ben een bonne homme en volg het pad van de eerste bonne homme Jezus' . Humilis keek de man aan, die hem onbevreesd terug aanstaarde.. 'Doodt hem', zei hij eenvoudig weg. Twee dolken troffen de burgervader, de eerste lansier stootte zijn dolk in de maagstreek van de burgervader en toen die in verbijstering en pijn naar voren kromp, trof de tweede lansier hem tussen de schouderbladen'. Hij zeeg reutelende neer en ademde nog even bloed en bleef toen stil liggen. 'Zo sterft, een afvallige hond,' sprak de afgezant met luide stem.  

De dorpelingen hadden vol ontzetting gezien hoe hun burgemeester was afgeslacht in luttele seconden. Humilis wees nu naar de twee schildwachten die aan de grond genageld naast de poort stonden en vier soldaten, stapten uit gelid en stuwden hun hellebaarden met scherpe piek, diep in de magen van de arme duvels die nog maar even er voor de beschermers van Du Zac waren geweest. Zij draaide hun hellebaarden een halve slag en trokken die met meename van ingewanden naar buiten, de mannen waren dood voor ze de grond bereikten. 'Zo  zuivert de kerk de zondige gebieden,' sprak de gezant  de menigte toe en tegen de lansiers zei hij ' neem hun posities' in en nu stonden er naast de poort vier lansiers, twee aan twee. 'Doodt een ieder die dit helleoord wil verlaten,' gelastte de man God´s.

images?q=tbn:ANd9GcS0BtQCVxwLWHmFTd0-vKc

'Wie naar voren stapt en zich bekeert,' vervolgde de afgezant, 'zal behouden blijven. De kerk is zuiver in al haar handelen en  de Paus spreekt namens God de vader'. 'Een man kwam naar voren schuivelen en liep richting stoet. ' Vergeef mij vader, mijn dwalingen,' sprak hij. Pierre zag dit met verbijstering aan, het was zijn overbuurman, die bijna parfait was.   Humilis stak zijn hand op, ' de Heer is goed en rechtvaardig in zijn besluiten.' galmde de stem van de afgezant plechtig over het veld. ' U gaat biechten bij vader Gregorius,' en hij knikte met zijn hoofd naar de tweede geestelijke, 'daarna gaat u zonder om te zien op bedevaart naar Rome, de stad van de Heilige vader, en eenmaal daar bent u vergeven. Op weg er heen bent u vogelvrij en zondig en mag u door een ieder gedood worden.' De man liep richting vader Gregorius die op zijn paard  geïnteresseerd alles gade sloeg.

'Doodt hem', gelastte de afgezant en een soldaat stak zijn zwaard  diep in het midden rif van de afvallige Kathaar, hij trok het er weer uit en veegde het bloed af aan de kleding van de stervende man, alvorens het in zijn schede terug te plaatsen. 'Die hond heeft de pelgrimage niet volbracht,' sprak Humilis en iedereen in het dorp wist hoe laat het was.

Wij luisterden als versteend naar de woorden van onze parfait, zoveel verraad was haast ondenkbaar.

San Daniel 2014

lees ook deel 29 de geroepene de vernietiging van Du Zac

 

 

 

 

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Pfff, daar kom je niet levend weg...
Dat was even gruwelijk, doden in naam van het geloof
Doden uit naam van het 'enige juiste' geloof......