Onze voorbereiding op het celestiale leven

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 30 June 10:54

     Wij komen in de wereld om te worden beproefd. Terwijl wij onze levensweg bewandelen zullen wij ons steeds moeten aanpassen en zonden zullen wij moeten overwinnen. Er is veel te leren. Er zijn zwakheden waar wij bovenuit moeten rijzen. Wij moeten zelfbeheersing verwerven, rechtvaardig worden en volmaaktheid proberen te bereiken. Het is de bedoeling dat wij ons leven zo inrichten dat wij na dit sterfelijke leven zo weer bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren en met Hem leven en dat wij onze plaats in de celestiale familiekring van onze hemelse Vader weer kunnen innemen.

                        

     Wij zien nu dat hier op aarde sterfelijke gezinnen uit sterfelijke gezinnen kunnen ontstaan, zo kunnen ook uit het celestiale gezin van onze hemelse Vader ook weer nieuwe celestiale gezinnen ontstaan. Elke gezinseenheid hier op aarde die door het juiste priesterschap tot stand gekomen is heeft de mogelijkheid een celestiaal gezin te worden zoals het hemels thuis waartoe wij allen behoren.

       

 Zo´n nieuwe celestiale gezinseenheid kan dan weer datgene voor intelligenties doen wat God voor het onze heeft gedaan, juist zoals bedoeld was in het eeuwige plan wat het grootste ontwerp is in het volmaakte plan van God.

       Het huwelijk is over de hele wereld onderwerp van gesprek, vooral daar waar er verschillende soorten relaties bestaan. Ik wil verklaren dat het huwelijk tussen man en vrouw heilig is en dat God (Zie LV 49:15-17.) het heeft ingesteld. Ik onderstreep ook het nut van een tempelhuwelijk want het is het hoogste en duurzaamste soort huwelijk dat onze Schepper zijn kinderen kan bieden.

       

     Verlossing mag dan een individuele kwestie zijn, maar verhoging is een gezinsaangelegenheid. (Zie Russell M. Nelson, ‘Verlossing en verhoging’, Liahona, mei 2008, p. 7–10. ) Alleen wie in de tempel zijn getrouwd en hun huwelijk door de Heilige Geest der belofte hebben laten verzegelen, blijven na de dood elkaars huwelijkspartner en ontvangen de hoogste heerlijkheidsgraad. (Zie LV 76:53; 132:7.) Een tempelhuwelijk wordt ook wel een celestiaal huwelijk genoemd.

     Het evangelie van Jezus Christus leert dat de gehele mensheid na dit leven ergens heengaat. Dat ‘ergens’ is afhankelijk van de manier waarop men de geboden van God naleeft.

                    

Dit geld zowel voor hen die hier op aarde over het herstelde evangelie horen als ook voor hen die het na dit aardse leven horen. Over onze verantwoordelijkheid dit onderwerp te bestuderen en te begrijpen heeft Joseph Smith gezegd: ‘De mens weet dat hij moet sterven. Het is daarom belangrijk dat wij de redenen en oorzaken van de wisselvalligheden van leven en dood, waaraan wij bloot staan en de oogmerken en bedoelingen des Heren met onze geboorte en ons lijden en vertrek van deze aarde, zullen begrijpen. Wat is het doel van ons tot leven komen om daarna te sterven en weg te vallen om niet meer hier te zijn? Het is niet meer dan redelijk te veronderstellen dat God iets aangaande deze aangelegenheid zou openbaren want het is een onderwerp dat wij als ieder ander behoren te bestuderen, dit omdat de wereld op dit onderwerp in duisternis leeft. Als wij op iets van onze hemelse Vader aanspraak kunnen maken dan is het wel kennis over dit onderwerp (HC, deel 6, blz. 50.) en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.

   

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.