Ti GELOVEN IN JEHOVAH (JAHWEH) die niet bestaat! UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Saturday 28 June 16:27

8db7edd67e376c0addf601a8afb9129b_1403971ffa3e3dca15b804bb1899a95f4fe12b2_1403971Vandaag kreeg ik onverwacht, maar wel uitgenodigd een Jehovah's Getuige op bezoek. Sober en verzorgd gekleedt, compleet met stropdas en in een confectiepak. Ik probeerde hem uit te leggen, dat Jehovah (JHWH) niet echt bestaat, maar dat ene Abraham deze hoogst waarschijnlijk in een droom/visioen heeft gezien! Abraham (lees Genesis e.v.) had wel meer dromen. In Genesis staan er een enkele. Zo kwam Jehovah op het heetst van de dag met 2 engelen op bezoek bij Abraham en z''n vrouw Sarah, zo gaat het verhaal (mythe?!). Abraham vergezelde de' Here God'(Jehovah) in z'n nieuwsgierigheid naar het doel van Jehovah nl. Sodom & Gomorrah. De rest en afloop van dit verhaal (mythe?!) weten we..... Alleen Abrahams neef en z'n familie, behalve z'n vrouw naar het brandende Sodom/Gomorrah omkijkend werd als een 'zoutpilaar', ingehaald door zwavel en vuur zo vertelt ons de bijbelschrijver (Mozes?).

De Jehovah's getuigen spreken altijd over God/Jehova als persoon, zoals over mensen wordt gesproken. Al decennia probeer ik via mijn boek in 2002 geschreven God's mogelijke werkelijke hoedanigheid uiteen te zetten. Maar Jehovah's weten het beter.. althans zij geloven in de 'waarheid'te zijn, in bijbelse waarheid. En als ik uitleg dat hun en mijn en ander waarheden een perceptie zijn van waarheid, dan valt er een stilte. Maar geïndoctrineerd als ze zijn door het 'Vaticaan'van Brooklyn New York (USA) waar 11 zogeheten 'wijze mannen'de bijbel interpreteren, en doen alsof zij alleen weten hoe de bijbel gelezen en uitgelegd moet worden, ook mijn gesprekspartner doet alsof hij en hij alleen weet hoe feiten, gebeurtenissen en omstandigheden ca 4.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden en hoe te duiden. Het is voldoende de bijbel, en alle nabijbelse wijsheid is meegenomen antwoordt mijn gesprekspartner als ik'm confronteer met het begrip 'voortschrijdend inzicht'. Sterker nog de moderne bijbels wijken sterk af van de grondtekst, kopiisten e.a. die aan de slag zijn gegaan om bijbelgeschriften aan te passen, te veranderen naar hun (nieuwe) inzichten. En zo zijn ook doctrines en geloofsbelijdenissen het gevolg van theologie en theocratie. En dat heeft tot vele theologische en dus ook kerkscheuringen geleid. Alleen al in Nederland zijn er meer dan 100 verschillende soorten denominaties (kerkrichtingen). Maar Jehovah''s praten Jezus, die zei niet van de wereld te zijn, en dus zijn ook Jehovah's niet van de wereld en zijn ze politiek neutraal, ook al worden volken onderdrukt en mensen gediscrimineert. Maar ze zeggen ongeveer van oorlogen wordt de wereld niet beter! Met dank aan hen die zijn gevallen voor de vrijheid, waarin ook zij mogen leven.

b741202e7c10fd35ac819a5b9a6c0c70_1403971Ca 10.000 Jehovah's kwamen om, en zij niet alleen, in de 2e wereldoorlog en velen werden vervolgd in hun eigen moederland de VS en elders onder het Nazi-regiem!

Wie is Jehovah/God dan wel en wat wil Jehovah God van ons? Jehovah God=GEEST=bron van dynamische ENERGIE(EN) hield ik m'n gesprekspartner voor, en verpersonificatie is wat de gelovige mens als beeld van Jehovah God meegeeft. Zo'n God bestaat niet, evenmin Satan?Duivel ook al verpersonifiseert door o.a. Jehovah's.

GOD is niet anders dan wat je de werking van en in de natuur kunt noemen, m.a.w. het intrinsiek zelfregulerend vermogen, wat organisch leven veroorzaakt in al z'n unieke levensvormen in schepping en evolutie (proces). Het is niet en/of, maar en/en schepping & evolutie= scheppend proces. Daar komt geen de een of andere persoonlijke op de mens gelijkende natuurlijk opperwezen o.i.d. aan te pas..... Nou ja behalve als bij het ontstaan van de mens op Aarde, door mogelijke buitenaartdsen is geïnterveniëerd door bijvoorbeeld reageerbuistechnieken en genetische manipulaties. Dat sluit ik niet uit en staat ook als optie in mijn boek Geloof in een duurzame wereld 2002 nog 2e hands bij Bol.com of bij mij te koop!.1dd761c45ea29a0145c867ae89073227_1403971 In mijn nieuwe manuscript met de voorlopige titel Ín de Geest van God, over een weg naar spiritueel leven kom ik er op terug. En ook beschrijf ik de door de wetenschap ontdekte kosmisch informatieVeld, die genen informeert en wat ik als 'heilige geest'zou willen typeren, heel bijbels!a8c74bbf53e3fb2d3586f6a53f2e5ec8_1403971

Toen mijn gesprekspartner op stond heb ik hem verzocht om in vervolg geen gemeenteleden meer te royeren, die er een andere levensstijl op nahouden. Ik wees hem op Jezus die met iedereen, hoe 'zondig ook'omging en niemand uitsloot! Ook heb ik hem gevraagd om mensen uit eigen kring te respecteren die voor bloedtransfusie zijn, omdat bloedtransfusie een levensreddend middel is en teksten in de bijbel over verbod gebruik van bloed niets van doen hebben met bloedtransfusie, daar dit pas veel later als medisch instrument is ontdekt.....! Hij wil terugkomen en ik hehem en z'n gemeente een lezing aangeboden over nieuwe inzichten, zeg maar het nieuwe spirituele evangeli van Jacobus, want zo heet ik nu eenmaal! vr gr Co (Meijer46) Voor opmerkingen, vragen schrijf maar via Plazilla!

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.