De puntentelling van Mahjong Titans: hoe werkt die, en hoe scoor je veel punten ?

Door De-realist gepubliceerd op Monday 23 June 15:45

Het is erg onduidelijk hoe de punten worden berekend bij  Mahjong Titans, het spel dat meegeleverd wordt bij Windows 7. Windows geeft zelf wel een uitleg van de spelregels, maar verklaart niet hoe  men de score van punten berekent. Een speurtocht op internet gaf ook niet echt het gewenste resultaat.

Daarom ben ik zelf maar eens proefondervindelijk te werk gegaan, en heb gekeken wat het uitspelen van de verschillende tegels opleverde, en hoe uiteindelijk de score op kan worden gekrikt. Natuurlijk voelde ik al aan dat het iets met de symbolen op de tegels te maken had, en met het achter elkaar wegspelen ervan. Ook merkte ik, dat op het laatst van het spel de score aardig op kan lopen.

Voor de speluitleg klikt u hier...

Om te beginnen moeten we even namen geven aan de tegels.  
a094615765613bdcc61adffe2197d4d9_1403531

Er zijn drie soorten gewone tegels:  ik zal ze strepen, bamboe en cirkels noemen.
Zo ziet u hierboven 6-cirkels, 8-strepen, 7-cirkels en 3-bamboe. De meest rechts is de zuidenwind.
NB: de vogeltjes zijn de enen van bamboe, en de grote cirkels, die bijna een bloemknop lijken, zijn de enen van cirkels.

Daarnaast zijn er speciale tegels: vier bloemen, vier seizoenen en als belangrijkste:  de vier maal vier winden. De vier maal vier draken lijken vooralsnog niet erg speciaal te zijn.

Spelregels Mahjong
De basisregel van het spel is, dat u telkens twee gelijke tegels tegelijk moet wegspelen. Maar deze tegels moeten wel  ‘vrij’ liggen, dat wil zeggen de linker of rechterzijde grenst niet aan een andere tegel. Vrij liggen aan de boven en onderkant is niet van belang. Merk daarbij op dat er tegels op elkaar liggen, dat is niet altijd even goed te zien.

Zo kunnen in onderstaande spel de 7-strepen worden weggespeeld, rechts 2e en 5e rij.
Of dat altijd verstandig is, hangt af van de positie van de andere 7-strepen:  ligt de derde tegel elders open en bloot, en dus in de weg, maar de vierde tegel ergens onderop, dan wordt het moeilijk die derde tegel weg te spelen, die blijft dan de boel blokkeren.

e1e222653b4108b2f04c9a9a32fde5cd_1403531

Puntentelling Mahjong Titans

Voor de spelregels en verdere taktiek verwijs ik u naar mijn eerste artikel over Mahjong. Nu zal de puntentelling aan de orde komen.

1. Basiswaarde van de tegels
Om te beginnen moet u weten, dat niet iedere tegel evenveel waard is. De tegels aan de buitenkant, die men direct kan uitspelen, zijn 1 punt waard. Zo levert het uitspelen van de beide 7-strepen, beide aan de rechterzijde, twee punten op. (2 x 1 punt)
Om dit nog wat ingewikkelder te maken, zijn ook de tegels waarvan de bovenkant half vrij is slechts één punt waard. Speelt u bijvoorbeeld de blauwe wind uit (links) en daarna de 2-cirkels, dan blijkt deze ook slechts 1 punt waard. De bloem linksonder, onder die 2-cirkel is wél 2 punten waard: de bovenkant van de tegel ligt niet vrij.  Ingewikkeld, maar het zij zo. Ik heb het niet verzonnen.

Tegels meer naar binnen toe hebben een hogere uitgangswaarde. Zo zijn van de bovenste rij de buitenste tegels, 6-cirkels en de 3-strepen, elk een punt waard; de groene wind en de 6-strepen zijn elk twee punten waard; en zo verder naar drie en vier, etc.
Ook tegels die onder een andere tegel liggen zijn zo meer waard. De tegel die rechtsboven onder de 2-cirkels ligt, nu nog niet zichtbaar, is drie punten waard, want u moet er eerst twee andere tegels voor uitspelen.

2. Vier tegels na elkaar : dubbele punten.
Speelt u alle vier dezelfde tegels na elkaar uit, (in twee paar van twee) dan ontvangt u voor het tweede paar dubbele punten. Let er daarbij dus op, dat u de tegels met de laagste waarde eerst uitspeelt, teneinde de verdubbeling over de hoogste waarde te laten tellen.

3. Vier winden na elkaar: vierdubbele punten !
De winden nemen een centrale plaats in in de puntentelling. U krijgt hier geen dubbele , maar zelfs vierdubbele punten voor het tweede paar.

e9ae39c13a8ca45c9ee97a7c4b1a2778_1403532

De twee groene oostenwinden samen  leveren 5 punten op (2 + 3). De rode zuidenwinden leveren 2 punten op, want deze lagen bij het begin al vrij. Echter, speelt u de vier winden na elkaar, dan levert de tweede combinatie geen dubbele, maar vierdubbele punten op ! Let er daarbij tevens op, dat u dus eerst de lagere punten van de rode wind uitspeelt (2p), en daarna de vierdubbele van de 5 punten.

4. Zes windtegels na elkaar: vierdubbele en achtdubbele punten !
Bovenstaand zijn zelfs drie paar winden vrijgespeeld: de genoemde groene en rode, maar ook de zwarte westenwind. Punten respectievelijk 2, 4 en 5 per paar. Uitgespeeld van laag naar hoog levert dit op: 2 punten, dan een vierdubbele 4 = 16, en dan een áchtdubbele 5 = 40 punten voor het laatste paar. Totaal dus 58 punten.

Het maakt daarbij niet uit of dit dezelfde kleuren wind zijn of niet, de vermenigvuldigingsfactor blijft 4 en 8. En zelfs 16 als u vier paren wind uit kunt spelen!

In het volgende spel ziet u zoveel mogelijk stenen uitgespeeld, totdat er alleen nog winden open liggen. De score is tot nu toe 113 punten.
2a6a2d8a21f7c49c6c0276c11b001c67_1403697

Daarna worden alle winden achter elkaar uitgespeeld. Vierdubel, achtdubbel enzovoorts. Uiteraard moest eerst groen worden uitgespeeld om bij rood te komen etc. Na deze zestien tegels was de score opgelopen tot...

e4a88eda348fe9b93a59e95b17a27337_1403697
...liefst 607 punten ! Verder ziet u nu reeds drie bloemen en drie seizoenen (bijna) open liggen, ook hier wacht u even totdat u deze in één keer uit kunt spelen.

5. Bloemen en seizoenen.
Ook hiervoor gelden dergelijke bonuspunten. De vier bloemen en de vier seizoenen mogen net als de vier winden door elkaar worden gespeeld: het tweede paar levert vierdubbele punten op, het derde paar achtdubbele. Dus ook bij bijvoorbeeld 2 seizoenen - 2 bloemen - 2 seizoenen.

Tot zover de extra punten. Omdat ik nog bezig ben zaken uit te zoeken, kan er eventueel gevonden worden wat ook punten oplevert. Maar de volgende zaken leveren in ieder geval géén punten extra op:

6. Twee paar gelijke nummer, maar van een andere soort
Bijvoorbeeld 6-cirkels en daarna 5-bamboe. Neen, dit levert geen extra punten op.

7. Twee paar van zelfde soort, maar andere nummers
Neen, ook dit levert geen extra punten op.

8. Twee paar Draken, maar van een andere kleur ?
Neen, ook dit leidde niet tot extra punten

9. Wachten met uitspelen loont ?
Neen, ook dat maakt niet uit. Dat tegels later in het spel meer punten opleveren, komt louter doordat in die fase doorgaans de onderste stenen uitgespeeld worden.

10. Snel spel ?
Neen, er wordt weliswaar ee tijd bijgehouden, maar ik krijg op geen enkele manier een indicatie dat snel spelen loont, of dat erg traag spelen wordt afgestrafd.

11. Ongedaan maken.
Zoals al eerder aangegeven, kost een zet terug doen (via 'ongedaan maken', maar makkelijker via [ctrl] + [z]) kost één punt. Ook de bonuspunten worden uiteraard weer ingeleverd.

12. Tegels op dezelfde rij
Ja, hier lijkt nog iets aan de hand.

8f613b334aed0bdefe302154b8c1f356_1403533

Hierboven ziet u de vier tegels 5-cirkels, vanuit de uitgangssituatie. Uiteraard had ik eerst de tegels even vrijgespeeld. Het gaat even om de 5-c op de tweede rij.
De linker 5-c is twee punten waard (want één tegel  2-c weggespeeld).  De middelste is dan 3 waard, en de rechter 5-c is 3 punten waard. Daar lag nl nog een tegel rechts van, en er lag een bovenop.

De linker en de rechter wegspelen leverde 2 + 3 =  5 punten op. De rechter en de middelste wegspelen leverde 4 + 3 = 7 punten op. Echter, de linker en de middelste wegspelen leverde…12 punten op !
 2 + 4 = 6, en waarschijnlijk omdat ze naast elkaar liggen dubbele punten.
Later probeerde ik dat nog eens met de 5-bamboe op de derde rij, dit leverde in plaats van 1+2 = 3 een totaal van 5 punten op, een bonus van 2.

Er is dus iets aan de hand met de tegels die naast elkaar liggen en uitgespeeld worden, maar hoe dit exact zit vogel ik nog even uit. Mocht u aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag.

Conclusie
U kunt een aanzienlijk hogere score halen door:

- tegels in viertallen weg te spelen
- daarbij de buitenste tegels eerst te spelen (hogere bonus)

- de winden zoveel mogelijk na elkaar te spelen
- ook de bloemen en seizoenen na elkaar uit te spelen.

de realist
juni 2014

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.